Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3dce9685-6082-4eec-ba3a-4b49c38457b4

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Ocena przyczyn podtopienia obiektu w rejonie zbiornika retencyjnego wód opadowych z odwodnienia drogi szybkiego ruchu

Autorzy Matusiewicz, W.  Koda, E.  Lechowicz, Z.  Osiński, P. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Assessment of the flooding cause of the structure located near the reservoir retaining rainwater from dewatering of a motorway
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przykład odprowadzenia wód z systemów odwadniania pasa drogowego do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych. Przeanalizowano przypadek cyklicznego podtapiania kotłowni zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika, do którego odprowadzane są wody drenażowe i wody powierzchniowe z odwodnienia drogi ekspresowej. Przyczyną podtapiania było zamulenie geowłókniny zastosowanej jako filtr w dnie zbiornika, co ograniczało infiltrację wody do gruntu. Spiętrzona woda przez boczne otwory przelewowe w górnej części zbiornika infiltrowała do gruntu i dalej do wnętrza kotłowni. Na podstawie badań geotechnicznych i obserwacji piezometrycznych zaproponowano usunięcie z dna zbiornika geowłókniny i zastąpienie jej filtrem ze żwiru płukanego, zlikwidowanie sączków i otworów w ścianach zbiornika oraz uszczelnienie pomieszczenia kotłowni od wewnątrz szczelną membraną z blachy nierdzewnej obudowanej betonem hydrotechnicznym.
EN The paper presents example of dewatering system of a motorway and reservoirs collecting drainage water. The case of cyclically flooded boiler room located near the infiltration reservoir, collecting drainage and rainfall waters from a road, was analysed. The cause of flooding was mainly clogging of reservoirs geotextile bottom layers, what disabled proper water infiltration into the subsoil. Raised water was discharging from the side reservoir exhausts, what enabled filtration through the soil into the boiler room. Based on the geotechnical investigation and piezometric monitoring it was proposed to replace the clogged geotextile from the reservoir bottom gravel filter. Also the exhausts, as well as the boiler room were properly sealed by using still sheets covered with hydro concrete.
Słowa kluczowe
PL odwodnienie drogi   zbiornik retencyjny   podtopienie   analiza przyczyn   zamulenie   propozycja naprawy  
EN road drainage   retention reservoir   flooding   causes analysis   clogging   repair proposal  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 78--81
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
autor Matusiewicz, W.
autor Koda, E.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
autor Lechowicz, Z.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
autor Osiński, P.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] Edel Roman. 2010. Odwodnienie dróg. Warszawa. WKŁ.
[2] Koda Eugeniusz i in. 2011. Ekspertyza dotycząca zbiornika retencyjnego nr 22, stanowiącego element systemu odwodnienia drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia, na podtopienie piwnic budynku gospodarczego przy ul. Szeligowskiej. Warszawa. SGGW.
[3] Koda Eugeniusz, Z. Krzywosz. 1995. Projektowanie układów filtracyjnych i drenażowych z zastosowaniem geotekstyliów. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Ustroń. Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów: 91 – 106.
[4] Królikowska Jadwiga, Andrzej Królikowski. 2012. Wody opadowe. Lublin. Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
[5] Matusiewicz Władysław. 2003. „Zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami deszczy nawalnych w warunkach ograniczonego odpływu”. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej (2): 22 – 27.
[6] Matusiewicz Władysław. 2011. „Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (54): 344 – 354.
[7] PKN-CEN ISO/TS 17892-1. Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 1: Oznaczanie wilgotności.
[8] PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego.
[9] PKN-CEN ISO/TS 17892-4. Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.
[10] Pochwat Kamil, Józef Dziobak. 2012. „Analiza hydrauliczna funkcjonowania zbiornika retencyjnego z systemem grawitacyjnego płukania”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (59).
[11] Rolla Stefan. 2004. „Przydrożne zbiorniki infiltracyjne – po raz drugi”. Drogownictwo (8): 243 – 246.
[12] Styś Daniel. 2013. Zrównoważone systemy odwodnienia miast. Wrocław. DWE.
[13] Wójcicki Tadeusz i in. 2002. Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. Warszawa. ITB.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3dce9685-6082-4eec-ba3a-4b49c38457b4
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.24