Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-40eaa596-4f0d-47b7-bc68-094d8bd5f752

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pomoc publiczna dla Przedsiębiorców Komunikacji Samochodowej (PKS) w latach 2004-2013

Autorzy Abramowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN State aid for passenger transport companies (PKS) in 2004-2013
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono sytuację Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej (PKS) na rynku przewozów pasażerskich w transporcie publicznym w okresie po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W syntetycznym ujęciu przedstawiono warunki funkcjonowania rynku transportowego z uwzględnieniem pomocy państwa dla przedsiębiorstw PKS, mającej na celu odzyskanie przez te przedsiębiorstwa zdolności do konkurowania na rynku.
EN In the article a situation of Passener Transport Companies on the transport market in the public transport in the period after the political transformation in 1989 was reviewed. In the synthetic terms conditions of transport market functioning were presented including the state aid for Passener Transport Companies aiming recovery their ability to compete on the market.
Słowa kluczowe
PL PKS   transport publiczny   transport pasażerski  
EN PKS   public transport   passenger transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 4
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Abramowicz, A.
  • Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Abramowicz A., Czy istnieje potrzeba zmiany nazwy PKS, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
2. Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie wspólnoty europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002.
3. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Politechnika Radomska, Radom 2009.
4. Dyr T., Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 1-2.
5. Dyr T., Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw transportowych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2010, nr 10.
6. Jagoda H., Przyczyny niepowodzeń restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 1999 nr 7-8.
7. Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana): Dz. Urz. WE C 326 z dnia 26.10.2012, s. 47-390.
9. Ziółkowska K., Restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych z wykorzystaniem pomocy publicznej na przykładzie PKS w Staszowie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 1-2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-40eaa596-4f0d-47b7-bc68-094d8bd5f752
Identyfikatory