Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4023bc92-12c0-4cdb-80cf-8ce1ed6b8f5e

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Wpływ warunków ruchu drogowego na zużycie energii przez samochód elektryczny

Autorzy Skarbek-Żabkin, Anna  Szczepański, Tomasz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN The impact of traffic conditions on the energy consumption by an electric car
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono bieżące wyniki badań prowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego przy współpracy z firmą Tesla Warszawa. Badania obejmują szereg jazd testowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, wykonywanych na terenie miasta Warszawy oraz na terenach podmiejskich. Obiektami badań są samochody Tesla Model S oraz Model X. Opracowanie wyników dotyczy analizy czynnikowej i korelacyjnej w odniesieniu do parametrów opisujących warunki drogowe oraz ich wpływu na zapotrzebowanie energetyczne samochodu. Ponadto przygotowano model matematyczny uwzględniający między innymi zjawiska trakcyjne, występujące przy kontakcie opony z nawierzchnią drogi, wpływ warunków atmosferycznych oraz styl jazdy reprezentowany przez rożnych kierowców. Model ten został zweryfikowany na podstawie prowadzonych testów drogowych. Podstawowym celem badań jest określenie, jakie charakterystyczne warunki pracy akumulatora są wymuszane przez eksploatację samochodu elektrycznego w rzeczywistym ruchu drogowym. Mają na to wpływ takie czynniki, jak: natężenie ruchu, styl jazdy kierowcy, nawierzchnia drogi, warunki pogodowe oraz parametry techniczne pojazdu. Sposób ładowania i rozładowywania akumulatora w czasie jazdy rożni się bowiem znacząco od ładowania i rozładowywania w warunkach laboratoryjnych. Dlatego testy drogowe mają za zadanie pokazać, jak w praktyce funkcjonuje akumulator pojazdu elektrycznego.
EN The article presents current research results conducted by the Motor Transport Institute in cooperation with Tesla Warszawa company. The tests include a number of test drives in real road conditions, realized in the city of Warsaw and in suburban areas. The test objects are Tesla Model S and Model X cars. The results are developed for factor and correlation analysis regarding the parameters describing road conditions and their impact on the energy demand of the car. In addition, the prepared mathematical model includes, among others, traction phenomena that occur when the tire contacts with road surface, weather conditions and driving style represented by different drivers. This model has been verified on the basis of realized road tests. The main purpose of the research is to define what characteristic battery conditions are enforced by operating an electric car in real traffic. It is influenced by such factors as: traffic density, driver's driving style, road surface, weather conditions and technical parameters of the vehicle. The method of charging and discharging the battery while driving varies significantly from loading and unloading in laboratory conditions. Therefore, road tests are meant to show how the battery of an electric vehicle functions in practice.
Słowa kluczowe
PL samochód elektryczny   baterie litowo-jonowe   testy drogowe  
EN electric car   lithium-ion battery   road tests  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 141--153
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Skarbek-Żabkin, Anna
  • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
autor Szczepański, Tomasz
  • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
[1]. Brandt S.: Analiza danych. Metody statystyczne i obliczeniowe, PWN, Warszawa 1999.
[2]. Chłopek Z., Szczepański T.: A method of synthesizing vehicle-driving tests based on an analysis of typical tasks performed by an internal combustion engine, Archiwum Motoryzacji, 3/2017 PIMOT, Warszawa
[3]. Chłopek Z., Szczepański T.: Ekologiczne aspekty eksploatacji samochodów elektrycznych na przykładzie oceny zużycia energii, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2013.
[4]. Lanzendoerfer J., Szczepaniak C.: Teoria ruchu samochodu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
[5]. Skarbek-Żabkin A., Szczepański A.: Impact of the driver behavior on the energy recuperation In an electric vehicle, Journal of KONES, 2017.
[6]. Skarbek-Żabkin A., Szczepański T., Ślęzak M.: Zwiększenie efektywności energetycznej samochodu poprzez optymalizację układu rekuperacji energii, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, KOMEL, 2017.
[7]. Skarbek-Żabkin A., Szczepański T., Świderski A.: Limitations associated with recuperation of Energy in the non-hybrid cars resulting from the real conditions of urban traffic, 17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017.
[8]. Szczepański T., Skarbek-Żabkin A., Dziedziak P.: Impact of the road conditions on the amount of braking energy, Combustion Engines, 2017
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4023bc92-12c0-4cdb-80cf-8ce1ed6b8f5e
Identyfikatory