Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3e022736-fab1-42b7-9abd-bbd95732c36e

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu

Autorzy Spławińska, M.  Buczek, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problem of traffic flow variability on national roads and its impact on the noise level
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wpływ odpowiedniego doboru profili zmienności natężeń ruchu, na drogach krajowych, na poziom dźwięku w punkcie odbioru. Określono także wskaźniki przeliczeniowe, które umożliwiają szybkie wyznaczenie natężenia miarodajnego do analiz hałasu w oparciu o SDR. Wykazano również, że słuszne jest podejście obliczania poziomu dźwięku w oparciu o SDR.
This paper presents the impact of appropriate selecting profiles of traffic flow variability on the sound level on national roads. The paper defines also conversion factors that allow the quick determination of the Design Hourly Volume used for noise analysis based on the AADT. It was also shown that approach to calculating the level of sound based on the AADT is right.
Słowa kluczowe
PL średni dobowy ruch w roku (SDR)   zmienność natężeń ruchu   równoważny poziom dźwięku   długookresowy średni poziom dźwięku   hałas drogowy  
EN Annual Average Daily Traffic (AADT)   traffic flow variability   equivalent sound level   long-term average sound level   road noise  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2015
Tom nr 2
Strony 46--52
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Spławińska, M.
autor Buczek, P.
Bibliografia
[1] S. Radosz: Analiza wybranych parametrów ruchu i drogi w aspekcie ochrony akustycznej środowiska, Politechnika Krakowska, Praca doktorska Kraków 1984
[2] S. Radosz, M. Tracz: Lokalizacja zabudowy względem dróg w aspekcie ochrony przed hałasem. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr. 283, 2012 r. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 259 (3/12/IV)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN. Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1414.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1109
[6] Ruch Drogowy 2010. Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.
[7] M. Spławińska: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013
[8] M. Tracz z zespołem: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu SDR > 16 400 pojazdów na dobę, 2007 – praca badawczo-wdrożeniowa na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
[9] K. Woźniak: Wpływ dostępności do dróg na efektywność ochrony akustycznej otoczenia. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2011
[10] http://suw.biblos.pk.edu.pl/search&query=spławińska
[11] http://www.gddkia.gov.pl/1231/generalny-pomiar-ruchu
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3e022736-fab1-42b7-9abd-bbd95732c36e
Identyfikatory