PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza potencjalnego ryzyka ekologicznego jako narzędzie wspomagające ocenę przydatności osadów ściekowych na cele przyrodnicze

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of potential ecological risk as a tool supporting the assessment of the suitability of sewage sludge for natural purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków nie gwarantują usuwania metali ciężkich, a jedynie sprawiają, że zanieczyszczenia te kumulują się w osadach ściekowych. Dlatego też zawartość metali w osadach ściekowych stanowi jedno z głównych kryteriów ograniczających wykorzystanie tej grupy odpadów do kondycjonowania i nawożenia gleb, jak również do rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka. Obecność metali w osadach ściekowych wiąże się z potencjalnym zagrożeniem, zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i zdrowotnym. Dlatego też, tak ważne jest monitorowanie zarówno ogólnej zawartości tych zanieczyszczeń w osadach ściekowych, jak również ich form chemicznych (specjacyjnych) występowania. Narzędziem ułatwiającym podjęcie decyzji o tym, czy dany osad ściekowy może być stosowany na cele przyrodnicze, w szczególności w rolnictwie, jest analiza potencjalnego ryzyka ekologicznego.
EN
The processes used in wastewater treatment plants do not guarantee the removal of heavy metals, but only make these pollutants accumulate in the sewage sludge. Therefore, the content of metals in sewage sludge is one of the main criteria limiting the use of sewage sludge for soil conditioning and fertilization, as well as for the reclamation and revitalization of areas degraded by human activity. The presence of metals in sewage sludge is associated with a potential threat, both in terms of ecology and health. Therefore, it is so important to monitor both the total content of these pollutants in sewage sludge, as well as their chemical (speciation) forms of occurrence. A tool facilitating the decision on whether a given sewage sludge can be used for natural purposes, in particular in agriculture, is the analysis of potential ecological risk.
Rocznik
Tom
Strony
18--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Bibliografia
 • 1. Kowalik R., Latosińska J., Gawdzik J.: Risk Analysis of Heavy Metal Accumulation from Sewage Sludge of Selected Wastewater Treatment Plants in Poland. „Water”, 2021, 13 (15), 2070.
 • 2. Tytła M., Widziewicz-Rzońca K., Bernaś Z.: A Comparison of Conventional and Ultrasound-Assisted BCR Sequential Extraction Methods for the Fractionation of Heavy Metals in Sewage Sludge of Different Characteristics. „Molecules”, 2022, 27 (15), 4947.
 • 3. Tytła M.: Identification of the Chemical Forms of Heavy Metals in Municipal Sewage Sludge as a Critical Element of Ecological Risk Assessment in Terms of Its Agricultural or Natural Use. „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2020, 17 (13), 4640.
 • 4. Yakamercan E., Aygün A.: Ecological risk assessment of domestic sewage sludge: a case study. „Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences”, 2021, 39 (4), 422-433.
 • 5. Zhang H., Huang Y., Zhou S., Wei L., Guo Z., Li J.: Pollution level and risk assessment of heavy metals in sewage sludge from eight wastewater treatment plants in Wuhu City, China. „Spanish Journal of Agricultural Research”, 2020, 18 (2), e1103.
 • 6. Duan B., Zhang W., Zheng H., Wu C., Zhang Q., Bu Y.: Disposal situation of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants (WWTPs) and assessment of the ecological risk of heavy metals for its land use in Shanxi, China. „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2017, 14 (7), 823.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).
 • 8. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. (86/278/EWG) w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U.UE.L.1986.181.6).
 • 9. Tytła M.: Assessment of Heavy Metal Pollution and Potential Ecological Risk in Sewage Sludge from Municipal Wastewater Treatment Plant Located in the Most Industrialized Region in Poland – Case Study. „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2019, 16 (13), 2430.
 • 10. Latosińska J., Kowalik R., Gawdzik J.: Risk Assessment of Soil Contamination with Heavy Metals from Municipal Sewage Sludge. „Applied Sciences”, 2021, 11 (12), 548.
 • 11. Tytła M., Widziewicz-Rzońca K.: Heavy metals in municipal sewage sludge - A brief characteristic of potential threats and methods used to assess the ecological risk. „Environment, Earth and Ecology”, 2021, 5, 18-25.
 • 12. Tytła M.: Metale ciężkie w osadach ściekowych a ryzyko zdrowotne. „Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski”, 2022, 4, 44-49.
