Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3ebc072d-317a-4d55-b422-a63736b05f6e

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Badania nośności terenów podmokłych w aspekcie ich przejezdności

Autorzy Łopatka, M.  Płocharz, W.  Rubiec, A.  Zembrowski, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Study of load capacity of wetlands in terms of their availability for vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Projektowanie, a następnie użytkowanie maszyn na terenach o niskiej nośności wymaga dokładnego zbadania charakterystyki podłoża na przewidywanym obszarze eksploatacji tego typu sprzętu. Jednym ze sposobów określania nośności terenu jest metoda CI – badania podłoży poprzez zagłębianie w grunt znormalizowanego stożka. Brak dostępnych w literaturze wyników badań obszarów podmokłych występujących w umiarkowanej strefie klimatycznej, w szczególności w Polsce powoduje, że w celu zaprojektowania nowych układów bieżnych dedykowanych do maszyn pracujących na terenach o niskiej nośności istnieje konieczność przeprowadzenia dokładnych badań podłoży podmokłych. W referacie przedstawiono opis metody określania nośności gruntu z wykorzystaniem penetrometru z końcówką w kształcie stożka. W dalszej części opracowania zawarto wyniki badań nośności podłoża na wybranym obszarze podmokłym województwa wielkopolskiego. Ich szczegółowa analiza pozwoliła na wstępną oszacowanie stopnia przejezdności na badanym obszarze. Przenoszenie tych wyników na inne tereny kraju wymaga przeprowadzenia większej ilości badań, które mogą stać się przyczynkiem do opracowania dostępności podmokłych terenów Polski. Ich miarodajność wymaga prowadzenia badań wieloletnich o różnych porach roku.
EN Design and use of machines in low load capacity areas requires a thorough examination of the characteristics of the expected operation ground for particular equipment. One of the solutions to determine the negotiability of ground is the CI method using normalized cone to penetrate ground. Lack of available in the literature results of research concerning wetlands in the temperate climatic zone, in particular in Poland causes that, in order to design a new chassis dedicated to the machines working in areas with low load capacity, it is necessary to carry out thorough study of wetlands. The paper describes the method for determining soil load capacity using a penetrometer with a cone-shaped tip. Moreover, the paper contains the results of load capacity research of selected wetlands in Wielkopolska province. Their detailed analysis allowed for a preliminary estimation of the value of the stresses occurring in the wetland in Poland. Extrapolation of these results to other areas of the country requires more research, which may become a contribution to working out maps of available for vehicles wetlands in Poland.
Słowa kluczowe
PL mobilność   nośność podłoża   tereny podmokłe  
EN mobility   load capacity   wetland  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 2929--2936, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Łopatka, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 261 83-96-16, Fax: + 48 261 83-96-16, marian.lopatka@wat.edu.pl
autor Płocharz, W.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 261 83-76-46, Fax: + 48 261 83-94-19, waldemar.plocharz@wat.edu.pl
autor Rubiec, A.
  • ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 261 83-76-46, Fax: + 48 261 83-94-19, E-mail: waldemar.plocharz@wat.edu.pl 3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 261 83-71-07, Fax: + 48 261 83-96-16, arkadiusz.rubiec@wat.edu.pl
autor Zembrowski, K.
  • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 60-963 Poznań, ul. Starołęcka 31, Tel: + 48 61 871-22-30, Fax: + 48 61 879-32-62, zembrowski@pimr.poznan.pl
Bibliografia
1. Larminie J.C. : Soft-ground performance of military vehicles. International Defence Review 4/1988
2. Rowland, D & Peel, J. W. : Soft ground performance prediction and assessment for wheeled and tracked vehicles. Institute of Mechanical Engineering 205:81 1975
3. Saarilahti M.: Soil interaction model. Development of protocol for ecoefficient wood harvesting on sensitive sites. Quality of Life and Management of Living Resources Contract No. QLK5-1999-00991. Report No. 3, Helsinki 2002
4. Wong Y.J. : Theory of ground vehicle. McGrow-Hill 1993
5. Łopatka M., J.: Metody określania zdolności pokonywania terenu o niskiej nośności, Biuletyn WAT vol.53 nr 10, Warszawa 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3ebc072d-317a-4d55-b422-a63736b05f6e
Identyfikatory