PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne : wymagania techniczno-prawne

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Emergency and safety lighting : legal and technical requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia specyfikę oraz znaczenie oświetlenia awaryjnego, które niestety często traktowane jest przez projektantów po macoszemu. Na początku publikacji scharakteryzowano poszczególne rodzaje oświetlenia awaryjnego występujące w obiektach budowlanych i cele ich stosowania (tj. ich zadania). W dalszej części przedstawiono również najważniejsze wymagania stawiane poszczególnym rodzajom oświetlenia awaryjnego oraz miejsca stosowania oświetlenia ewakuacyjnego, a także wytyczne rozmieszczania opraw oświetlenia awaryjnego. W publikacji przytoczono także wymagania stawiane zespołom kablowym, używanym do zasilania i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi (a więc używanym również w instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego). W końcowej części artykułu przedstawiono aktualne wymagania prawne, jakie powinny spełniać oprawy oświetlenia awaryjnego, będące jednym z elementów oświetlenia awaryjnego.
EN
This paper presents the specificity and importance of emergency lighting, which, unfortunately, is often treated dismissively by designers. At the beginning, the article describes different types of emergency lighting present in buildings and the objectives behind their application (i.e. their job). In the following section, the author describes the most important requirements for individual types of emergency lighting and the location of the application of emergency lighting, as well as guidelines for locating emergency luminaries. The paper also quoted the requirements set for cable systems that are used to power and control fire protection equipment (and therefore also used in emergency lighting systems). Finally, the article presents current legal requirements to be met by emergency luminaries, which are one of the elements of emergency lighting.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
55--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor
  • CNBOP w Józefowie
Bibliografia
  • 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU 2009 r. nr 178, poz. 1380 z póżn. zm.).
  • 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109 poz. 719).
  • 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z póżn. zm.).
  • 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (DzU nr 143, poz. 1001).
  • 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 143, poz, 1002),
  • 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553).
  • 7. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
  • 8. PN-EN 60598-2-22;2004-hA2;2010 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe od oświetlenia awaryjnego,
  • 9. J. Wiatr, Oświetlenie awaryjne w budynkach - wymagania i zasady zasilania. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4146dba9-5306-4769-b1a1-2524a71dd698
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.