PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych - zagadnienia wybrane

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Estimation of speed in a vector controlled induction motor drive - selected problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z estymacją niedostępnych zmiennych stanu w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości opracowania estymatora prędkości kątowej działającego w sposób stabilny w szerokim zakresie prędkości kątowej i momentu obciążenia w różnych aplikacjach przemysłowych. Przedstawiono opis matematyczny i wyniki badania wybranych estymatorów prędkości kątowej do napędów sterowanych metodami wektorowymi, charakteryzujących się prostą konstrukcją i niewielkimi wymaganiami sprzętowymi. Zwrócono uwagę na możliwości ich wykorzystania w złożonych układach bezczujnikowego sterowania silnikiem indukcyjnym. Wykonano badania stabilności i wrażliwości na zmianę parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego układu opartego na technice MRAS (ang. Model Reference Adaptive System). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ parametrów układu adaptacji prędkości na rozmieszczenie biegunów równania charakterystycznego. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano optymalizację analizowanego układu przez modyfikację mechanizmu adaptacji prędkości kątowej oraz wykorzystanie dodatkowych estymatorów parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego. Wykazano, że w napędach bez- czujnikowych niezbędne jest wyznaczanie reaktancji magnesującej maszyny, w szczególności gdy układ pracuje w zakresie osłabionego strumienia, w celu dokładnej estymacji zmiennych stanu silnika indukcyjnego. Opracowano uniwersalny estymator prędkości kątowej z systemem sekwencyjnego wyznaczania parametrów maszyny. Układ ten sprawdzono w trakcyjnej bezczujnikowej strukturze sterowania oraz w bezczujnikowym napędzie dwumasowym. Omówiono możliwości wykorzystania estymatora prędkości kątowej MRASCC w układach napędowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Opracowano detektor uszkodzenia czujnika prędkości kątowej oraz uszkodzenia prętów klatki wirnika. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na silnikach indukcyjnych o mocy 1,1 kW, 3 kW oraz 50 kW.
EN
In the monograph, the problem of estimation of induction motor state variables for a vector controlled drive is presented. The main goal of the paper is connected with the possibility to elaboration a novel speed estimator being stable in a wide range of the reference speed and torque changes for various industrial applications. Mathematical models of the chosen rotor speed estimators, characterized by simple design and low hardware requirements have been described. Stability and sensitivity analysis of the MRAS type speed estimator have been presented. Particular attention was paid to the influence of the parameters in the speed adaptation mechanism to the pole placement and estimator stability. The optimization of the speed adaptation mechanism by additional induction motor parameter estimators has been presented. It has been shown that in a sensorless induction motor drive to accurately establish the state variables, it is necessary to estimate the magnetizing reactance of the machine, particularly when the drive is operating in the field weakening region. An universal rotor speed estimator with additional sequence parameters reconstruction has been tested and evaluated. The novel estimator was tested in a sensorless traction drive system and in a two-mass sensorless drive. It has also been proved that MRASCC estimator can be applied in the fault tolerant induction motor drive systems. Speed sensor faults and the rotor fault detectors were created and tested. Whole control structure was tested in the laboratory set-up with 1.1 kW, 3 kW and 50 kW induction motors.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, 50-370 Wrocław, ul. Smoluchowskiego 19, mateusz.dybkowski@pwr.wroc.pl
Bibliografia
 • [1] Abu-Rub H., Krzemiński Z., Toliyat H.A., Speed Observer System for Advanced Sensorless Control of Induction Motor, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2003, 18 (2), 219-224.
 • [2] Abu-Rub H., Guzinski J., Krzemiński Z., Toliyat H.A., Advanced control of induction motor based on load angle estimation, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2004, 51 (1), 5-14.
 • [3] Abu-Rub H., Guzinski J., Simple observer for induction motor speed sensorless control, IECON 2011, 37th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, 2011, 2024—2029.
 • [4] ADAMOWICZ M., GuziŃSKI J., Krzemiński Z., Obserwator prędkości obrotowej silnika indukcyjnego oparty na uproszczonych równaniach dynamiki modelu zakłóceń, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, 81 (11), 31-36.
 • [5] ANGERER B.T., HlNTZ C., SCHRODER D., Online identification of a nonlinear mechatronic system, Control Engineering Practice, 2004, 12, 1465-1478.
 • [6] ATTAIANESE C., PREFETTO A., A speed sensorless digitally controlled induction motor drive, PEMC, Warszawa 1993.
 • [7] Asher G.M., Gao Q., Staines S., SunmerM., Sensorless Speed Operation of Cage Induction Motor using Zero Drift Feedback Integration with MRAS Observer, EPE, Dresden 2005, on CD.
 • [8] ARENDT D., Obserwatory zmiennych stanu i zakłócenia w układach częstotliwościowej regulacji prędkości silnika indukcyjnego, rozprawa doktorska, IEL, Warszawa 1985.
 • [9] Astróm K.J., WlTTENMARKB., Adaptive control, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1989.
 • [10] Barut M., BOGOSYAN S., Gokasan M., Speed sensorless direct torque control of IMs with rotor resistance estimation, Energy Conversion and Management, 2005, 46 (3), 335-349.
 • [11] Barut M., Demir R., Zerdali E., Inan R., Real-Time Implementation of Bi Input-Extended Kalman Filter-Based Estimator for Speed-Sensorless Control of Induction Motors, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59 (11), 4197-4206.
 • [12] BARUT M., Bogosyan S., Gokasan M., Experimental Evaluation of Braided EKF for Sensorless Control of Induction Motors, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55 (2), 620-632.
