Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3f2602e7-f7ca-4352-b221-c4d3a24e8b31

Czasopismo

Journal of Ecological Engineering

Tytuł artykułu

Chemical composition of edible potato tubers in retail outlets in east-central Poland

Autorzy Zarzecka, K.  Gugała, M.  Mystkowska, I.  Zarzecka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The work was an attempt to determine and describe certain quality characteristics of edible potato on sale in Siedlce and Międzyrzec Podlaski. Potato tubers for examination were purchased in 3 kinds of retail outlets (ten shops of each kind) in east-central Poland. A total of 90 samples were collected to determine tuber size, protein and vitamin C content, reducing sugars and sucrose content. Potatoes purchased in all kinds of outlets met the standards set for tuber size. Potatoes bought in supermarkets had a better chemical composition than tubers purchased in groceries or fruit and vegetable shops. All the potato tubers were a good staple.
Słowa kluczowe
EN potato   vitamin C   reducing sugars   sucrose   total protein  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Journal of Ecological Engineering
Rocznik 2015
Tom Vol. 16, nr 1
Strony 57--61
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., tab.
Twórcy
autor Zarzecka, K.
  • Chair of Plant Cultivation, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland, kzarzecka@uph.edu.pl
autor Gugała, M.
  • Chair of Plant Cultivation, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland, gugala@uph.edu.pl
autor Mystkowska, I.
  • Chair of Plant Cultivation, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor Zarzecka, M.
  • Medical University of Białystok, J. Kilinskiego 1, 15-089 Białystok, Poland
Bibliografia
1. Bártová V., Bárta J., Diviš J., Švajner J., Peterka J. 2009. Crude protein content in tubers of starch processing potato cultivars in dependence on different agro-ecological conditions. Journal Central European Agriculture, 10(1), 57–66.
2. Chotkowski J., Rembeza J. 2005. Preferencje konsumentów i zmiany w spożyciu ziemniaków. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, VII, 8, 42–49.
3. Czerwiecki L. 2009. Współczesne poglądy na rolę przeciwutleniaczy roślinnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 60(3), 201–206.
4. Grajek W. 2004. Rola przeciwutleniaczy w zmniej-szaniu ryzyka wystąpienia nowotworów i chorób układu krążenia. Żywność Nauka Technologia Jakość, 1(38), 3–11.
5. Grudzińska M., Zgórska K. 2008. Wpływ zawartości cukrów w bulwach ziemniaka na barwę chipsów. Żywność Nauka Technologia Jakość, 5(60), 107–115.
6. Grudzińska M., Zgórska K. 2010. Wpływ efektywności zabiegu rekondycjonowania wybranych odmian bulw ziemniaka na barwę frytek. Nauka Przyroda Technologie, 4(2), 1–8.
7. Jansky S.H. 2010. Potato flavor. American Journal of Potato Research, 87, 209–217.
8. Jansen G., Flamme W., Shüler K., Vandrey M. 2001. Tuber and starch quality of wild and cultivated potato species and cultivars. Potato Research, 44, 137–146.
9. Jemison J.M. Jr., Sexton P., Ellen M., Camire M.E. 2008. Factors influencing consumer preference of fresh potato varieties in Maine. American Journal of. Potato Research, 85, 140–149.
10. Kita A., Lisińska G. 2007. Ocena składu chemicznego i jakości organoleptycznej mrożonych produktów ziemniaczanych pochodzących z sieci handlowej. Żywność Nauka Technologia Jakość, 3(52), 15–27.
11. Kolasa K.M. 1993. The potato and human nutrition. American Potato Journal, 70, 375–384.
12. Kris-Etherton P.M., Hecker K.D., Bonanome A., Coval S.M., Binkoski A.E., Hilpert K.F., Griel A.E. 2002. Bioactive compounds in foods: their role in the prevention of cardiovascular disease and cancer. American Journal Medicine, 113, 71–88.
13. Leszczyński W. 2012. Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych (Przegląd literatury). Biul. IHAR, 266, 5–20.
14. Lisińska G. 2006. Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 511, 81–94.
15. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. 2013. Cz. 2. Wyd. COBORU, Słupia Wielka, 1–202.
16. Love S.L., Pavek J.J. 2008. Positioning the potato as a primary food source of vitamin C. American Journal of Potato Research, 85 (4), 277–285.
17. Navarre D.A., Shakya R., Holden J., Kumar S. 2010. The effect of different cooking methods on phenolics and vitamin C in developmentally young potato tubers. American Journalof Potato Research, 87, 350–359.
18. Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałkowa Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. Inst. Ochr. Środ. Warszawa.
19. Öztürk E., Kavurmaci Z., Kara K., Polat T. 2010. The effects of different nitrogen and phosphorus rates on some quality traits of potato. Potato Research., 53, 309–312.
20. Pęksa A. 2003. Białko ziemniaczane – charakterystyka i właściwości. Postępy Nauk Rolniczych, 5, 79–94.
21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku.
22. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 2013. Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 40, 1–24.
23. Sawicka B., Pszczółkowski P. 2005. Dry matter and carbohydrates content in the tubers of very early potato varieties cultivated under coverage. Acta Scientarium Polonorum Hortorum Cultus, 4(2), 111–122.
24. Stypa I., Zgórska K. 2010. Ziemniak nasz powszedni. Wyd. IHAR-PIB, Bonin, 1–24.
25. Tajner-Czopek A. 2006. Metodyka określania wartości technologicznej i jakości konsumpcyjnej ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 511, 95–103.
26. Zarzecka K. 2009. Potato as a global plant nutritional, dietary and medicinal values. Rozprawy Naukowe PWSZ im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, T. III, 163–175.
27. Zarzecka K., Gugała M. 2006. Zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach ziemniaka w zależności od sposobów uprawy roli i odchwaszczania. Acta Scientarium Polonorum Agricultura, 5(2), 107–115.
28. Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I. 2009. The effect of agricultural treatments on the content of total and protein nitrogen in potato tubers. Ecological Chemistry and Engineering, A 16(8), 1065–1070.
29. Zgórska K. 2013. Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4, 7, 5–9.
30. Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002. Normy i wymagania jakościowe ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa spożywczego. W: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Red. J. Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 183–192.
31. Zgórska K., Grudzińska M. 2012. Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie przechowywania. Acta Agrophysica, 19(1), 203–214.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3f2602e7-f7ca-4352-b221-c4d3a24e8b31
Identyfikatory
DOI 10.12911/22998993/587