Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3e43bc0c-e29a-4386-b8b4-e5bdcc310dd3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ eksploatacji dróg o nawierzchni z prefabrykatów betonowych na wartość szorstkości powierzchni

Autorzy Warguła, Ł.  Waluś, K. J.  Polasik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of exploitation surface roads of prefabricated concrete in value surface roughness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Droga oraz warunki atmosferyczne oddziaływujące na nią to jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przeciwpoślizgowość drogi należy do najważniejszych parametrów. Nawierzchnia o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych, umożliwia nie tylko poruszanie się pojazdu według zadanej trajektorii, ale również wpływa na procesy hamowania i przyspieszania. Jednakże trudno jest wyznaczyć bezpośrednio wpływ niewystarczającej szorstkości nawierzchni na poziom zagrożenia w ruchu drogowym [4]. Dodatkowo zmieniające się warunki współpracy opony z nawierzchnią mogą zaskakiwać kierowców podczas jazdy, co może skutkować nie dostosowaniem ich zachowania do panujących warunków drogowych. Warunki te zmieniają się nie tylko ze względu na oddziaływanie pogody, ale i pod wpływem eksploatacji nawierzchni. W artykule przedstawiono badania szorstkości nawierzchni drogowych z prefabrykatów betonowych (płyt betonowe, trylinka). Przeprowadzono analizę właściwości przeciwpoślizgowych badanych nawierzchni oraz wykazano zmiany właściwości nawierzchni w skutek ich eksploatacji.
EN The road and atmospheric conditions affecting it is one of the basic factors of safety in road traffic and slip resistance of the road is one of the most important parameters. Surface high anti-skid properties, it makes it possible not only to move the vehicle according to the trajectory, but also affects the processes of braking and acceleration. However, it is difficult to determine the direct impact of insufficient surface roughness of the level of risk in traffic [4]. In addition, changing the terms of cooperation with the tire surface may surprise drivers while driving, which may result in not adapting their behavior to prevailing road conditions. These conditions vary not only due to the influence of weather, but also under service conditions. The article presents a study on pavement roughness of precast concrete (concrete slabs, trylinka). The analysis of the properties of anti-skid surface investigated and shown to change the properties of the surface as a result of their exploitation.
Słowa kluczowe
PL drogownictwo   nawierzchnia drogi   parametry nawierzchni   antypoślizgowość   szorstkość nawierzchni   nawierzchnia betonowa  
EN road construction   road surface   track parameters   slip resistance   surface roughness   concrete pavement  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1427--1432
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Warguła, Ł.
autor Waluś, K. J.
autor Polasik, J.
  • Poznan University of Technology, Chair of Basic of Machine Design, Piotrowo street 3, 60-965 Poznan, Poland, plasik@interia.eu
Bibliografia
1. Ahadi M. R., Development an alternative test procedure BS812 accelerated polishing roadstones, 2005, [http://www.nzta.govt.nz/resources/surface-friction-conference2005/6/docs/development-an-alternative-test-procedureBS812-accelerated-polishing-roadstones.pdf]
2. LABORATORY - PAVEMENT MATERIALS, SKID RESISTANCE TEST, NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, School of Civil and Structural Engineering, [http://www3.ntu.edu.sg/cts/tlab/006.pdf]
3. Mechowski T., Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni dróg krajowych, Zeszyty naukowe instytutu pojazdów, Warszawa 2009 str:5-15
4. Obój M.: Wpływ stanu nawierzchni dróg oraz poboczy na bezpieczeństwo ruchu drogowego., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Drogownictwo 10/2011, s. 307-312
5. Polasik J., Waluś K. J.: Pomiar parametrów antypoślizgowych nawierzchni drogowych - przegląd metod badawczych., Instytut Logistyki i Magazynowania, Logistyka, 2014, nr. 3, D1, s. 52415250
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
8. Szydło A., Mackiewicz P.: Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych. Poradnik, Wydawnictwo Polski Cement Sp. z o. o., Kraków 2005
9. Szydło A., Wardęga R.: Materiały miejscowe i technologiczne proekologiczne w budowie dróg. Politechnika Wrocławska, http://www.pkd.org.pl/worliny2008/aszydlo.pdf
10. Wahadło angielskie do pomiaru tarcia (wahadłowy wskaźnik szorstkości PTV) – Instrukcja obsługi
11. Waluś K. J.: Zmiany cech antypoślizgowych nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków badawczych, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania- 2014, nr. 3, s. 6575-7583,- CDROM 1, ISSN:1231-5478
12. http://www.barkoczyn.pl/
13. http://www.betonowki.pl/zalety-nawierzchni-betonowych
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3e43bc0c-e29a-4386-b8b4-e5bdcc310dd3
Identyfikatory