Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3dc94c93-d2d6-499e-a0f9-1afa2b9cf2d1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie zadania bezpiecznej pracy obiektu na przykładzie stanowiska badawczego zbudowanego w oparciu o elementy automatyki firmy JUMO

Autorzy Chrzan, M.  Pietruszczak, D.  Wojdaszka, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigation of safe operation of the object on the example of a test stand built on the basis of JUMO automation elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badań właściwości dynamicznych układów regulacji na bazie elementów firmy JUMO. Opisano szczegółowo dwukanałowy, programowy uniwersalny regulator procesowy JUMO DICON touch, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB wraz z monitorem temperatury bezpieczeństwa STW oraz jednofazowy tyrystorowy sterownik mocy JUMO TYA 201. W artykule zaprezentowano przykład badania laboratoryjnego zadania bezpiecznej temperatury pracy obiektu. Układ laboratoryjny pozwala między innymi zadawać bezpieczne temperatury pracy obiektu, symulować awarie grzałek i obserwować zachowanie się regulatora w czasie pracy.
EN The paper presents a laboratory station for testing dynamic properties of control systems based on JUMO components. Properties of the two-channel process and Program controller, STB/STW safety temperature limiter/monitor and JUMO TYA 201 single-phase thyristor power controller are described. The paper depicts an example of laboratory testing of the task of safe working temperature of an object. The laboratory system allows to set safe working temperatures, simulate heater failures, and observe the behavior of the regulator during actual operation.
Słowa kluczowe
PL regulator JUMO DICON touch   ogranicznik temperatury bezpieczeństwa JUMO STB   monitor temperatury bezpieczeństwa JUMO STW   tyrystorowy sterownik mocy TYA201  
EN controller JUMO DICON touch   safety temperature limiter JUMO STB   safety temperature monitor JUMO STW   thyristor power controller TYA201  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 778--785, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il., rys.
Twórcy
autor Chrzan, M.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, m.chrzan@uthrad.pl
autor Pietruszczak, D.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, d.pietruszczak@uthrad.pl
autor Wojdaszka, T.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, to74mek@op.pl
Bibliografia
1. Amborski K., Jaworska I., Kietliński Z., Kocięcki M., Żydanowicz W., Laboratorium teorii sterowania. Część 1, ISBN 978-83-7207-678-6, Wyd. IV, stron 202, OWPW, Warszawa 2007.
2. Amborski K., Żydanowicz W., Laboratorium teorii sterowania. Część II, ISBN 83-7207-598-0, Wyd. IV, stron 94, OWPW, Warszawa 2006.
3. Barzykowski J. i inni, Współczesna metrologia. Zagadniena Wybrane, WNT, Wyd. I, stron 574, ISBN 978-83-204-3353-1, Warszawa 2007.
4. Brzózka J., Regulatory i układy automatyki, Wydawnictwo MI-KOM, ISBN 83-7279-380-8, Warszawa 2004.
5. Chwaleba A., Luft M., Właściwości i projektowanie wybranych przetworników mechano-elektrycznych, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Wyd. II popr. i uzup., ISBN 83-88001-00-0, Radom 1998.
6. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna. WNT, Wyd. X, stron 600, ISBN 978-83-204-3650-1, Warszawa 2010.
7. Dokumentacja techniczna: Regulator JUMO DICON touch, JUMO, Polska, Wrocław 2014.
8. Dokumentacja techniczna: Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z monitorem temperatury bezpieczeństwa JUMO STB/STW, JUMO, Polska, Wrocław 2011.
9. Dokumentacja techniczna: Tyrystorowy sterownik mocy TYA 201, JUMO, Wrocław 2012.
10. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania. WNT, Wyd. III, stron 498, ISBN 978-83-204-3556-6, Warszawa 2009.
11. Karta katalogowa: Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z monitorem temperatury bezpieczeństwa JUMO STB/STW, JUMO, Polska, Wrocław 2012.
12. Lesiak P., Inteligentna technika pomiarowa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, stron 375, ISBN 83-88001-68-X, Radom 2001.
13. Luft M., Chamela W., Pietruszczak D., Examination of automatic elements and systems utilising Lucas-Nülle’smodules, Logistyka nr 6/2009.
14. Luft M., Krzysztoszek K., Podsiadły D., Zadania projektowe z teorii sterowania. Część I – Układy liniowe, Wydawnictwa Politechniki Radomskiej, Wydanie II popr., stron 110, ISBN 83-7331-068-0, Radom 2006.
15. Luft M., Krzysztoszek K., Podsiadły D., Pietruszczak D., Zadania projektowe z teorii sterowania. Część 2 – Układy wielowymiarowe, liniowe układy impulsowe, nieliniowe układy sterowania, Wydanie II poprawione, stron 230, ISBN 978-83-7351-480-5, Zakład Poligraficzny UTH w Radomiu, Radom 2012.
16. Luft M., Łukasik Z., Laboratorium Automatyki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2007, Wydanie V pop., ISBN 978-83-7351-272-6, Radom 2007.
17. Luft M., Łukasik Z., Podstawy Teorii Sterowania, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2007, Wydanie IV pop. i uzup., stron 560, ISBN 83-7351-232-2, Radom 2007.
18. Luft M., Łukasik Z., Krzysztoszek K, Pietruszczak D., Podsiadły D., Laboratorium Automatyki i Mechatroniki, stron 327, Wydawnictwo UTH w Radomiu, Wydanie popr. ISBN 978-83-7351-811-7, Radom 2016.
19. Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W., Podstawy automatyki, OWPW, ISBN 83-7207-311-2, Wyd. VII, stron 316, Warszawa 2006.
20. Ratyńska J., Zarys miernictwa elektrycznego i elektronicznego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Wyd. III popr. i uzup., stron 322, ISBN 978-83-7351-331-0, Radom 2009.
21. Wojdaszka T., Wykonanie i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego do badań właściwości dynamicznych elementów i układów regulacji, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu, Radom 2017, (Promotor: dr inż. Daniel Pietruszczak; Recenzent: dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH).
22. www.jumo.pl (dostęp: 25.07.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3dc94c93-d2d6-499e-a0f9-1afa2b9cf2d1
Identyfikatory