Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3e863a88-6249-4c90-befe-dca527fffa39

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Determination of toxicological parameters of selected bioactive organic chemicals using the Ostracodtoxkit FTM

Autorzy Kudłak, B.  Wieczerzak, M.  Namieśnik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wyznaczanie parametrów toksykologicznych wybranych organicznych substancji bioaktywnych z zastosowaniem testu Ostracodtoxkit FTM
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Assessment of the impact of pharmaceutical residues on living organisms is very complex subject. Apart from taking into account the toxicity of individual compounds also their presence in mixtures should be taken into account. In this work, attempts were made to assess the ecotoxicity of biologically active substances (with 50 % effective concentration (EC50) values growing from fluoxetine (EC50 = 4.431 nM) >> gemfibrozil ≈ 17α-ethinylestradiol ≈ ketorolac > indomethacin > theophylline ≈ progesterone > naproxen ≈ trypsin > 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid > chloramphenicol > acetylsalicylic acid > ibuprofen > ketoprofen > 19-norethindrone to bezafibrate as the least toxic drug among studied ones) to the ISO standardized Ostracodtoxkit FTMbioassay. The Ostracodtoxkit FTMwas proven to be very sensitive tool with respect to responding to presence of pharmaceuticals. Results of studies justify the statement that more research is needed in field of assessment of chronic exposure to pharmaceuticals and other newly emerging pollutants especially when they are present in complex mixture.
PL Ocena wpływu pozostałości farmaceutyków na organizmy żywe jest bardzo złożonym zagadnieniem. Oprócz brania pod uwagę toksyczności tylko pojedynczych związków również współobecność wielu zanieczyszczeń musi być rozważana. W niniejszej pracy podjęto próbę wyznaczenia stopnia ekotoksyczności biologicznie aktywnych substancji (o wartościach stężeń efektywnych (EC50) rosnących w szeregu fluoksetyna (EC50 = 4.431 nM) >> gemfibrozyl ≈ 17α-etynyloestradiol≈ketorolak > indometacyna > teofilina ≈ progesteron > naproksen ≈ trypsyna > kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy > chloramfenikol > kwas acetylosalicylowy > ibuprofen > ketoprofen > 19-noretyndron ≈ bezafibrat jako najmniej toksyczny lek pośród badanych) wobec testu Ostracodtoxkit FTM, standaryzowanego normą ISO. Test Ostracodtoxkit FTMokazał się bardzo czułym narzędziem pod względem odpowiedzi na obecność farmaceutyków. Wyniki badań uzasadniają stwierdzenie, że więcej badań jest koniecznych do przeprowadzenia w obszarze oceny ekspozycji chronicznej na farmaceutyki i inne nowo pojawiające się zanieczyszczenia, zwłaszcza w przypadku ich obecności w złożonych mieszaninach.
Słowa kluczowe
PL biotesty   farmaceutyki   toksyczność   Heterocypris incongruens   Ostracodtoxkit FTM  
EN bioassays   pharmaceuticals   toxicity   Heterocypris incongruens   Ostracodtoxkit FTM  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2018
Tom R. 23, NR 1-2
Strony 113--126
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kudłak, B.
  • Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland, blakudla@pg.edu.pl
autor Wieczerzak, M.
  • Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
autor Namieśnik, J.
  • Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
Bibliografia
[1] Bernhard M, Müller J, Knepper TP. Wat Res. 2006;40:3419-3428. DOI: 10.1016/j.watres.2006.07.011.
[2] Bull RJ, Crook J, Whittaker M, Cotruvo A. Regul Toxicol Pharm. 2011;60:1-19. DOI: 10.1016/j.yrtph.2009.12.010.
[3] Chang H, Wan Y, Wu S, Fan Z, Hu J. Wat Res. 2011;45:732-740. DOI: 10.1016/j.watres.2010.08.046.
[4] Křesinová Z, Muzikář M, Olšovská J, Cajthaml T. Talanta 2011;84:1141-1147. DOI: 10.1016/j.watres.2006.06.034.
[5] Kim SD, Cho J, Kim IS, Vanderford BJ, Snyder SA. Water Res. 2007;41:1013. DOI: 10.1016/j.talanta.2011.03.013.
[6] Kudłak B, Namieśnik J. Curr Anal Chem. 2011;7:157. DOI: 10.2174/157341111794815020.
[7] Rosal R, Rodríguez A, Perdigón-Melón JA, Petre A, Garcóa-Calvo E, Gómez MJ, et al. Water Res. 2010;44:578-588. DOI: 10.1016/j.watres.2009.07.004.
