PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade's development potential in the context of regional security

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Potencjał rozwojowy Brygady litewsko-polsko-ukraińskiej w kontekście bezpieczeństwa regionalnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Since January 2017 the Lithuanian-Polish-Ukrainian brigade (LITPOLUKRBRIG) is fully operational to influence and shape not only regional security but also international peace out of Europe. Its development potential can contribute to support Ukraine in its current military reform as well as in an accession process to NATO. It can positively impact military competencies, capabilities, and capacities of all founding nations and contribute to a stronger regional identity based on common values, interests, experiences and threats perceptions either. Now is the time for the founding nations to decide whether to keep a status quo of the brigade or to further build its "trademark" upon its strengths and competencies. If they choose the second option, the Brigade has to become more visible and active in the security sphere which leads to the necessity to demonstrate its effectiveness and utility in practice. The purpose of this article is to answer the questions: where is the development potential of the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade and how it can be used in the context of strengthening both tripartite cooperation and security in the region. In the introduction, the author collides different perspectives on the future of LITPOLUKRBRIG. In the first part, he argues that the brigade can help Ukraine to join the Euro-Atlantic family. In the second part, he justifies that the brigade can have a positive impact on military capabilities development and the interoperability of the armed forces of all founding states. In the third part, he justifies that the brigade has the potential to shape regional security. In the fourth part, he argues that LITPOLUKRBRIG can contribute to building a stronger regional identity and tripartite cooperation based on common values, interests, experiences and common threat’s perception.
PL
Od stycznia 2017 r. Brygada litewsko-polsko-ukraińska (LITPOLUKRBRIG) jest w pełni operacyjna, aby wpływać i kształtować nie tylko bezpieczeństwo regionalne, ale także międzynarodowy pokój poza Europą. Jej potencjał rozwojowy może przyczynić się do wsparcia Ukrainy w bieżącej reformie wojskowej, a także w procesie przystąpienia do NATO. Może pozytywnie wpłynąć na kompetencje wojskowe, zdolności i potencjał wszystkich państw założycielskich i przyczynić się do wzmocnienia regionalnej tożsamości opartej na wspólnych wartościach, interesach, doświadczeniach i postrzeganych zagrożeniach. Nadszedł czas, aby państwa założycielskie zdecydowały czy zachować status quo brygady, czy też budować jej „znak towarowy” na podstawie swoich mocnych stron i kompetencji. Jeśli wybiorą drugą opcję, Brygada musi stać się bardziej widoczna i aktywna w sferze bezpieczeństwa, co prowadzi do konieczności wykazania jej skuteczności i użyteczności w praktyce. Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: gdzie leży potencjał rozwojowy Brygady litewsko-polsko-ukraińskiej i jak można go wykorzystać w kontekście wzmocnienia zarówno trójstronnej współpracy, jak i bezpieczeństwa w regionie. We wstępie autor zderza ze sobą różne perspektywy dotyczące przyszłości LITPOLUKRBRIG. W pierwszej części przekonuje, że brygada może pomóc Ukrainie w przystąpieniu do rodziny euroatlantyckiej. W drugiej części uzasadnia, że brygada może pozytywnie wpłynąć na zdolności wojskowe i stopień interoperacyjności sił zbrojnych wszystkich państw założycielskich. W części trzeciej uzasadnia, że brygada dysponuje potencjałem do kształtowania regionalnego bezpieczeństwa. W części czwartej przekonuje, że LITPOLUKRBRIG może przyczynić się do budowania silniejszej tożsamości regionalnej i trójstronnej współpracy opartej na wspólnych wartościach, interesach, doświadczeniach i wspólnym postrzeganiu zagrożeń.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. Andrusieczko P. Ukraina przygotuje plan wejścia w struktury NATO, [online]. Available at: http://wyborcza.pl/7,75399,22077633,ukraina-przygotuje-plan-wejscia-w-struktury-nato.html [Accessed: 28 April 2018].
  • 2. Poroszenko: Ukraina chce uzyskać Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO (MAP) przed końcem 2019 roku, [online]. Available at: http://studium.uw.edu.pl/poroszenko-ukraina-chce-uzyskac-plan-dzialan-na-rzecz-czlonkostwa-w-nato-map-przed-koncem-2019-roku/ [Accessed: 28 April 2018].
  • 3. Membership Action Plan (MAP), [online]. Available at: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_37356.htm [Accessed: 28 April 2018].
  • 4. NATO Response Force / Very High Readiness Joint Task Force, [online]. Available at: https://shape.nato.int/nato-response-force-very-high-readiness-joint-task-force [Accessed: 28 April 2018].
  • 5. Holenderska brygada zintegrowana z niemiecką dywizją, [online]. Available at: http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,2,9955,aktualnosci-z-europy,holenderska-brygada-zintegrowana-z-niemiecka-dywizja [Accessed: 28 April 2018].
  • 6. LITPOLUKRBRIG „w gotowości do działań”, [online]. Available at: http://www.defence24.pl/litpolukrbrig-w-gotowosci-do-dzialan#top-carousel [Accessed: 28 April 2018].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-418bcb40-59de-4958-a71b-6845e940ce87
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.