Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3fe9d145-ac7f-4a8f-8da4-ac7531b605cb

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Pola elektromagnetyczne na terenach wiejskich

Autorzy Jaworski, J.  Piechocki, J. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Electromagnetic fields in the countryside
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rola pól elektromagnetycznych w życiu organizmów żywych nie jest w pełni poznana. Wiadomo jedynie, że ich oddziaływanie na organizm człowieka i zwierząt nie jest obojętne. Obowiązujące wartości dopuszczalne natężeń pól dotyczą sytuacji ekstremalnych, gdy zdrowie lub wręcz życie człowieka mogą być zagrożone. Celem pracy było przeprowadzenie wstępnych badań zmierzających do rozpoczęcia monitoringu terenów wiejskich pod kątem ewentualnych zagrożeń ze strony systematycznie i progresywnie narastających wartości natężeń pól elektromagnetycznych w środowisku dotychczas najmniej skażonym zanieczyszczeniami cywilizacyjnymi. W gospodarkach zachodnich, nasyconych elektronicznymi środkami technicznymi w stopniu znacznie większym niż w Polsce, używa się już pojęcia smogu elektromagnetycznego.
EN The role of electromagnetic fields in the life of live organisms has not been fully discovered yet. It is only known that their impact upon human and animal body is not neutral. The admissible values in force for the field intensity refer to extreme situations, when somebody's health or life may be endangered. The objective of the work was to perform initial research aiming at commencement of monitoring of countryside areas in view of possible dangers on the part of systematically and progressively increasing values of electromagnetic fields intensity in the environment that used to be the least contaminated by civilization pollution. In western economies, saturated with electronic technical equipment to a degree considerably higher than the one in Poland, there is a notion of electromagnetic smog in use.
Słowa kluczowe
PL promieniowanie   elektromagnetyzm   źródło   ekspozycja  
EN radiation   electromagnetism   source   exposition  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2003
Tom R. 7, nr 10
Strony 59--68
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jaworski, J.
  • Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor Piechocki, J.
  • Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3fe9d145-ac7f-4a8f-8da4-ac7531b605cb
Identyfikatory