Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3fbb0fd1-79b5-420f-925b-a127e48ade1d

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zjawisko sezonowości popytu a strategie produkcji węgla kamiennego w Polsce

Autorzy Rybak, A.  Manowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Seasonality of the coal demand in Poland and the strategies of hard coal production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem zaprezentowanych w artykule badań było scharakteryzowanie zjawiska sezonowości zapotrzebowania na węgiel kamienny w Polsce. W tym celu posłużono się procedurą X-12-ARIMA. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano składowe szeregu czasowego oraz prognozę zapotrzebowania na węgiel kamienny na dwanaście miesięcy. Zaproponowano także możliwe do zastosowania strategie wydobycia węgla kamiennego oraz procedurę wyboru optymalnej strategii.
EN The article presents seasonality of the hard coal demand in Poland. For this purpose, the X-12-ARIMA procedure was used. As a result of the analysis the components of the hard coal demand time series were obtained. A 12-month demand forecast was also constructed. The authors also proposed the coal production strategies possible to apply and a procedure for selection of the optimal strategy.
Słowa kluczowe
PL prognoza popytu na węgiel kamienny   model X12-ARIMA   sezonowość  
EN hard coal demand   X12-ARIMA   seasonality  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2017
Tom z. 108
Strony 373--382
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Rybak, A.
autor Manowska, A.
  • Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii
Bibliografia
1. Diettman P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
2. Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie. PWN, Warszawa 2001.
3. Kot S.; Jakubowski, J., Sokołowski, A.: Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
4. Jonek-Kowalska I., Sojda A., Wolny M.: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zaszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacji i Zarządzania z. 74. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
5. Grudkowska, S., Paśnicka, E.: X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Materiały i studia z. 220. Wydawnictwo NBP, Warszawa 2007.
6. Grudkowska S., Nehrebecka N.: Identyfikacja i usuwanie sezonowości z polskich agregatów monetarnych. Materiały i studia z. 237. Wydawnictwo NBP, Warszawa 2009.
7. Hood C.: Comparision of Time Series Characteristics for Seasonal Adjustments from SEATS and X-12-Arima. US Census Bureau, Washington 2002.
8. Mazzi G., Savio G.: The Seasonal Adjustment of Short Time Series. European Commission, Luksemburg 2005.
9. Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. Materiały i Studia z. 210. Wydawnictwo NBP, Warszawa 2006.
10. Kufel T.: Ekonometria. Rozwią z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa 2011.
11. Uberman R.: Sezonowość w odkrywkowym górnictwie surowców skalnych. Wyzwanie dla zarządzających. Górnictwo Odkrywkowe, Nr 4, 2002.
12. Farnum N.R, Stanton W.: Quantitative Forecasting Methods. PWS-Kent Publishing Company, Boston 1989.
13. Piłatowska M.: Kryteria informacyjne w wyborze modelu ekonometrycznego. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 10, 2010.
14. Rybak A.: Analiza i ocena możliwych strategii produkcji węgla kamiennego dla zaspokojenia sezonowych potrzeb. Rozprawa doktorska, Gliwice 2011.
15. Rybak A.: Possible strategies for hard coal mining in Poland as a result of production function analysis. Resources Policy, Vol. 50, 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3fbb0fd1-79b5-420f-925b-a127e48ade1d
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2017.108.33