Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3f759224-613b-4ef3-9f68-96acdcdfab36

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Przewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia

Autorzy Garbalińska, Halina  Cederholm, Linda 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Thermal conductivity of autoclaved aerated concrete of different density classes measured at different moisture states
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje badania współczynników przewodzenia ciepła betonów komórkowych czterech klas gęstości 400, 500, 600 i 700, pochodzących z jednej wytwórni. W badaniach zasymulowano sytuację, w jakiej mogą znaleźć się ściany budynku narażone na działanie wody, np. powodziowej. Woda rozprzestrzenia się na grubości przegrody wykonanej z poszczególnych betonów w różnym tempie. W każdym przypadku dochodzi jednak do pogorszenia ich izolacyjności cieplnej. Celem przeprowadzonych prac badawczych była ocena skali tej zmienności. Eksperyment przeprowadzono na dwóch grupach próbek – suszonych i niesuszonych. Wykazano, że proces suszenia próbek może istotnie oddziaływać na uzyskiwane wyniki.
EN The article presents the research of the thermal conductivity coefficients referring to autoclaved aerated concretes 400, 500, 600 and 700 density class, produced by one manufacturer. The research simulated a situation in which walls of a building can be exposed to the impact of water, e.g. flood water. Water penetrates walls made of different sorts of concrete at different speed. However, in each case, their thermal insulation worsens. The aim of the research conducted was to assess the scale of the changes. The experiment was performed on two groups of samples: the dried ones and the not dried ones. It was proved that the drying process of the samples can considerably influence the results obtained.
Słowa kluczowe
PL beton komórkowy   klasa gęstości   zawilgocenie   transport kapilarny   współczynnik sorpcji kapilarnej   współczynnik przewodzenia ciepła   proces suszenia  
EN autoclaved aerated concrete   density class   moisture content   capillary transport   capillary absorption coefficient   thermal conductivity coefficient   drying process  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2019
Tom nr 1
Strony 58--61
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., tab.
Twórcy
autor Garbalińska, Halina
autor Cederholm, Linda
  • Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT
Bibliografia
[1] Bobociński Andrzej. „Wpływ wilgotności sorpcyjnej na przewodność cieplną betonów komórkowych”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 4/128: 35 – 47.
[2] Bobociński Andrzej. „Wpływ wilgotności ponadsorpcyjnej na przewodność cieplną betonów komórkowych”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej 4/132: 3 – 12.
[3] Bochenek Magdalena. 2016. „Ocena zmienności parametrów higro-termicznych betonu komórkowego o zróżnicowanej gęstości”. Rozprawa doktorska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
[4] Bochenek Magdalena, Halina Garbalińska. 2013. „Zmiany parametrów cieplnych betonu komórkowego wywołane zawilgoceniem przegrody”. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce: 9 – 12.
[5] Budownictwo ogólne. Fizyka budowli. T. 2. 2005. Praca zbiorowa przygotowana pod kierunkiem Klemma Piotra. Warszawa. Arkady.
[6] Cederholm Linda. 2014. „Obliczeniowa diagnoza wpływu warunków klimatycznych na możliwość spełnienia wymogów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach wykonanych z betonu komórkowego”. Praca dyplomowa inżynierska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
[7] Drochytka Rostislav, Jiri Zach, Jitka Hroudova. 2011. „Non-destructive testing of influence of moisture on properties of autoclaved aerated concrete”. E-Journal of Nondestructive Testing.
[8] Garbalińska Halina. 2002. „Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowatego materiału budowlanego”. Szczecin. Wydawnictwo Uczelniane Politechnice Szczecińskiej.
[9] Garbalińska Halina, Magdalena Bochenek. 2014. „The deterioration of strength and thermal properties of autoclaved aerated concrete as a result of capillary moisture”. Czasopismo Techniczne 8 - A (15): 137-144.
[10] Garbalińska Halina, Linda Cederholm. 2014. „Współczynnik sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury JCEEA t. XXXI, z. 61 (3/II/14): 163-172
[11] Gawin Dariusz, Jan Košny, A. Desjarlais. 2000. „Effect of moisture on thermal performance and Energy efficiency of buildings with lightweight concrete walls”. Proceedings ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings (3): 3149 – 3160.
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
[13] Schoch Torsten, Oliver Kreft. 2012. „Wpływ wilgotności na przewodność cieplną ABK”. Materiały Budowlane 478 (6): 46 – 48.
[14] Siwińska Agata, Halina Garbalińska. 2006. „Zawilgocenie ścian zewnętrznych z betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, a bilans cieplny budynku”. Czasopismo Techniczne „Budownictwo” z. 5-B: 555 – 562.
[15] Suchorab Zbigniew, Danuta Barnat-Hunek. 2011. „Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności”. Budownictwo i Architektura (8): 107 – 116.
[16] Suchorab Zbigniew, Danuta Barnat-Hunek, Henryk Sobczuk. 2011. „Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete”. Ecological Chemistry and Engineering 18/1: 111 - 120.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3f759224-613b-4ef3-9f68-96acdcdfab36
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2019.01.11