Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4054b09d-2d07-400a-afc4-31ec65e045dd

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Analiza procesu załączania prądu łącznikami elektrycznymi zestykowymi w układach kompensacji mocy biernej

Autorzy Kulas, S. J.  Supronowicz, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the process of switching current in the reactive compensation power system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zjawiska fizyczne zachodzące w wielkoprądowych układach stykowych łączników elektrycznych podczas załączania prądu w układach kompensacji mocy biernej, towarzyszące łukowi elektrycznemu, dynamice ruchu styków lub sczepianiu styków, są o wiele groźniejsze w skutkach niż zjawiska występujące w układach stykowych łączników zainstalowanych w innych układach elektroenergetycznych. Łączenie pojemności baterii kondensatorów wywołuje stany przejściowe w danym obwodzie, prowadzące do znacznych, szybkozmiennych przetężeń prądowych oraz przepięć, zarówno przy załączaniu, jak i przy wyłączaniu baterii kondensatorów. Wyłączaniu prądów pojemnościowych towarzyszą znaczne wartości chwilowe napięć międzystykowych łącznika, co może być przyczyną występowania pomiędzy stykami wyłącznika zapłonów ponownych późnych. Załączanie prądów pojemnościowych, ocena czasu trwania łuku elektrycznego podczas załączania oraz rola łączeń synchronizowanych w procesie załączania prądów w układach kompensacji mocy biernej są przedmiotem artykułu.
EN The issues concerning the topics of this work refer in particular to high current contact systems and physical phenomena occurring in them during enclosing current in a reactive compensation system. The physical phenomena occurring in this kind of contact systems, such as electric arc, dynamics of contact, welding, are considerably more dangerous in their effects than in other contact systems installed in electric power systems. A switching capacity capacitor causes transients in the circuit, leading to large, fast-changing overcurrents and overvoltages, both during switching on and off the capacitor bank. Switching off capacitive currents, with significant value momentary voltages between contacts of the switch, can cause delayed ignition between the contacts of a switch. Switching capacitive currents, the assessment of the duration of the electric arc, and the role of controlled switching of currents in reactive power compensation systems are the subjects of the article.
Słowa kluczowe
PL łączniki elektryczne   układy stykowe   układy kompensacji  
EN contact system   compensation system   power system  
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2013
Tom R. 51, nr 12
Strony 38--42
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kulas, S. J.
  • Wojskowa Akademia Techniczna
autor Supronowicz, H.
  • Wojskowa Akademia Techniczna
Bibliografia
1. Ciok Z.: Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1976.
2. Dzierzbicki S.: Aparaty elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1977.
3. Królikowski Cz.: Technika łączenia obwodów elektroenergetycznych, PWN, Warszawa-Poznań 1975.
4. Kulas S.: Warunki pracy wyłączników średniego napięcia w układach kompensacji mocy biernej. „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", 2009, nr 7(461), s. 57-62.
5. Kulas S.: Capacitor Switching Techniques, International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'09), Valencia 2009, Conference Proceedings — CD.
6. Kulas S.: Tory prądowe i układy zestykowe, seria: Postępy Techniki Wysokich Napięć, t. 29, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
7. Kulas S., Kolimas Ł.: Analiza natężenia pola elektrycznego w wielkoprądowych układach stykowych na przykładzie uziemnika szybkiego, „Przegląd Elektrotechniczny", 2008, nr 7, s. 178-181.
8. Kulas S.: Electrical arc in the process of the closing contacts, Trudy Instituta Problem Materiałowiedienia NAN Ukrainy, seria: Kompozicjonnyje, Skoistyje i Gradientnyje Materiały i Pokrytia Elektriczieskije Kontakty i Elektrody", Kijew 2004, pp. 71-79.
9. Maksymiuk J.: Aparaty elektryczne, WNT, Warszawa 1997.
10. Markiewicz H., Wołkowiński K.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 1980.
11. Miedziński B., Wiśniewski G., Kharin S.N., Nouri H.: Possibility of Control of Transition of Switching Arc DC into Glowing, Proc. of the Pakistan Academy of Science, 2012, 49(30), pp.173-180.
12. Shoffa V.N., Miedziński B.: Sinchronnaja komutacja gerkonami elektriczeskich cepiej pieremiennovo toka, Proc. 3rd Int. Conf. on „REED Switches and Products", Ryazan, Russia, 2011, pp. 48-60.
13. Strzelecki R., Supronowicz H.: Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, OWPW, Warszawa 2000.
14. Ware B., Reckleff J., Mauthe G., Schett G.: Synchronous Switching of Power Systems, CIGRE Session 1990, Report No. 13-205.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4054b09d-2d07-400a-afc4-31ec65e045dd
Identyfikatory