Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3eaade61-1173-467b-82d0-9b3d697dd945

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Analiza wpływu inhibitowanych płuczek wodnodyspersyjnych na efektywność uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej

Autorzy Uliasz, M.  Zima, G.  Kremieniewski, M.  Błaż, S.  Jasiński, B. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Impact of inhibited water-based drilling muds on the annular space sealing efficiency
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W oparciu o analizę materiałów otworowych i wyniki badań laboratoryjnych w artykule przedstawiono wpływ płuczek zawierających inhibitory polimerowe, tj. PHPH lub glikol, na jakość zacementowania kolumn rur okładzinowych w wybranych interwałach wytypowanych otworów. Badania laboratoryjne dotyczyły określenia stopnia dyspersji skał ilasto-łupkowych w środowisku ww. płuczek inhibitowanych i cieczy stosowanych podczas zabiegu cementowania, przyczepności kamienia cementowego do skały oraz wytrzymałości na ściskanie kamienia cementowego otrzymanego po skażeniu zaczynu płuczką wiertniczą.
EN This article presents the influence of drilling muds containing polymeric inhibitors such as PHPA or glycol on the casing cementing quality in selected intervals, based on the analysis of borehole materials and results of laboratory tests. Laboratory tests were aimed at determining of dispersion degree of shales in the environment of these drilling muds and other fluids applicable during cementing operation, adhesion of cement stone to rock, and compressive strength of cement stone after contamination with drilling mud.
Słowa kluczowe
PL inhibitory polimerowe   cementowanie   płuczki wodnodyspersyjne  
EN drilling muds   polymeric inhibitors   sealing  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 265--269
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Uliasz, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Zima, G.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kremieniewski, M.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Błaż, S.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Jasiński, B.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Raczkowski J., Półchłopek T. – Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych. Prace INiG Nr 95, Kraków 1998.
[2] Uliasz M., Kremieniewski M. et al. – Określenie wpływu płuczek wiertniczych zawierających inhibitor polimerowy na jakość zacementowania kolumn rur okładzinowych. Praca niepublikowana INiG, 2013.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja II. Wiertnictwo
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3eaade61-1173-467b-82d0-9b3d697dd945
Identyfikatory