 • [13] Ben-Brachim L., Kawamura A., A fully digitized field oriented controlled induction drive using only current sensors, IEEE Transactions on Industry Electronics, 38 (3), 1992, 241-249.
 • [14] Beguenane R, Ouhrouche M.A., Trzynadlowski A.M., Stator Resistance Tuning in an Adaptive Direct Field-Orientation Induction Motor Drive at Low Speeds, 30th Annual Conference of IEEE, IECON, 2004, Korea, 68-73.
 • [15] Benbouzid M.E.H., Kliman G.B., What stator current processing-based technique to use for induction motor rotor fault diagnosis?, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2003, 18, 238-244.
 • [16] Benbouzid Diallod D., Zeraoulia M., Advanced fault-tolerant control of induction motor drives for EV/HEV traction applications, from conventional to modern and intelligent techniques, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2007, 56, 519-528.
 • [17] BENNET S.M., PATTON R.J., Daleys S., Sensor fault-tolerant control of a rail traction drive, Control Engineering Practice, 1999, 217-225.
 • [18] BIAŁOŃ T., Pasko M., Zastosowanie obserwatora rozszerzonego do odtwarzania elektromagnetycznych strumieni sprzężonych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2005,81 (1), 13-17.
 • [19] BLANKE M., Staroświecki M., Wu N.E., Concepts and methods in fault-tolerant control,. Proc. American Control Conf., Arlington, VA, 2001, 2606-2620.
 • [20] Blanke M., Kinnaert M., Lunze J., Diagnosis andfault-tolerant control, Springer-Verlag, 2003,23.
 • [21] BLASCHKE F., The principle of field orientation as applied to the new TRANSVECTOR closed-loop control system for rotating field machines, Siemens Review, 1972 (34), 217-220.
 • [22] BLASCO R., Sumner M., Asher G.M., Speed measurement of inverter fed induction motors using the FFT and the rotor slot harmonics, Power Electronics and Variable-Speed Drives, 1994. Fifth International Conference, 470-475 1994.
 • [23] Blasco-Gimenez Asher G.M., Summer M., Bradley K.J., Dynamic Performance limitations for MRAS based sensorless induction motor drives. Part 1, Stability analysis for the closed loop drive, IEE Proc. - Electr. Power Appl., 1996, 143 (2), 113-121.
 • [24] Blasco-Gimenez R., Hurst K.D., Habetler T.G., Comments on Sensorless speed measurement using current harmonic spectral estimation in induction machine drives [with reply], IEEE Transactions on Power Electronics, 1997, 12 (5), 938-940.
 • [25] Boldea I., Lascu C., Blaabjerg F., A Class of Speed-Sensorless Sliding-Mode Observers for High--Performance Induction Motor Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56 (9), 3394-3403.
 • [26] Boldea I., Lascu C., Blaabjerg F., A modified direct torque control for induction motor sensorless drive, IEEE Transactions on Industry Applications, 2000, 36 (1), 122-130.
 • [27] BROCK S., Application of a sliding mode observer for sensorless operation of switched reluctance motors, Archives of Electrical Engineering, 2007, 56 (2), 163-172.
 • [28] Campos-Delgado D.U., Martinez-Martinez S., Zhou K, Integrated fault tolerant scheme for a DC speed drive, IEEE/ASME Trans. Mechatronics, 2005, 419-427.
 • [29] Campos-Delgado D.U., Espinoza-Trejo D.R., Palacios E., Fault-tolerant control in variable speed drives, a survey, Electric Power Applications IET, 2008, 2 (2), 121-134.
 • [30] Che-Ming L., Chern-Lion C., Yi-Hwa L., A universal speed and flux observer for speed sensorless control of induction motor drive, Proc. International Conf. PCIM, Nürnberg, Germany, 1998, 275-280.
 • [31] Chen J., Patton R.J., Robust model based fault diagnosis for dynamic systems, Kluver Academic Publishers, Boston 1999.
 • [32] Chul-Woo P., Woo-HYEN K, Simple and robust speed sensorless vector control of induction motor using stator current based MRAC, Electric Power System Research, 2004, 71, 257-266.
 • [33] ClRRlNClONE M., An MRAS-Based Sensorless High-Performance Induction Motor Drive with a Predictive Adaptive Model, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2005, 52 (2), 532-551.
 • [34] ClRRlNClONE M., Pucci M., ClRRlNClONE G., Capolino G.A., An Adaptive Speed Observer Based on a New Total Least-Squares Neuron for Induction Machine Drives, IEEE Transaction on Industry Applications, 2006, 42 (1), 89-104.
 • [35] Comanescu M., Xu L., Sliding-Mode MRAS Speed Estimators for Sensorless Vector Control of Induction Machine, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 146-153.
 • [36] Cui B., Simulation of Inverter with Switch Open Faults Based on Switching Function, IEEE International Conference on Automation and Logistics, China, 2007, 2774-2778.
 • [37] Depenbrock M., Direct Self Control (DSC) of inverter Fed Induction Machine, IEEE Transaction on Power Electronics, 1988, 3 (4), 420-429.
 • [38] Depenbrock M., Evers C., Model-Based Speed Identification for Induction Machines in the Whole Operating Range, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 31-40.
 • [39] Dębowski A., Chudzik P., Lewandowski D., Napęd asynchroniczny ze sterowaniem momentu. Napędy i sterowanie, 2009 (4), 137-146.
 • [40] Diallod D., Benbouzid M.E.H., Makouf A., A fault-tolerant control architecture for induction motor drives in automotive applications, IEEE Transactions Vehicular Technology, 2004, 53, 1847-1855.
