PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role professional competence on the contemporary labour market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne, postęp cywilizacyjny i naukowo-techniczny przyczyniają się do rozwoju i wzrostu gospodarczego państw. Czynnikiem rozwoju i postępu zawsze są ludzie i ich kompetencje. Poziom kompetencji pracowników jest jednym z elementów wpływających na motywację do pracy i satysfakcję zawodową. Ma to również związek z jakością wykonywanej pracy. Współcześnie kompetencje zawodowe rozumie się nie tylko jako profesjonalną wiedzę i umiejętności wymagane do pracy w danym zawodzie, czy na konkretnym stanowisku pracy, ale także jako dyspozycje jednostki umożliwiające jej efektywne radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych W artykule zwrócono uwagę na rolę kompetencji kluczowych, czyli dyspozycji o charakterze ponad zawodowym, charakteryzujących się dużym stopniem uniwersalności, wykorzystywanych w różnych sytuacjach życiowych. Rolę tych kompetencji przedstawiono na przykładzie grupy zawodowej, jaką są specjaliści z obszaru ergonomii i bhp.
EN
Socio-economic changes, and progress of both civilization and science and technology contribute to the economic development of countries People and their competencies are always a major factor in development and progress The employees' level of competence affects the incentive to work and job satisfaction. It also related to the quality of their work. Today, occupational competence is understood not only as the knowledge and skills required to work in a specific occupation or at a specific workstation, but also as individuals' ability to cope in a variety of occupational and personal situations. This article discusses the role of core competencies, or abilities with a high degree of universality, which can be used in different situations. The role of those competencies is discussed using experts in ergonomics and occupational safety and health as an example.
Rocznik
Tom
Strony
22--26
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
 • [1] Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1983
 • [2] Rakowska A., Sito-Lutek A. Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000
 • [3] Kossakowska M., Sołtysińska I. Szkolenia pracowników o rozwój organizacji Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002
 • [4] Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E. Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2009
 • [5] Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980
 • [6] Kwiatkowski S. M. Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych. [w:] Kwiatkowski S.M. (red.) Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy. IBE, Warszawa 2004
 • [7] Woźniak I. Standard kwalifikacji zawodowych jako łącznik między wymaganiami rynku pracy a edukacją zawodową. [w:] Kwiatkowski S.M., Woźniak I. (red. Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Relacje - Modele - Aplikacje. IBE, Warszawa 2002
 • [8] Bednarczyk H., Woźniak I. Standardy kompetencji zawodowych w aktywizacji rynku pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2013
 • [9] Whiddett S., Hollyforde S. Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 • [10] Kanarski L. Przywództwo we współczesnych organizacjach. Elipsa, Warszawa 2005
 • [11] Filipowicz G. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi PWE, Warszawa 2004
 • [12] Karaś R. Teorie motywacji w zarządzaniu. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003
 • [13] Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez cale życie (2006/962/ WE)
 • [14] Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Szkoła Główna Handlowa, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Ernst & Young, Warszawa 2012 (http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bwb/rada konsultacyjna/RKPK_raport_2012. pdf)
 • [15] Gajderowicz T., Grotkowska G.,Wincenciak L. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwo pomorskiego. Edukacja, BE 2013, nr 2
 • [16] Materiały konferencyjne z realizacji projektu „Unowocześnienie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwanie kierunki zmian Projekt realizowany w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012
 • [17] Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Warszawa, czerwiec 2013
 • [18] Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020. Publikacja CEDEPOF 2010
 • [19] www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3ce970d0-f8b4-4141-a969-41227cd0117d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.