Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-41b3418c-ba9d-4fe3-a593-1362f5754f5a

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Models for electric machine reliability prediction at variation of the condition of basic structural units

Autorzy Almashakbeh, A.  Prus, V.  Zagirnyak, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Modele predykcji sprawności maszyn elektrycznych przy zmiennych podstawowych parametrów konstrukcyjnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Prospects of working out intelligent models of reliability of electric machines (EM) with long mean time between failures are substantiated and a method for their realization is presented. Limit conditions of basic structural units of low- and medium-power induction motors (IM) and their primary reliability models are determined. The obtained results enable a more accurate prediction of reliability indices and during subsequent improvement and manufacturing application make it possible to pass to maintaining and repair of EM in accordance with its factual condition.
PL Perspektywy opracowania inteligentnych modeli sprawności maszyn elektrycznych z długim średnim czasem pomiędzy uszkodzeniami są uzasadnione i metoda ich realizacji została zaprezentowana. Warunki graniczne dla podstawowych parametrów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o małej i średniej mocy i ich modeli sprawnościowych zostały wyznaczone. Otrzymane wyniki pozwalają na dokładniejszą predykcję wskaźników sprawnościowych a poprzez kolejne usprawnienia dają możliwość utrzymania i naprawy maszyny elektrycznej zgodnie z jej stanem faktycznym.
Słowa kluczowe
PL sieć neuronowa   logika rozproszona   system ekspercki   planowanie eksperymentu  
EN neural network   fuzzy logic   expert system   experiment planning  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2017
Tom R. 93, nr 1
Strony 117--120
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Almashakbeh, A.
autor Prus, V.
  • Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, vul. Pershotravneva, 20, 39600, Ukraine, prus@kdu.edu.ua
autor Zagirnyak, M.
  • Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, vul. Pershotravneva, 20, 39600, Ukraine, mzagirn@kdu.edu.ua
Bibliografia
[1] N.F. Kotelenets, N.L. Kuznetsov. Testing and reliability of electric machines. – M.: Vysshaia shkola, 232 p., (1988), (in Russian).
[2] Belluian Z.А., Belluian S.Z., Determination of acceleration factor in forced reliability tests of bearing units and synchronous generators, Proceedings of NAS RА and GIYA. Ser. TN. V. LIX, No.2, p. 271 – 278, (2006), (in Russian).
[3] M. Zagirnyak, V. Prus, O. Somka, I. Dolezel, Models of Reliability Prediction of Electric Machine Taking into Account the State of Major Structural Units, Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2015, Vol. 13 № 5. P. 447 – 452.
[4] M. Zagirnyak, V. Prus, Use of neuronets in problems of forecasting the reliability of electric machines with a high degree of mean time between failures, Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), 2016, R. 92 № 1. P. 132 – 135.
[5] Hamid A. Toliyat, Subhasis Nandi, Seungdeog Choi, Homayoun Meshgin-Kelk. Electric Machines: Modeling, Condition Monitoring, and Fault Diagnosis. October 30, 2012 by CRC Press – 272 p. ISBN 9780849370274.
[6] Druzhinin V. V. Magnetic properties of electric steel. Second revised edition. – М.: “Energiia”, 1974. – 240 p. (in Russian).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-41b3418c-ba9d-4fe3-a593-1362f5754f5a
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2017.01.28