 • [41] Dote Y., Existence of limit cycle and stabilization of induction motor via new nonlinear state observer, IEEE Transactions on Automatic Control, AC-24, 1979, 421-428.
 • [42] Dybkowski M., Orlowska-Kowalska T., Application of the Stator Current-based MRAS Speed Estimator in the Sensorless Induction Motor Drive, 13th Int. Power Electronics and Motion Control Conf. EPE-PEMC 2008, Poznan, Poland, on CD.
 • [43] DYBKOWSKI M., Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej, rozprawa doktorska, Wrocław 2008.
 • [44] Dybkowski M., Orlowska-Kowalska T., Analiza dynamiki prądowego estymatora MRAS strumienia i prędkości wirnika silnika indukcyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 84 (6), 165-168.
 • [45] DYBKOWSKI M., Estymatory MRAS strumienia i prędkości w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym - badania eksperymentalne, Materiały VIII Krajowej Konferencji Naukowej Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2007, 133-139.
 • [46] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Wierzbicki R., Self-commissioning sensorless induction motor drive with new MRAS estimator - experimental tests, Electrical Engineering, Poznań University of Technology, Academic Journals, 2006, 55, 59-73.
 • [47] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Tarchała G., Analiza wybranych struktur estymacji prędkości kątowej w napędach z silnikami indukcyjnymi, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 64, Studia i Materiały nr 30, Wrocław 2010, 162-175.
 • [48] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Kaźmierkowski M., Stando D., Sterowanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym w zastosowaniach trakcyjnych, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 64, Studia i Materiały nr 30, Wrocław 2010, 139-150.
 • [49] DYBKOWSKI M., Orłowska-Kowalska T., Self-tuning Adaptive Sensorless Induction Motor Drive with the Stator Current-based MRAS Speed Estimator, EUROCON, St. Petersburg 2009, on CD.
 • [50] Dybkowski M., Orlowska-Kowalska T., Speed Sensorless Induction Motor Drive with Magnetizing Reactance Estimation, Proc. EPE-PEMC 2010, Ohrid, Macedonia, on CD.
 • [51] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Tarchała G., Analiza porównawcza wybranych struktur estymacji prędkości i strumienia wirnika silnika indukcyjnego w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej, Przegląd Elektrotechniczny 2012, 88 (4b), 59-63.
 • [52] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Estymacja prędkości i wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w bezczujnikowym układzie napędowym, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88 (4b), 64-69.
 • [53] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Kowalski C., Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z uszkodzonymi prętami klatki wirnika, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, 87 (4), 215-219.
 • [54] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Performance of the Speed Sensorless Induction Motor Drive for Traction Application with MRAS type Speed and Flux Estimator, OPTIM 2012, Rumunia, 2012, 477-481.
 • [55] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Tarchała G., Sensorless direct torque control of the induction motor drive with sliding mode and MRASCC estimators for traction applications, EDPE 2011, The High Tatras, Slovakia, on CD.
 • [56] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Estymacja prędkości i wybranych parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w bezczujnikowym układzie napędowym, SENE 2011, Łódź 2011, on CD.
 • [57] Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Tarchała G., Analiza porównawcza wybranych struktur estymacji prędkości i strumienia wirnika silnika indukcyjnego w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej, SENE 2011, Łódź 2011, on CD.
 • [58] Dybkowski M., Tarchała G., Orłowska-Kowalska T., Experimental analysis of the sensorless traction drive system with DTC-SVM algorithm and MRASCC estimator, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88 (12a), 62-65.
 • [59] Dyrcz K, Estymacja zmiennych stanu i parametrów silnika indukcyjnego w układzie sterowania wektorowego z zastosowaniem fdtru Kalmana, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2005.
 • [60] Edelbaher G., Jezernik K, Urlep E., Low-Speed Sensorless Control of Induction Machine, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 120-129.
 • [61] El-Sharkawi M.A., Fundamentals of Electrical Drivers, Brooks/Cole, 2000.
 • [62] EPAMINONDAS D., An Improved Sensorless Vector-Control Method for an Induction Motor Drive, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2005, 52 (6), 1660-1668.
 • [63] Finch J.W., Giaouris D., Controlled AC electrical drives, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2008, 55 (2), 481-491.
 • [64] FLANNERY P.S., Venkataramanan G., A Fault Tolerant Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine Using a Parallel Grid Side Rectifier and Series Grid Side Converter, IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23 (3), 1126-1135.
 • [65] Frank P.M., Fault diagnosis in dynamic systems using analytical and knowledge based redundancy -a survey and some new results, Automatica, 1990, 26,459-474.
 • [66] Gertler J., Fault Detection and Diagnosis in Engineering Systems, Marcel Dekker, New York 1998.
 • [67] Ghosin R, Asmar C., Pietrzak-David M., De Fornel B., A MRAS - Luenenberger sensorless speed control of doubly fed induction machine, EPE 2003, Toulouse, 2003, on CD.
 • [68] Gierlotka K, Układy sterowania napędów elektrycznych z elementami sprężystymi, Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej, nr 1181, Gliwice 1992.
 • [69] Grzesiak L.M., Wyszomierski D., Sterowanie adaptacyjne napędem prądu przemiennego w układzie z modelem odniesienia i neuronowym regulatorem prędkości, Przegląd Elektrotechniczny, 2004, 80(1), 11-15.
 • [70] Guzinski J., Abu-Rub H, Diguet M., Krzemiński Z., Lewicki A., Speed and Load Torque Observer Application in High-Speed Train Electric Drive, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57 (2), 565-574.
 • [71] Hasegawa M., Robust-Adaptive-Observer Design Based on y-Positive Real Problem for Sensorless Induction-Motor Drives, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 76-85.
