Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d80426e-977a-483b-9fa2-d7c48b8fa36c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój metodologii wskaźników bezpieczeństwa drogowego w unijnej polityce transportowej

Autorzy Szymanek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of methodology of road safety indicators in the union transport policy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problematykę budowy i wykorzystania wskaźników bezpieczeństwa drogowego w Unii Europejskiej. Znaczący rozwój metodologii budowy tych wskaźników nastąpił po 2000 roku, i był efektem opracowanych wówczas założeń do unijnej polityki transportowej na lata 2000-2010. W ramach projektu SafetyNet opracowano w latach 2004-2008 pierwszy podręcznik tzw. wskaźników wyników bezpieczeństwa, które dawały możliwość pomiaru, monitoringu oraz unijnego benchmarkingu efektów wdrażania różnych narzędzi poprawy bezpieczeństwa drogowego. Wskaźniki te stały się ważnym składnikiem unijnej polityki w zakresie transportu drogowego. Dalszy rozwój badań i prac naukowych pozwolił na opracowanie bardziej złożonych wskaźników i procedur pomiaru bezpieczeństwa drogowego oraz narzędzi do monitorowania skuteczności stosowania różnych środków profilaktyki bezpieczeństwa drogowego.
EN The article discusses the issue of construction and use of road safety indicators in the European Union. Significant development of the methodology of construction of these indicators took place after 2000, and was the result of the then developed EU transport policy for 2000-2010. Within the framework of the SafetyNet project, the first manual of the “Safety Performance Indicators” (SPI) that provided the opportunity to measure, monitor and benchmark the effects of implementing various tools to improve road safety. These indicators have become an important component of EU road transport policy. Further development of research and research has allowed for the development of more complex road safety indicators and procedures and tools for monitoring the effectiveness of the various road safety measures.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo drogowe   polityka transportowa Unii Europejskiej   wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego  
EN road safety   transport policy of the European Union   road traffic safety indicators  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 450--454, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szymanek, A.
Bibliografia
1. WHITE PAPER. European transport policy for 2010: time to decide. Commission of the European Communities, Brussels, 12.9.2001, COM(2001) 370 final; < http://ec.europa.eu/transport/strategies>
2. Vis M.A. & Van Gent A.L. (Eds.), Road Safety Performance Indicators: Country Comparisons. Deliverable D3.7a of the EU FP6 project SafetyNet 2007.
3. Hakkert, A.S & Gitelman V. (Eds.), Road Safety Performance Indicators: Manual. Deliverable D3.8 of the EU FP6 project SafetyNet; 2007; <http://erso.swov.nl/safetynet>
4. Transport Safety Performance Indicators. Europen Transport Safety Council. Report, Brussels 2001.
5. State of the art Report on Road Safety Performance Indicators. European Commission, SWOV, Netherlands, SafetyNet 2005, 16, 80; < http://safetynet.swov.nl
6. Land Transport Safety Authority, Road Safety Strategy 2010: A Consultation Document. National Road Safety Committee, Land Transport Safety Authority, Wellington, 2000.
7. Assessing Risk and Setting Targets in Transport Safety Programmes. European Transport Safety Council Report, Brussels, 2003.
8. Vis M.A. & Amelink M. (Eds.), Safety Performance Indicators: posters for the first SafetyNet Conference. Deliverable No: D 3.5, 2006; <http://ec.europa.eu/transport/>
9. Szymanek A., Teoria i metodologia zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym. Politechnika Radomska, Radom 2012; ISBN 978-83-7351-505-5.
10. Safety Ratings. European Road Safety Observatory, 2006; <www.erso.eu>
11. Al-Haji G., Traffic Safety in Developing Countries - New Approaches in Technology Transfer by Using Distance Education Technique. Master’s thesis, LITH-ITN-EX-2001:156-SE, Linköping University, 7-23.
12. Saisana M. & Tarantola S., State-of-the-art report on current methodologies and practices for composite indicator development. European Commission Joint Research Centre. Italy, 2002.
13. Andrew S., Literature Review of Frameworks for Macroindicators. Centre for the Study of Living Standards. Ottawa, Canada, 2004.
14. State of the art Report on Road Safety Performance Indicators. European Commission, SWOV, Netherlands, 2005; < http://safetynet.swov.nl >
15. Al-Haji G., Road Safety Development Index (RSDI). Theory, Philosophy and Practice. Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1100. Department of Science and Technology Linköping University, 2007; ISBN: 978-91-85715- 04-6; ISSN: 0345-7524; <http://www.itn.liu.se>
16. Global Road Safety Database, 2005; http://www.globesafe.org
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3d80426e-977a-483b-9fa2-d7c48b8fa36c
Identyfikatory