Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d8cb86c-a565-47cd-a0b8-90c970000ed6

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

O geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego

Autorzy Dybeł, K.  Kampczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN About as-built survey of a structure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego stanowi element zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego bądź wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zwrócono uwagę na brak w regulacjach prawnych definicji operatu technicznego oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej.
EN An as-built survey of a structure is an element of a construction completion notification or of an occupancy permit application. It was stressed that legal regulations define neither a technical report nor an as-built survey map.
Słowa kluczowe
PL inwentaryzacja powykonawcza   inwentaryzacja geodezyjna   dokumentacja  
EN as-built survey   geodetic inventory   documentation  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 6
Strony 327--329
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il.
Twórcy
autor Dybeł, K.
  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
autor Kampczyk, A.
  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Bibliografia
[1] Ambroża-Urbanek B.: Katastrofy budowlane - wnioski na przyszłość. "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne", lipiec – sierpień 2010.
[2] Bryś H., Woźniak M.: Telemetryczny system monitoringu geodezyjnego dźwigarów hal wielkopowierzchniowych. "Przegląd Geodezyjny", nr 9/2017.
[3] Hycner R.: Formalnoprawne podstawy wykonawstwa geodezyjnego. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
[4] Kurałowicz Z., Lepacki E., Śmierzchalski J.: Survey for newly constructed sports facilities. "Reports on Geodesy", z. 1/2011.
[5] Mierzejowska A.: Rola geodety w procesie inwestycyjnym w świetle obowiązujących przepisów. "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury", z. 64/2017.
[6] Pawłowski W., Abbas S.: Methodology of geodetic surveying for construction in accordance with international standardization. "Reports on Geodesy", z. 2/2009.
[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. DzU z 2011 r. nr 263, poz. 1572.
[8] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. DzU z 2015 r., poz. 2028.
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. DzU z 1995 r. nr 25 poz. 133.
[10] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. DzU z 1994 r. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3d8cb86c-a565-47cd-a0b8-90c970000ed6
Identyfikatory