 • 13. Ure A.M., Quevauviller P., Mantau H., Griepink B.: Speciation of heavy metals in soils and sediments. An account of the improvement and harmonization of extraction techniques undertaken under the auspices of the BRC of the Commission of the European Communities. „International Journal of Environmental Analytical Chemistry”, 1993, 51 (1-4), 135-151.
 • 14. Álvarez E.A., Callejón Mochón M., Jiménez Sánchez J.C., Ternero Rodríguez M.: Heavy metal extractable forms in sludge from wastewater treatment plants. „Chemosphere”, 2002, 47 (7), 765-775.
 • 15. Ochrona Środowiska 2022, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2022. https://stat.gov.pl/
 • 16. Code of Federal Regulations. Protection of Environment. Chapter I – Environmental Protection Agency (Continued), Subchapter O - Sewage Sludge, Part 503 - Standards for The Use Or Disposal Of Sewage Sludge, Subpart B - Land Application, Section 503.13 -Pollutant Limits; Office of the Federal Register (United States): Washington, DC, USA, 2010.
 • 17. Duan B., Feng Q.: Risk Assessment and Potential Analysis of the Agricultural Use of Sewage Sludge in Central Shanxi Province. „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2022, 19 (7), 4236.
 • 18. Water Research Commission. Guidelines for the Utilisation and Disposal of Wastewater Sludge. Vol. 2. Requirements for the Agricultural Use of Wastewater Sludge; WRC Report No.: TT 262/06; WRC: Pretoria, South Africa, 2009.
 • 19. Beijing Municipal Research Institute of Eco - Environmental Protection. Discharge Standard of Pollutants for Municipal Wastewater Treatment Plant (GB 18918-2002); Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China: Beijing, China, 2002.
 • 20. Chen S.: Occurrence characteristics and ecological risk assessment of heavy metals in sewage sludge. „OP Conf. Series: Earth and Environmental Science”, 2019, 295, 052041.
 • 21. Tytła M., Widziewicz K., Zielewicz Z.: Heavy metals and its chemical speciation in sewage sludge at different stages of processing. „Environmental Technology”, 2016, 37 (7), 899-908.
 • 22. Kowalik R., Gawdzik J., Bąk-Patyna P., Ramiączek P., Jurišević N.: Risk Analysis of Heavy Metals Migration from Sewage Sludge of Wastewater Treatment Plants. „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 2022, 19 (18), 11829.
 • 23. Sakan S.M., Djordjevic D.S., Manojlovic D.D., Polic P.S.: Assessment of heavy metal pollutants accumulation in the Tisza river sediments. „Journal of Environmental Management”, 2009, 90 (11), 3382-3390.
 • 24. Wedepohl K.H.: The composition of the continental crust. „Geochimica et Cosmochimica Acta”, 1995, 59 (7), 1217-1232.
 • 25. Kabata-Pendias A.: Trace elements in soils and plants. 4th ed. Publisher: Taylor & Francis, London, United Kingdom, 2011, 41-42.
 • 26. Müller G.: Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. „GeoJournal”, 1969, 2, 108-118.
 • 27. Hakanson L.: An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. „Water Research”, 1980, 14 (8), 975-1101.
 • 28. Perin G., Craboledda L., Lucchese M., Cirillo R., Dotta L., Zanetta M.L., Oro A.A.: Heavy metal speciation in the sediments of northern Adriatic Sea. A new approach for environmental toxicity determination. „In Heavy Metals in the Environment”, Lakkas, T.D., Ed.; CEP Consultants: Edinburgh, Scotland, 1985; Volume 2, 454-456.
 • 29. Ikem A., Egiebor N.O., Nyavor K.: Trace elements in water fish and sediment from Tuskegee Lake, Southeastern USA. „Water, Air, and Soil Pollution”, 2003, 149, 51-75.
 • 30. Zhao S., Feng C., Yang Y., Niu J., Shen Z.: Risk assessment of sedimentary metals in the Yangtze Estuary: New evidence of the relationships between two typical index methods. „Journal Hazardous Materials”, 2012, 241-242, 164-172.
 • 31. You M., Hu Y., Yan Y., Yao J.: Speciation Characteristics and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Municipal Sludge of Huainan, China. „Molecules”, 2021, 26 (21), 6711.
 • 32. Sundha P., Basak N., Rai A.K., Chandra P., Bedwal S., Yadav G., Yadav R.K., Sharma P.C.: Characterization and ecotoxicological risk assessment of sewage sludge from industrial and non-industrial cities. „Environmental Science and Pollution Research”, 2022.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2024).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-41894c6e-6778-4ac2-b901-1f67b0581f8b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.