[8] Zwiener C, Frimmel FH. Water Res. 2000;34:1881-1885. DOI: 10.1016/S0043-1354(99)00338-3.
[9] Fent K, Weston AA, Caminada D. Aq Toxicol. 2006;76:122-159. DOI: 10.1016/j.aquatox.2005.09.009.
[10] Kudłak B, Tsakovski S, Simeonov V, Sagajdakow A, Wolska L, Namieśnik J. Chemosphere. 2014;95:17-23. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.05.049.
[11] Cleuvers M. Ecotox Environ Saf. 2004;59:309-315. DOI: 10.1016/S0147-6513(03)00141-6.
[12] Wieczerzak M, Namieśnik J, Kudłak B. Env Int. 2016;94:341-361. DOI: 10.1016/j.envint.2016.05.017.
[13] Szczepańska N, Kudłak B, Namieśnik J. Sci Tot Environ. 2018;610:854-866. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.160.
[14] Wieczerzak M, Kudłak B, Yotova G, Nedyalkova M, Tsakovski S, Simeonov V, et al. Sci Tot Environ. 2016;571:259-268. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.07.186.
[15] Lin AYC, Yu TH, Lin CF. Chemosphere 2008;74;131-141. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2008.08.027.
[16] Fernandez MP, Ikonomou MG, Buchanan I. Sci Tot Environ. 2007;373:250-269.
[17] Kuster M, López de Alda MJ, Hernando MD, Petrovic M, Martıín-Alonso J, Barcelo D. J Hydrol. 2008;358:112. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2008.05.030.
[18] Miao X-S, Koenig BG, Metcalfe CD. J Chromat A. 2002;952:139-147. DOI: 10.1016/S0021-9673(02)00088-2.
[19] Ternes TA. Water Res. 1998;32:3245-3260. DOI: 10.1016/S0043-1354(98)00099-2.
[20] Rodriguez del Rey Z, Granek EF. Mar Pollut Bull. 2012;64:1417-1424. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2012.04.015.
[21] Knee KL, Gossett R, Boehm AB, Paytan A. Mar Pollut Bull. 2010;60:1376. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.04.019.
[22] Peng X, Wang Z, Kuang W, Tan J, Li K. Sci Total Environ. 2006;371:314-322. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2006.07.001.
[23] Choi K, Kim Y, Jung J, Kim M.-H, Kim C.-S, Kim N.-H, et al. Toxicol Chem. 2008;27:711-719. DOI: 10.1897/07-143.
[24] Schultz MM, Furlong ET, Kolpin DW, Werner SL, Schoenfuss HL, Barber LB, et al. Environ Sci Technol. 2010;44:1918-1925.
[25] Tixier C, Singer HP, Oellers S, Müller SR. Environ Sci Technol. 2003;37:1061-1068. DOI: 10.1021/es025834r.
[26] Hsin-Chang Ch, Pi-Lien W, Wang-Hsien D. Chemosphere 2008;6:863-9. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2008.04.005.
[27] Kimura K, Hara H, Watanabe Y. Environ Sci Technol. 2007;41:3708-3714. DOI: 10.1021/es061684z.
[28] Verenitch SS, Lowe CJ, Mazumder A. J Chromatogr A. 2006;1116:193-203. DOI: 10.1016/j.chroma.2006.03.005.
[29] Li D, Yang M, Hu J, Ren L, Zhang Y, Li K. Environ Toxicol Chem. 2008;27:80-86. DOI: 10.1897/07-080.1.
[30] Okuda T, Yamashita N, Tanaka H, Matsukawa H, Tanabe K. Environ Int. 2009;35:815-820. DOI: 10.1016/j.envint.2009.01.006.
[31] Kudłak B, Wolska L, Namieśnik J. Environ Monit Assess. 2011;174:509-516. DOI: 10.1007/s10661-010-1474-8.
[32] Lilius H, Hastback T, Isoma B. Toxicol Chem. 1995;14:2085-2088. DOI: 10.1002/etc.5620141211.
[33] Santos LH, Araújo AN, Fachini A, Pena A, Delerue-Matos C, Montenegro MCBSM. J Hazar Mat. 2010;175:45-95. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.10.100.
[34] Martins J, Oliva TL, Vasconcelos V. Env Int. 2007;33:414-425. DOI: 10.1016/j.envint.2006.12.006.
[35] Carlsson C, Johansson A-K., Alvan G, Bergman K, Kühler T. Sci Tot Env. 2006;364:67-87. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2005.06.035.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3e863a88-6249-4c90-befe-dca527fffa39
Identyfikatory
DOI 10.1515/cdem-2018-0007