PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mała Ojczyzna – kategoria lokalnej tożsamości

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Little Homeland – category of local identity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mała Ojczyzna to skonkretyzowanie zjawisk i treści przynależących do pewnej grupy lokalnej. To ludzie i więzi społeczne, to miejsce o swoistym charakterze, to osobliwość na miarę ponadlokalną wspólna tradycja, kultura, historia, terytorium. Tradycja i nawarstwienia materialne mają swój wyraz w krajobrazie oraz są podstawowym składnikiem tożsamości miejsca, jako obszaru kulturowego czy geograficznego. Kategoria Małej Ojczyzny zawiera informacje na temat wartości, tożsamości struktury przestrzennej oraz tradycji w skali regionalnej, problemem jest brak narzędzia do badań i identyfikacji jej elementów.
EN
Little Homeland is concretion phenomena and contents belonging to a certain local group. It is the people and social ties, the place of a specific nature, the peculiarity to measure more than a local, it is a common tradition, culture, history, territory. Tradition and buildup of material are reflected in the landscape and are a fundamental component of the identity of the place , as cultural or geographic area. Little homeland category collects information on the identity , spatial structure and traditions on a regional scale , the problem is the lack of tools to identify its components and research.
Rocznik
Tom
Strony
91--100
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., ryc., fot.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Warszawa, Polska, szarejko.daria@gmail.com
Bibliografia
 • Konopka M. (red.), 2001: Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, Fundacja Fundusz Współpracy Program AGROLINIA 2000, Poznań.
 • Królikowski, J., 2000: Interpretacje krajobrazów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Malinowski, J., 1987: Imitacje świata: o polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy XIX w., Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Myczkowski, Z., 2003: Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Myga-Pietek U., 2012: Krajobrazy sakralne i religijne – próba umiejscowienia w typologii krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 17: 14.
 • Skalski, J., 2011: Ocena walorów krajobrazu w procesie postrzegania na przykładzie krajobrazu doliny Wisły w Warszawie, (red.) B.J. Gawryszewska, Wydawnictwo Sztuka Ogrodu i Krajobrazu, Warszawa.
 • Szarejko, D., 2014: Projekt ogrodu przy domu jednorodzinnym, nawiązujący do tradycyjnych wiejskich ogrodów przydomowych na Białostocczyźnie. Paca inżynierska, promotor: dr Przemysław Wolski, Biblioteka SGGW Warszawa.
 • Szarejko, D., 2015: Koncepcja krajobrazu pamięci jako forma upamiętniająca historię i tożsamość małej Ojczyzny na przykładzie nieistniejącej wsi Popówka. Praca magisterska, promotor: dr Katarzyna Krzykawska, Biblioteka SGGW, Warszawa.
 • Zachariasz, A., 2012: O upamiętnianiu miejsc, wydarzeń, osób i zwierząt w historycznych i współczesnych ogrodach i parkach [w:] Ogrody pamięci w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu. Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 2-A: 51-70.
 • ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
 • Europejska Konwencja Krajobrazowa https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/Polish.pdf [dostęp: 06.03.2015].
 • Królikowski, J. T., 2011: Wartości kulturowe krajobrazu przyrodniczego [w:] Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/tworczosc-dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-bogactwem-polski/debaty/art,1,fdp-ochrona-krajobrazu-przyrodniczego-i-kulturowego-a-rozwoj-cywilizacyjny.html [dostęp: 25.03.2015].
 • Lorens, P., 2010: Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej w: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych [online]. Gdańsk: Urbanista http://www.pg.gda.pl/architektura/pokl/skrypt%202.pdf [dostęp: 26.04.2015].
 • Nora, P., Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire [w:] Archiwum No 2 Muzeum Sztuki, Łódź: http://www.marysialewandowska.com/wp-content/uploads/2009/08/Archiwum-no2-c2-sprd.pdf [dostęp: 24.03.2015].
 • Strona internetowa Radunina, http://www.radunin.hostit.pl/index.php [dostęp: 02.06.2015].
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3e9159bc-93f1-4fa6-841c-2f52f8419b79
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.