Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d9d6283-2b39-4960-8a1d-b6273c93e5f3

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

A Method of Power System Static Stability Analysis

Autorzy Oziemblewski, K.  Opala, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Metoda analizy stabilności statycznej systemów elektroenergetycznych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The paper reports on a study of changes in a power system’s operating parameters under a rise in its load. The results of these and similar studies may lead to an expansion of current views on a grid’s stiffness, its stability and conditions for power swings development in the system. Power swings are often the beginnings of widespread system failures.
PL Treść artykułu dotyczy badania zmian parametrów pracy systemu elektroenergetycznego w warunkach narastania jego obciążenia. Wyniki tych i podobnych badań mogą prowadzić do rozszerzenia aktualnych poglądów na temat sztywności sieci, jej stabilności i warunków postawania kołysań mocy w systemie. Kołysania mocy często stanowią początek rozległych awarii systemowych.
Słowa kluczowe
PL stabilność statyczna systemu elektroenergetycznego   sztywność sieci   kołysania mocy  
EN static stability of power system   grid stiffness   power swings  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 102--108
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Oziemblewski, K.
autor Opala, K.
Bibliografia
1. T. Szostek, “Algorytm optymalizacji poziomów napięcia w sieciach elektroenergetycznych oparty na metodzie dwóch rozpływów mocy” [Algorithm for optimisation of the voltage levels in power grids, based on the method of dual power distribution], Energetyka, No. 2, 1975.
2. On-line Voltage Stability Assessment of power system – An Aproach of Black – box Modeling, Tampere University of Technology 2001.
3. Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada. Causes and Recommendations. U.S. – Canada power system Outage Task Force, April 2004.
4. Final Report of the Investigation Committee on the 28 September 2003 Blackout in Italy. UCTE, April 2004.
5. S. Kasprzyk, “Bezpieczeństwo pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, Ogólnopolskie seminarium nt. Blackout a krajowy system elektroenergetyczny” [Polish power system operation safety, Polish nationwide seminar regarding the Blackout and the national power system], Poznań 2004, Energetyka 2004, thematic sheet no. II.
6. J. Machowski, “Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego” [Power system adjustment and stability], Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
7. J. Machowski, J.W. Bialek, J.R. Bumby, “Power system Dynamics Stability and Control”, John Wiley and Sons, Ltd 2008.
8. K. Oziemblewski, “Optymalizacja napięć w węzłach dla celów prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego” [Optimisation of voltages in nodes for the purpose of power system operation], PhD dissertation, Silesian University of Technology, Gliwice, 1975.
9. H. Gładyś, A. Orzechowski, K. Oziemblewski, “O konferencji CIGRE ’2006 i zagrożeniach w pracy systemu elektroenergetycznego” [On the CIGRE 2006 conference and hazards for power system operation], Seminarium SEP, Biuletyn Miesięczny PSE SA, No. 11, 2006.
10. K. Oziemblewski, “Regulacja napięcia a stabilność pracy sieci systemu elektroenergetycznego” [Voltage adjustment and power system grid operation stability], Automatyka Elektroenergetyczna, No. 2, 2007.
11. K. Oziemblewski, “Naturalna zdolność przesyłowa sieci jako kryterium oceny stabilności systemu elektroenergetycznego” [Natural grid transmission capacity as the criterion for evaluating power system stability], Wiadomości Elektrotechniczne, No. 9, 2007.
12. System failure on 4 November 2006, final report, UCTE, 2007.
13. Voltage Stability Improvement using Static Var Compensator in power system, Leonardo Journal of Science, I–VI, 2009.
14. M. Sobierajski, W. Rojewski, “Wpływ strat mocy biernej na wystąpienie lawiny napięcia w sieci przesyłowej” [Impact of passive power losses on the occurrence of voltage collapses in a transmission grid], APE 09, Jurata, 3–5 June 2009.
15. K. Madajewski, B. Sobczak, R. Trębski, “Dynamiczne aspekty utraty stabilności napięciowej” [Dynamic aspects of a voltage stability loss], APE 09, Jurata, 3–5 June 2009.
16. M. Klucznik et al., “Wpływ obecnie stosowanych układów regulacji generatorów na możliwości pogłębienia awarii napięciowej” [Impact of the currently used generator adjustment systems on the possibility of voltage failure intensification], APE 09, Jurata, 3–5 June 2009.
17. R. Krebs, Z.A. Styczyński, “SiGuard system do zapobiegania blackoutom ze szczególnym uwzględnieniem analizy działań zabezpieczających w warunkach utraty stabilności napięciowej” [SiGuard blackout prevention system with special consideration of the analysis of security actions in conditions of a voltage stability loss], Elektroenergetyka Współczesność i Rozwój, No. 2–3, 2010.
18. K. Oziemblewski, K. Opala, “Możliwości oceny bieżącego stanu stabilności SEE. Pochodne zamiast charakterystyk” [Possibilities of evaluation of the current power system stability state. Derivatives instead of characteristics], Acta Energetica, No. 2, 2011.
19. R. Zajczyk, “Stabilność napięciowa podsystemu elektroenergetycznego” [Voltage stability of a power sub-system], Acta Energetica, No. 11, 2011.
20. S. Paszek, “Wybrane metody oceny i poprawy stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego” [Selected methods of evaluating and improving a power system’s angle stability], monograph, Gliwice 2012.
21. S. Paszek et al., “Pomiarowa estymacja parametrów dynamicznych generatorów synchronicznych i układów wzbudzenia pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym” [Measurement estimation of the dynamic parameters of synchronous generators and actuation systems working in the national power system], Gliwice, 2013.
22. J. Machowski et al., “Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju” [Power system analyses in mid-term developing planning], Przegląd Elektrotechniczny, No. 6, 2013.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3d9d6283-2b39-4960-8a1d-b6273c93e5f3
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016109