Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3fa881e9-13fb-4d89-a101-5cf8c5bab444

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Odporność termiczna i trwałość betonowych nawierzchni lotniskowych

Autorzy Linek, M.  Nita, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Heat resistance and life of concrete airfield pavements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawowy stan naprężenia w betonowych nawierzchniach lotniskowych wywołany jest zewnętrznym obciążeniem pochodzącym od kół statku powietrznego, jednak obok tych obciążeń występuje inny rodzaj oddziaływań na nawierzchnie, który determinowany jest naturalnymi warunkami temperatury otoczenia. Te złożone oddziaływania powodują, że sumaryczny stan naprężeń w nawierzchni jest złożoną kombinacją oddziaływań zewnętrznych i temperaturowych. Naprężenia temperaturowe są złożonym procesem ciągłym, nie zależnie od występujących obciążeń podstawowych. W pierwszej części publikacji przedstawiono pochodzenie naprężeń termicznych, zwracając uwagę na potrzebę indywidualnej ich oceny w zależności od położenia geograficznego obiektu. W drugiej części publikacji przedstawiono propozycję zwiększenia trwałości betonu nawierzchniowego w kontekście występujących na nawierzchniach wymuszonych obciążeń temperaturowych, których istnienie związane z emisja gorących gazów spalinowych pochodzących z dysz eksploatowanych statków powietrznych. Propozycja zawarta w drugiej części publikacji dotyczy rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej betonów.
EN Primary stress in airfield concrete is induced by external loading from aircraft wheels. Other types of loading that coexists with the wheel load include those that are determined by the natural temperature conditions of the environment. Thus the summary stress acting on the pavement is a combination of external and temperature loads. Temperature-related stress is a complex continuous process, independent of the primary stress. The first part of this publication deals with the origin of the thermal stresses and the attention is drawn to the need of their individual assessment depending on the facility geographical location. In the second part, the authors propose the approach to increasing the durability of concrete in the context of forced thermal stress occurring on the airfield pavements due to hot exhaust gases from the aircraft nozzles. The proposed approach constitutes a concrete materials engineering solution.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia lotniska   betonowa nawierzchnia lotniskowa   odporność termiczna  
EN airfield pavements   airfield concrete   concrete material engineering  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 6753--6761
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys, wykr., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Linek, M.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, linekm@tu.kielce.pl
autor Nita, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Lotniskowy, 01-494 Warszawa, ul. Ks. Bolesława 6, piotr.nita@itwl.pl
Bibliografia
1. Głuszkow L.J.: Żostkije pokrytia aerodromow i awtomobilnych dorog. Wydawnictwo. Transport, Moskwa 1985.
2. Linek M. Wpływ ceramicznego modyfikatora na wybrane charakterystyki fizyko – mechaniczne lotniskowego betonu nawierzchniowego. Konferencja Dni Betonu Tradycja i nowoczesność Wisła 2012.
3. Linek M. Beton nawierzchniowy o podwyższonych parametrach fizycznych i mechanicznych na działanie wymuszonych obciążeń temperatury. Praca doktorska, Kielce 2013.
4. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2000,
5. Nita P. Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2005.
6. Westergaard H. M.: Analysis of stresses in concrete pavements due to variation of temperature. Procedings Highway Research Board, 1926.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3fa881e9-13fb-4d89-a101-5cf8c5bab444
Identyfikatory