 • [72] Hasse K, Dreizahlgelverfahren fur schnelle Umkehrantriebe mit stromrichtergespeistem Ansynchron-Kurzchlusslaufer-motoren, Reglungstechnik, 1972, 20, 60-66.
 • [73] Hinkkanen M., Analysis and Design of Full-Order Flux Observers for Sensorless Induction Motors, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2004, 51 (5), 1033-1040.
 • [74] HlNKKANEN M., LUOMI J., Stabilization of Regenerating-Mode Operation in Sensorless Induction Motor Drives by Full-Order Flux Observer Design, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2004, 51 (6), 1318-1328.
 • [75] HOLTZ J., State of the Art of Controlled AC Drivers without Speed Sensor, PEDS ’95, Singapore, 1995, 1-6.
 • [76] HOLTZ J., PAN H, Elimination of saturation effects in sensorless position controlled induction motors, IEEE Industry Appl. Soc. Ann. Meeting, Chicago, Oct. 13-18, 2002.
 • [77] Holtz J., Quan J., Sensorless control of induction motor drives, Proc. the IEEE, 2002, 90 (8), 1359-1394.
 • [78] HOLTZ J., Quan J., Drift and parameter compensated flux estimator for persistent zero stator frequency operation of sensorless controlled induction motors, IEEE Transactions on Industry Applications, 2003, 1052-1060.
 • [79] Holtz J., Sensorless Control of Induction Machines with or without Signal Injection?, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 7-30.
 • [80] Hurst K.D., HABETLER T.G., Griva G., Profumo F., Speed Sensorless Field-Oriented Control of Induction Machines Using Current Harmonic Spectral Estimation, Proc. IEEE-IAS ’ 1994, Denver, USA, 1994, 601-607.
 • [81] Ilas C., BETTINI A., Ferraris L., Griva G., Profumo F., Comparison of different schemes without shaft sensors for field oriented control drives, Proc. Int. Conf. IEEE IECON, 1994, 1579-1588.
 • [82] ISERMANN R., Fault Diagnosis Systems. An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance. Springer, New York 2006.
 • [83] Ishida M., Iwata K., Steady-State Characteristics of a Torque and Speed Control System of an Induction Motor Utilizing Rotor Slot Harmonics for Slip Frequency Sensing, IEEE Transaction on Power Electronics, 1987, 2 (3), 257-263.
 • [84] Jafarzadeh S., Lascu C., Fadali M.S., State Estimation of Induction Motor Drives Using the Unscented Kalman Filter, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 59 (11), 4207-4216.
 • [85] JANSEN P.L., Lorenz R.D., A Physically Insightful Approach to the Design and Accuracy Assessment of Flux Observers for Field Oriented Induction Machines Drives, Proc. IEEE-IAS Ann. Meeting, Houston, USA, 1992, 570-577.
 • [86] JANSEN P.L., Lorenz R.D., Transducerless Position and Velocity Estimation in Induction and Salient AC Machines, IEEE Transaction on Industrial Application, 1995, IA-31 (2), 240-247.
 • [87] JANSEN P.L., Lorenz R.D., Accuracy limitations of velocity and flux estimation in direct field oriented induction machines, Fifth European Conference on Power Electronics and Applications, 1993, 4,312-318.
 • [88] JASZCZAK K., Adaptacyjne sterowanie rozmyte w układzie napędowym z silnikiem prądu stałego, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 • [89] Jótten R., Meader G., Control Method for Good Dynamic Performance Induction Motor Drives Based on Current and Voltage as Measured Quantities, IEEE Transaction on Industrial Application, 1983, IA-19 (3), 356-363.
 • [90] Kabzinski J., Woźniak P., Kuźmiński K, Neuro-Fuzzy modelling application in adaptive control of AC drive, 17th LASTED International Conference Modelling Identification and Control, Grinden-wald, Switzerland, 1998.
 • [91] KALMAN R.E., Rudolph E., Bucy R.S., New results in linear filtering and prediction theory, J. Basic Eng., 1961, 83,95-108.
 • [92] KALMAN R.E., A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, Transaction of the ASME-Journal of Basic Engineering, 1960, 82, series D, 35-43.
 • [93] Kamiński M, Dybkowski M., Analiza układu bezczujnikowego wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC z neuronowym mechanizmem wyznaczania prędkości kątowej, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88 (4b), 116-121.
 • [94] Kaźmierkowski M.P., Buja G.S., Direct torque control of PWM inverter-fed AC motors - a survey, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2004, 51 (4), 744—757.
 • [95] KAŹMIERKOWSKI M.P., Koepcke H.J., Current source inverter - fed induction motor drive system controlled without speed sensor, EPE ’85, Brussels, 3.350, 1985.
 • [96] KAŹMIERKOWSKI M.P., Blaabjerg F., Krishnan R., Control In Power Electronic - Selected Problems, Academic Press, USA, 2002.
 • [97] Kaźmierkowski M.P., Orlowska-Kowalska T., NN State Estimation and Control in Converter -Fed Induction Motor Drives, Chapter 2 in a book, Soft Computing in Industrial Electronics, Physica Verlag, Springer, Heilderberg, Germany, 2002, 45-94.
 • [98] Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W., Fault Diagnosis, Models, artificial intelligence methods, applications, Springer, Berlin 2004.
 • [99] Kojabadi H.M., Chang L., Comparative study ofpole placement methods in adaptive flux observers, Control Engineering Practice, 2005, 13, 749-757.
 • [100] Kojabadi H.M., Chang L., Doraiswami R., A MRAS-Based Adaptive Pseudoreduced-Order Flux Observer for Sensorless Induction Motor Drives, IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20 (4), 930-938.
