Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-40ca457d-606d-4d2d-833f-b5bafccbb496

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Przykład wprowadzania usprawnień w procesach produkcyjnych (analiza wybranego przypadku)

Autorzy Więcek-Janka, E.  Pawlicki, J.  Walkowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An example of entering improvements in production processes (analysis of a selected case)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki zrealizowanych badań z zastosowaniem obserwacji stanowiska pracy w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem ich była ocena efektywności organizacji pracy operatorów, zaproponowanie usprawnień, wdrożenie propozycji i finalna ocena wprowadzonych zmian. Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury badawczej i implementacyjnej, która spełniać może oczekiwania praktyków jako przykład stosowania badań w sferze produkcyjnej.
EN The study presents the results of completed research using the observation of a work station in a selected manufacturing enterprise. Their aim was to assess the effectiveness of the operator’s work organization, to propose improvements, to implement the proposals and to finally assess the changes introduced. The publication contains a detailed description of the research and implementation procedure that can meet the expectations of practitioners as an example of the use of research in the production sphere.
Słowa kluczowe
PL proces produkcji   obserwacja dnia pracy   usprawnienia linii montażowej  
EN production process   observation of the working day   improvement of the assembly line  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Rocznik 2018
Tom Nr 76
Strony 271--282
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Więcek-Janka, E.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
autor Pawlicki, J.
  • Student Wydziału Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
autor Walkowski, P.
  • Student Wydziału Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
Bibliografia
1. Brzeziński, M. (2002). Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
2. Carayon, P., Smith, M.J. (2000). Work organization and ergonomics, Applied Ergonomics (31), 649-662.
3. Durlik, I. (2007). Inżynieria zarządzania, 1, Strategia i projektowanie procesów produkcyjnych. Strategie organizacji produkcji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
4. Dworczyk, M. (1973). Organizacja technicznego przygotowania produkcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
5. Hamrol, A., Kowalik, D., Kujawinska, A. (2011). Impact of Selected Work Condition Factors on Quality of Manual Assembly Process. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 21 (2), 156-163. DOI: 10.1002/hfm.20233.
6. Haratym, F. (1969). Techniczne przygotowanie produkcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
7. Kawecka-Endler, A. (2004). Organizacja technicznego przygotowania produkcji prac rozwojowych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
8. Kielec, R. (2009). Planowanie procesów produkcyjnych o charakterze iteracyjnym. Przegląd Mechaniczny, 11, 22-26.
9. Kujawińska, A., Vogt, K. (2015). Human factors in visual control. Management and Production Engineering Review, 6 (2), 25-31.
10. Kujawińska, A., Vogt, K., Hamrol, A. (2016). The role of human motivation in quality inspection of production processes. Advances in Intelligent Systems and Computing, 490, 569-579.
11. Kujawińska, A., Vogt, K., Wachowiak, F. (2015). Ergonomics as Significant Factor of Sustainable Production. In: P. Golińska, A. Kawa, (eds.). Technology Management for Sustainable Production and Logistics. Book Series: EcoProduction, 193-203, DOI: 10.1007/978-3-642-33935-6_10
12. Pająk, E., Klimkiewicz, M., Kosieradzka, A. (2014). Zarządzanie produkcją i usługami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13. Pająk, E. (2006). Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14. Pasternak, K. (2005). Zarys zarządzania produkcją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
15. Reifur, B. (2008). Metoda oceny uwarunkowań ergonomicznych stanowisk montażowych a wydajność pracy w warunkach stresu. Technologia i Automatyzacja Montażu, 3, 39-44.
16. Szatkowski, K. (2008). Przygotowanie produkcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17. Lockyer K., Muhlemann A, Oakland J.S. (1997). Zarządzanie. Produkcja i usługi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-40ca457d-606d-4d2d-833f-b5bafccbb496
Identyfikatory
DOI 10.21008/j.0239-9415.2018.076.20