Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-41a53a57-a459-4156-b80d-1b080e3c6c47

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Wymagania determinujące potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informacji w instytutach badawczych

Autorzy Dębicka, E. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN Requirements determining the need for ensuring information security at the research institutes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym celem działalności instytutów badawczych jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Każdy etap ich realizacji, tj. planowanie, realizowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oparty jest na przetwarzaniu informacji. Obecnie informacje traktowane są przez instytuty badawcze jako ich cenne aktywa. Z uwagi na swoją wartość i znaczenie, informacje narażone są na liczne zagrożenia, przed którymi należy je chronić. W tym celu zostały opracowane obowiązkowe lub dobrowolne wymagania, które powinny implementować instytuty badawcze, aby zapewnić skuteczną ochronę zasobów informacyjnych. Niniejszy artykuł w sposób syntetyczny przedstawia wymagania determinujące potrzebę ochrony informacji w instytutach badawczych.
EN The main objective of the research institutes’ activities is conducting research and development work. Every stage of work i.e. planning, the course of work and dissemination of the scientific research results as well as development work relies on the information processing. At present, the information is treated by the research institutes as valuable asset. Due to its value and significance, the information is at risk from numerous dangers, it should be protected from. For this purpose there have been obligatory or voluntary requirements developed, which should be implemented by the research institutes, in order to ensure effective protection for the information resources. This article in a concise way presents requirements determining the need for the information security at the research institutes.
Słowa kluczowe
PL informacja   bezpieczeństwo   zagrożenie   ochrona  
EN information   security   threat   protection  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2010
Tom z. 3
Strony 61--71
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Dębicka, E.
  • Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości
Bibliografia
[1] Ciecierski M., Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 13.
[2] Heracleous L., Better than the Rest: Making Europe the Leader in the Next Wave of Innovation and Performance, „Long Range Planning", February 1998
[3] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
[4] Norma PN-ISO/IEC 17799:2007 „Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”
[5] Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620)
[6] Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005 r.)
[7] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.)
[8] Ustawa z dnia z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 z 2001 r.)
[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 2003 r.)
[10] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 r.)
[11] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 10, poz. 65 z 2010 r.)
[12] Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z 1984 r.)
[13] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r.)
[14] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964 r.)
[15] Parlińska M., Rola i znaczenie informacji w przedsiębiorstwie, Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004, str. 69-70
[16] Pławiak R., Stosowanie najważniejszych standardów oraz zaleceń w obszarze bezpieczeństwa informacj, Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE pod red. G. Sawickiego, A.Świderskiego, SZJiZ, Warszawa 2010, str. 607-618
[17] www.wawak.pl
[18] www.sjp.pwn.pl
[19] www.eurofinance.pl
[20] www.katowice.gazeta.pl
[21] Zacharski M., Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski. Wbrew regułom, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2009, str. 41
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-41a53a57-a459-4156-b80d-1b080e3c6c47
Identyfikatory