 • [101] Kolodziejek P., Bogalecka E., Broken rotor bar impact on sensorless control of induction machine, COMPEL, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2009, 28 (3), 540-555.
 • [102] KOWALSKI C.T., Monitorowanie i diagnostyka uszkodzeń silników indukcyjnych z wykorzystaniem sieci neuronowych, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 57, seria Monografie nr 18, Wrocław 2005.
 • [103] Kowalski C.T., Dybkowski M., Orlowska-Kowalska T., Rotor fault analysis in the field oriented controlled induction motor drive, Proc. 17th Intern. Conf. EDPE 2009, on CD.
 • [104] KRZEMIŃSKI Z., A New Speed Observer for Control System of Induction Motor, IEEE PEDS, 1999, 555-560.
 • [105] KRZEMIŃSKI Z., Lewicki A., Wlas M., Properties of sensorless control systems based on multiscalar models of the induction motor, COMPEL, 2006 (1), 195-206.
 • [106] Krzemiński Z., Lewicki A., Morawiec M., Speed observer based on extended model of induction machine, IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE 2010, 3107-3112.
 • [107] Kubota H., Matsuse K, Nakano T., New control method of inverter-fed induction motor drive by using state observer with rotor resistance identification, IEEE/IAS Annual Meeting, Conf. Rec., 1984, 601-606.
 • [108] Kubota H., Matsuse K, Nakano T., New adaptive Flux Observer for wide speed range motor drives, Proc. Int. Confer. IEEE-IECON, 1990, 921-926.
 • [109] KUBOTA H., Matsuse K, Speed Sensorless Field Oriented Control of Induction Machines Using Flux Observer, IEEE Transaction of Industrial Applications, 1994, 30 (5), 1219-1224.
 • [110] LASCU C., Boldea I., Comparative Study of Adaptive and Inherently Sensorless Observers for Variable-Speed Induction Motor Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 57-65.
 • [111] Lascu C., Andreescu G.D., Sliding-Mode Observer and Improved Integrator With DC-Offset Compensation for Flux Estimation in Sensorless-Controlled Induction Motors, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53 (3), 785-794.
 • [112] LEVI E., Sokola M., Vukosavic S.N., A Method for Magnetizing Curve Identification in Rotor Flux Oriented Induction Machines, IEEE Trans. Energy Conversion, 2000, 15 (2), 157-162.
 • [113] Levi E., WANG M., A speed estimator for high performance sensorless control of induction motors in the field weaking region, IEEE Transactions on Power Electronics, 2002, 17 (3), 365-378.
 • [114] Levi E., Bojoi R., Profumo F., Toliyat H.A., Williamson S., Multiphase induction motor drives -a technology status review, Electric Power Applications, IET, 2007, 1 (4), 489-516.
 • [115] Lin F.J., Robust speed-controlled induction-motor drive using EKF and RLS estimators, IEEE on Industrial Electronics, 1996, 143 (3), 186-192.
 • [116] LORENZ R.D., Future Motor Drive Technology Issues and Their Evolution, EPE-PEMC, Portoroz, Slovenia, 2006, on CD.
 • [117] Lee K.S., Ryu J.S., Instrument fault detection and compensation scheme for direct torqe controlled induction motor drives, IEE Proc. - Control Theory and Applications, July 2003, 150 (4), 376-382.
 • [118] Luenenberger D.G., An introduction to observers, IEEE Transactions on Automatic Control, 1971, 16(6), 596-603.
 • [119] MALINOWSKI M., Sensorless Control Strategies for Three-Phase PWM Rectifiers, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 2001.
 • [120] MIGAS P., Zastosowanie sieci neuronowych do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, 2002.
 • [121] MONMASSON E., ROBYNS B., MENDES E., Dynamic reconfiguration of control and estimation algorithms for induction motor drives, Proc. IEEE Int. Symp. Industrial Electronics ISIE 2002, 3, 828-833.
 • [122] NAJAFABADI T.A., SALMASI F.R., JABEHDAR-MARALANI P., Detection and Isolation of Speed-, DC--Link Voltage-, and Current-Sensor Faults Based on an Adaptive Observer in Induction-Motor Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58 (5), 1662-1672.
 • [123] Nguyen T.5 Tarchała G., Dybkowski M., Orłowska-Kowalska T., Performance analysis of the sensorless direct torque controlled induction motor drive with optimal field weakening algorithm in traction applications, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88 (11a), 12-16.
 • [124] NlESTRÓJ R., BIAŁOŃ T., Estymator typu MRAS z proporcjonalnym obserwatorem Luenbergera do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, 2008 (30), 372-377.
 • [125] Nowacki Z., Modulacja szerokości impulsów MSI, PWN, Warszawa 1991.
 • [126] OgataK., Modern Control Engineering 4th edition, Prentice Hall 2002.
 • [127] OHTANI T., TAKADA N., TANAKA K., Vector Control of Induction Motor Without Shaft Encoder, IEEE Industry Applications, 1992, 28 (1), 157-164.
 • [128] OhyamaK., ShinoharaK., Small-Signal Stability Analysis of Vector Control System of Induction Motor Without Speed Sensor Using Synchronous Current Regulator, IEEE Transaction on Industry Application, 2000, 36 (6), 1669-1675.
 • [129] OHYAMA K, Asher G.M., SUMNER M., Comparative Analysis of Experimental Performance and Stability of Sensorless Induction Motor Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 178-186.
 • [130] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Application of the extended Luenberger observer for flux and rotor time-constant estimation in induction motor drives, IEE Proc., Part D, 1989, 136, 323-330.
