Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3dc8a340-0f17-4adb-a1a8-b2e7483191fd

Czasopismo

Mechanik

Tytuł artykułu

Kształtowanie wytłoczki płytki ustalającej w tłoczniku progresywnym

Autorzy Świtacz, J.  Bartnicki, J. 
Treść / Zawartość http://www.mechanik.media.pl/
Warianty tytułu
EN Forming of fixing plate in a progressive die
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono proces wytłaczania wyrobu w postaci płytki ustalającej, kształtowanej w tłoczniku progresywnym. Analizą numeryczną objęto wybrane takty wytłaczania. Wykorzystano oprogramowanie Simufact Forming, w którym wykonano obliczenia metodą elementów skończonych. W toku symulacji wyznaczono rozkłady naprężeń oraz odkształceń zastępczych, występujących w półwyrobie w wybranych taktach procesu. Ponadto określono przebiegi parametrów siłowych, niezbędne do prawidłowej realizacji procesu wytłaczania. Na podstawie obliczeń numerycznych zrealizowano rzeczywisty proces wytłaczania w tłoczniku progresywnym. Uzyskane wytłoczki zmierzono za pomocą urządzenia pomiarowego 3D. Nałożone na siebie modele ze skanera oraz obliczeń numerycznych posłużyły do rzeczywistego porównania uzyskiwanych odchyłek wymiarowych. Potwierdzono wysoką przydatność oprogramowania numerycznego do projektowania narzędzi stosowanych w obróbce plastycznej.
EN The paper describes the extrusion process of the product in the form of a fixing plate formed in a progressive die. Numerical analysis included selected extrusion cycles. The Simufact Forming software was used to perform finite element calculations. In the course of the simulation, stress distributions and substitute deformations found in semi-product during selected process cycles, were determined. In addition, strength parameters were determined, which is necessary for the correct extrusion process. Based on numerical calculations, the actual extrusion process was performed in a progressive die. Obtained extrudates were measured using a 3D measuring device. Overlapping models from the scanner and numerical calculations were used to make a real comparison of the resulting dimensional deviations. A high usefulness of the software for designing tools used in plastic processing, has been proved.
Słowa kluczowe
PL tłocznik progresywny   MES   wytłoczka   płytka ustalająca  
EN progressive drawing tool   FEM   fixing plate  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Mechanik
Rocznik 2017
Tom R. 90, nr 11
Strony 985--987
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys. tabl.
Twórcy
autor Świtacz, J.
  • Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Politechnika Lubelska
autor Bartnicki, J.
  • Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Politechnika Lubelska, j.bartnicki@pollub.pl
Bibliografia
1. Marciniak Z. „Konstrukcja tłoczników ”. Warszawa: Ośrodek Techniczny A. Marciniak Sp. z o.o., 2002.
2. Markiewicz E., Wajda F. „Album konstrukcji tłoczników”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1974.
3. Romanowski W.P. „Poradnik obróbki plastycznej na zimno”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1976.
4. Romanowski W.P. „Tłoczenie na zimno”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1974.
5. Praca zbiorowa. „Konstrukcja tłoczników”. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 1960.
6. Pater Z., Samołyk G. „Podstawy technologii obróbki plastycznej metali”. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2013.
7. Paquin J.R., Crowley R.E. “Die Design Fundamentals”. Second edition. NY: Industrial Press Inc., 1987, s. 244.
8. Küttner R., Nekrassov G. “Development of an intelligent integrated environment for computer aided design of work holders”. Proceedings NordDesign 2002, ed. Per Boelskifte & Johannes B.Sigurjonsson, August 14–16 2002 NTNU, Trondheim, Norway, s.185–193.
9. Progressive Die Wizard Help, EDS 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3dc8a340-0f17-4adb-a1a8-b2e7483191fd
Identyfikatory
DOI doi.org/10.17814/mechanik.2017.11.157