 • [131] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Dynamical properties of fast state observer for current-fed induction motor, Electrical Machines and Power Systems, 1988, 14, 151-162.
 • [132] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Induction Motor Flux Reconstruction Via New Reduced Order State Observer, Electric Machines and Power Systems, 1989, 17, 39-153.
 • [133] Orłowska-Kowalska T., Obserwatory zmiennych stanu i parametrów w układach sterowania silników indukcyjnych klatkowych, Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej nr 41, seria Monografie nr 9, Wrocław 1990.
 • [134] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Pawlak M., Induction motor speed estimation based on neural modelling metod, Archives of Electrical Engineering, 2000, 1, 35-48.
 • [135] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Bos A., Zagadnienia wyznaczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego w stanie nieruchomym, Przegląd Elektrotechniczny, 2001, 77 (9), 222-226.
 • [136] Orlowska-Kowalska T., Wojsznis P., Kowalski C.T., Dynamical performances of sensorless induction motor drive with different flux and speed observers, 10th European Conf. on Power Electronics Applications EPE 2001, Graz, Austria, on CD.
 • [137] Orlowska-Kowalska T., Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 • [138] Orłowska-Kowalska T., Szabat K, Optimization of Fuzzy Logic Speed Controller for DC Drive System with Elastic Joints, IEEE Transaction on Industry Applications, 2004, 40 (4), 1138-1144.
 • [139] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Analiza właściwości dynamicznych bezczujnikowego napędu indukcyjnego z obserwatorem strumienia i estymatorem prędkości wirnika, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, 81 (10), 63-68.
 • [140] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Influence of the reduced-order rotor flux observer eigenvalues on dynamical properties of the sensorless induction motor drive, Monografia pt. Computer Application in Electrical Engineering, ALWERS, Poznań 2006, 144-153.
 • [141] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Właściwości bezczujnikowego układu napędowego silnika indukcyjnego z nowym estymatorem prędkości i strumienia wirnika typu MRAS, Przegląd Elektrotechniczny, 2006, 82 (11), 35-38.
 • [142] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Szabat K, Adaptive Neuro-Fuzzy Control of the Sensorless Induction Motor Drive System, Proc. the 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, 2006, 1836-1841.
 • [143] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Analiza właściwości dynamicznych bezczujnikowego napędu indukcyjnego z estymatorem prędkości typu MRAS o różnych mechanizmach adaptacji, Electrical Engineering, Issue 52, Computer Application in Electrical Engineering, Poznań University of Technology, Academic J., 2006, 35-49.
 • [144] Orłowska-Kowalska T., Wierzbicki R., Dybkowski M., Zastosowanie metody MULTITEST do identyfikacji parametrów silnika indukcyjnego w stanie zatrzymanym, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych PWr nr 59, seria Studia i Materiały nr 26, Wrocław 2006, 134-136.
 • [145] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., MRAS speed estimators in the sensor less induction motor drive, Power electronics and electrical drives. Selected problems, Ofic. Wyd. PWr, Wroclaw 2007, 223-241.
 • [146] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Improved MRAS-type speed estimator for the sensorless induction motor drive, Compel, 2007, 26 (4), 1161-1174.
 • [147] Orłowska-Kowalska T., Szabat K., Neural-network application for mechanical variables estimation of a two-mass drive system, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54 (3), 1352-1364.
 • [148] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Szabat K., Damping of Torsional Vibrations in Two-Mass System Using Adaptive Sliding Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2008, 4(1), 47-57.
 • [149] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Application of Stator Current-based MRAS Speed Estimator In the Sensorless Induction Motor Drive, EPE PEMC, 2008, on CD.
 • [150] ORLOWSKA-KOWALSKA T., Dybkowski M., Low-speed Performance of the Stator Current-based MRAS Estimator with FL Controller in the Sensorless Induction Motor Drive, OPTIM 2008, Romania, on CD.
 • [151] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Sensorless field oriented control of the induction motor drive using classical MRAS speed estimator with modified adaptation algorithm, Electromotion, 2008, 15(3), 154-160.
 • [152] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Analiza właściwości dynamicznych estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRA&cc z jednoczesnym odtwarzaniem parametrów uzwojenia stojana, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, 84 (12), 79-83.
 • [153] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Szabat K, Adaptive Sliding-mode Neuro-Fuzzy Control of the Sensorless Induction Motor Drive System with MRASCC Estimator, Proc. 13th Intern. Confer. EPE 2009, Spain, on CD.
 • [154] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Stator Current-based MRAS Estimator for Wide Range Speed-Sensorless Induction Motor Drive, IEEE Trans, on Industrial Electronics, 2010, 57 (4), 1296-1308.
 • [155] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Szabat K, Adaptive Sliding Mode Neuro-Fuzzy Control of the Two-Mass Induction Motor Drive without Mechanical Sensors, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57 (2), 553-564.
 • [156] ORLOWSKA-KOWALSKA T., Dybkowski M., Analiza indukcyjnego napędu bezczujnikowego z estymatorem MRASCC w wybranych stanach pracy, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, 86, (2), 136-141.
 • [157] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Kowalski C, Rotor fault analysis in the sensorless field oriented controlled induction motor drive, Automatika, 2010, 51 (2), 149-156.
 • [158] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Robust Speed-Sensorless Induction Motor Drive for Traction Applications, Proc. 36th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics IECON, Arizona 2010, on CD.
 • [159] Orlowska-Kowalska T., Dybkowski M., Tarchała G., Sliding-mode speed observer with magnetizing reactance estimation for the sensorless induction motor drive, Proc of XXI symposium on Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits, EPNC, Germany, 2010, on on CD.
 • [160] ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Dybkowski M., Performance analysis of the sensorless induction motor drive system under faulted conditions, International Conference on Computer as a Tool, EUROCON 2011, Portugal, 2011, on CD.
 • [161] Orłowska-Kowalska T., Tarchała G., Dybkowski M., Sliding-mode control and sliding-mode speed observer extended with additional magnetizing reactance estimator for induction motor drives, ELECTRIMACS 2011, France, on CD.
 • [162] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Tarchała G., Performance analysis of the sliding-mode speed observer with magnetizing reactance estimation for the sensorless induction motor drive, Compel, 2011, 30 (3), 968-978.
 • [163] Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Performance analysis of the sensorless adaptive slid-ing-mode neuro-fuzzy control of the induction motor drive with MRAS-type speed estimator, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 2012, 60 (1), 61-70.
 • [164] OSOWSKI S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 • [165] PARLOS A.G., KIM K, Bharadwai R.M., Sensorless detection of mechanical faults in electromechanical systems, Mechatronics, 2004, 14, 357-380.
 • [ 166] Patton R., Frank P., Clark R., Issues offault diagnosis for dynamic systems, Springer, 2000.
 • [167] PATTON R.J., Lopez-Toribio C J., A multiple-model fuzzy inference approach to fault-tolerant control of an induction motor test rig, Proc. European Workshop on Intelligent Forecasting, Diagnosis & Control, Santorini, 2001.
 • [168] PEROUTKA Z., ZEMAN K., Robust Field Weakening Algorithm for Vector-Controlled Induction Machine Traction Drives, Proc. the IEEE/IECON 2006, 856-861.
 • [169] PEROUTKA Z., ZEMAN K., New Field Weakening Strategy for AC Machine Drives for Light Traction Vehicles, Proc. the 9th Conf. EPE 2007, Aalborg, Denmark, 2007, on CD.
 • [170] PICARDI C., SCIBILIA F., Sliding-Mode Observer with Resistances or Speed Adaptation for Field- -Oriented Induction Motor Drives, IECON 2006, 32nd IEEE Annual Conference on Industrial Electronics, 2006, 1481-1486.
 • [171] PROCA A.B., KEYHANI A., Sliding-Mode Flux Observer With Online Rotor Parameter Estimation for Induction Motors, IEEE Transaction on Industrial Electronics, 2007, 54 (2), 716-723.
 • [172] RASHED M., STRONACH A.F., A stable back-EMF MRAS-based sensorless low-speed induction motor drive insensitive to stator resistance variation, IEE Proc. Electr. Power Appl., 2004, 151 (6), 685-693.
 • [173] RASMUSEN H., KUNDSTEN M., TONNES M., Parametr Estimation of Inverter and Motor Model at Standstill using Measured Curent only, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1999, 46 (1), 139-149.
 • [174] RODRÍGUEZ-BLANCO M.A., CLAUDIO SANCHEZ A., THEILLIOL D., VELA-VALDES L.G., A Failure- -Detection Strategy for IGBT Based on Gate-Voltage Behavior Applied to a Motor Drive System, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58 (5), 1625-1633.
 • [175] SACCOL MARTINS S.O., CAMARA H.T., GRUNDLING H.A., Comparison Between MRLS and MRAS Applied to a Speed Sensorless Induction Motor Drive, Power Electronics Specialists Conference, 2006. PESC 37th IEEE, 2006, 1-6.
 • [176] SALMASI F.R., NAJAFABADI T.A., MARALANI P.J., An Adaptive Flux Observer with Online Estimation of DC-Link Voltage and Rotor Resistance for VSI-Based Induction Motors, IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, 25 (5), 1310-1319.
 • [177] SANGWONGWANICH S., Speed Sensorless Induction Motor Drive Systems - Structure and Stability, Proc. Int. Conf. Electrimacs 2002, Montreal, Canada, 2002, on CD.
 • [178] SCHAUDER C., Adaptive Speed Identification for Vector Control of Induction Motors without Rota¬tional Transducers, IEEE Transactions on Industry Applications, 1992, IA-28 (5), 1054-1060.
 • [179] SCHAUDER C., MEHTA H., Vector analysis and control of advanced static VAr compensators, IEE Proc. C Generation, Transmission and Distribution, 1993, 140 (4), 299-306.
 • [180] SIKORSKI A., Bezpośrednia regulacja momentu i strumienia maszyny indukcyjnej, Oficyna Wy¬dawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • [181] SOBAŃSKI P., ORLOWSKA-KOWALSKA T., Analiza wpływu uszkodzeń tranzystora IGBT falownika napięcia na przebiegi zmiennych stanu w napędzie indukcyjnym, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 66, Studia i Materiały nr 32, 2012, t. 2, 145-152.
 • [182] SOBCZUK D.L., Application of ANN for control of PWM inverter fed induction motor drives, Ph.D. Thesis, Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Warsaw 1999.
 • [183] SOBCZUK D.L., KOŁOMYJSKI W., Estymacja parametrów elektrycznych silnika indukcyjnego zasila¬nego z falownika MSI, sterowanego przy pomocy procesora sygnałowego, PPEE 2005, Wisła 2005, 87-90.
 • [184] SOLVAR S., GHANES V. LE, M., BARBOT J.P., SANTOMENNA G., Sensorless second order sliding mode observer for induction motor, IEEE Int. Conf. Control Applications, 1934—1938, September 2010.
 • [185] STANDO D., KAŹMIERKOWSKI M., ORŁOWSKA-KOWALSKA T., DYBKOWSKI M., Bezczujnikowe ste-rowanie falownikowego napędu indukcyjnego dla pojazdów elektrycznych w szerokim zakresie prędkości, Przegląd Elektrotechniczny. 2011, 87 (3), 307-312.
 • [186] SUWANKAWIN S., SANGWONGWANICH S., A speed-sensorless IM drive with decoupling control and stability analysis of speed estimation, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2002, 49 (2), 444-455.
 • [187] SZABAT K., Orłowska-Kowalska T., Suppression in a Two-Mass Drive System Using PI Speed Controller and Additional Feedbacks - Comparative Study, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54 (2), 1193-1206.
 • [188] SZABAT K., Struktury sterowania elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nt 61, Monografie nr 19, Wrocław 2008.
 • [189] Szabat K, Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., Indirect Adaptive Control of Induction Motor Drive System with Elastic Coupling, Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56 (10), 4038-4042.
 • [190] SZABAT K, Serkies P., Dybkowski M., Predictive speed control of induction drive with high-frequency torsional oscillation, [in:] Computer Application in Electrical Engineering, Vol. 8, R. Nawrowski (Ed.), POLI-GRAF - JAK, Poznań 2010.
 • [191] TAMAI S., SUGIMOTO H., MASAO Y., Speed sensorless vector control of IM with Model Reference Adaptive System, Proc. IEEE/IAS, 1987, 189-194.
 • [192] Tarchała G., Orłowska-Kowalska T., Zastosowanie obserwatora ślizgowego do estymacji parametrów silnika indukcyjnego, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 63, Studia i Materiały nr 29, Wrocław 2009, 217-225.
 • [193] Tarchała G., Orłowska-Kowalska T., Dybkowski M., MRAS-type speed and flux estimator with additional adaptation mechanism for the induction motor drive, Trans. Electr. Eng., 2012, 1 (1), 7-12.
 • [194] TerOrde G., Belmans R., High performance Induction motor drive with speed, flux and torque estimation, Proc. Intern. Conf. ICEM 2002, Belgium, 2002, on CD.
 • [195] TRABELSI M., Boussak M., Mestre P., GOSSA M., An improved diagnosis technique for IGBTs open-circuitfault in PWM-VSI-fed induction motor drive, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Poland, 2011, 2111-2117.
 • [196] TuniaH., Kaźmierkowski M., Automatyka napędu przekształtnikowego, PWN, Warszawa 1987.
 • [197] UTKIN V., Gułdner J., Shi J., Sliding Mode Control in Electromechanical Systems, Taylor & Francis, London 1999.
 • [198] Utkin V., Yan Z., Sliding Mode Observers for Electric Machines - An Overview, Proc. the 28th Annual Conf. of the Industrial Electronics Society IECON 2002, Seville, Spain, 2002, 3 (2), 1842-1847.
 • [199] Vaclavek P., Blaha P., Lyapunov-Function-Based Flux and Speed Observer for AC Induction Motor Sensorless Control and Parameters Estimation, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53 (1), 138-145.
 • [200] Vas P., Sensorless vector and direct torque control, Oxford University Press, New York 1998.
 • [201] VASIC V., Vukosavic N., Levi E., A stator resistance estimation scheme for speed sensorless rotor flux oriented induction motor drives, IEEE Transactions on Energy Conversion, 2003, 18 (4), 476-483.
 • [202] WLAS M., KRZEMIŃSKI Z., Guzinski J., Abu-Rub H., Toliyat H.A., Artificial-Neural-Network--Based Sensorless Nonlinear Control of Induction Motors, IEEE Transaction on Energy Conversion, 2005, 41 (2), 520-528.
 • [203] WOJSZNIS P., Analiza estymatorów strumienia wirnika w bezczujnikowym układzie wektorowego sterowania silnika indukcyjnego, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001.
 • [204] Yager R.R., Filev D.P., Essential of Modelling and Control, Wiley, 1994.
 • [205] Yan Z., Jin Ch., Utkin V., Sensorless Sliding-Mode Control of Induction Motors, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2000, 47 (6), 1286-1297.
 • [206] Young Ahn Kwon Dae Won Jin, A novel MRAS based speed sensorless control of induction motor, IEEE. Industrial Electronics Society, 25 Conference, 1999, 933-938.
 • [207] ZAKY M.S., KHATERM.M., Shokralla S.S., Yasin H.A, Wide-Speed-Range Estimation with Online Parameter Identification Schemes of Sensorless Induction Motor Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56 (5), 1699-1707.
 • [208] Zawirski K., Pajchrowski T., Application of artificial neural network to robust speed control of servodrive, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54 (1), 200-207.
 • [209] ZHANG Y., Active Fault Tolerant Control Systems, Springer, Berlin 2003.
 • [210] ZHANG Y., Zhao Z., YUAN T., Lu L., Xu W., ZHU J., A Comparative Study of Luenberger Observer, Sliding Mode Observer and Extended Kalman Filter for Sensorless Vector Control of Induction Motor Drives, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2009, 2466-2473.
 • [211] ZINGER D.S, Profumo F., Lipo T.A., NOVOTNY D.W., A Direct Field-Oriented Controller for Induction Motor Drives Using Tapped Stator Windings, IEEE Transactions on Power Electronics, 1990,5(4), 446-453.
 • [212] ZORGANI Y.A., KOUBAA Y., BOUSSAK M., Simultaneous estimation of speed and rotor resistance int sensorless ISFOC induction motor drive based on MRAS scheme, ICEM, Rome 2010. 2
 • [213] ŻELECHOWSKI M., Space Vector Modulated-Direct Torque Controlled (DTC-SVM) Inverter-Fed i Induction Motor Drive, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-417725aa-8dfb-4f72-9ace-1de8e114cc1b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.