Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3cd79440-2445-487b-babc-c3177be71142

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Modele obliczeniowe pośrednich żeber poprzecznych blachownic w stanie nadkrytycznym środnika

Autorzy Kuchta, K.  Tylek, I. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Design models of girders intermediate stiffeners in post-buckling range
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe teorie nośności nadkrytycznej blachownic stalowych mające zastosowanie we współczesnych normach projektowania. Opisano rozbudowaną metodykę wymiarowania pośrednich żeber usztywniających blachownice zawartą w normie PN-EN 1993-1-5 [11] odnosząc się do bazowych teorii nośności nadkrytycznej. Wskazano niekonsekwencję i niespójność w przepisach normy, których efektem może być znaczne, nawet kilkukrotne [15], przeszacowanie wartości sił podłużnych działających na żebro w nadkrytycznym stadium pracy blachownicy.
EN Fundamental post-buckling theories of steel plate girders applied in contemporary design codes were presented in this paper. Complex procedure of girder intermediate stiffener design included in PN-EN 1993-1-5 [11] was described in respect to fundamental post-buckling theories. Some inconsistency in code provisions, which could be reason of significant, even several times [15], overestimation of stiffener longitudinal force values which is acting at post-buckling state of plate girder work, were pointed out.
Słowa kluczowe
PL blachownica   projektowanie   stan nadkrytyczny   żebro pośrednie poprzeczne   metodyka obliczeń   PN-EN 1993-1-5   niespójność   siła podłużna   przeszacowanie  
EN plate girder   designing   post-buckling range   intermediate transversal stiffener   calculation methodology   PN-EN 1993-1-5   inconsistency   longitudinal force   overestimation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2015
Tom z. 62, nr 3/II
Strony 243--261
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Kuchta, K.
autor Tylek, I.
Bibliografia
[1] Basler K.: Strength of plate girders in shear, ASCE Journal of the Structural Division, 87 (ST 7 Part 1), 1961, s. 151-180.
[2] Basler K.: Strength of plate girders under combined bending and shear, ASCE Journal of the Structural Division, 87 (ST 7 Part 2), 1961, s. 181-197.
[3] Basler K., Thürlimann B.: Strength of Plate Girders in Bending, ASCE Journal of the Structural Division, 87 (ST 6), 1961, s. 153-181.
[4] DASt – Richtlinie 015: Träger mit schlanken Stegen, Deutscher Ausschuß für Stahlbau, Stahlbau-Verlagsgesellschaft, Köln, 1990.
[5] Galambos T. V.: Guide to Stability Design Criteria for Metal, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York, 1988.
[6] Höglund T.: Shear buckling resistance of steel and aluminium plate girders, Thin-Walled Structures, Vol. 29, No. 1-4, 1997, pp. 13-30.
[7] Johansson B., Maqoui R., Sedlacek G., Müller C., D. Beg: Commentary and worked examples to EN 1993-1-5 “Plated Structural Elements”, First Edition, JRC-ECCS, Luxembourg, 2007.
[8] Kurrer K.-E.: The History of the Theory of Structures: From Arch Analysis to Computational Mechanics, Ernst & Sohn, Berlin, 2008.
[9] Piekarczyk M.: Zginane stalowe dźwigary skrzynkowe w stanie pracy nadkrytycznej, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, 1991.
[10] PN-90/B-03200: Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa-Wero Sp. z o.o., Warszawa, 1995.
[11] PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice, PKN, Warszawa, 2008.
[12] Rockey K. C., Škaloud M.: The ultimate load behaviour of plate girders loaded in shear, The Structural Engineer, Vol. 50, Issue 1, 1972, pp. 29-47.
[13] Siepak J. S.: Nośność blachownic w stanach nadkrytycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1983.
[14] Siepak J. S., Piekarczyk M., Wymiarowanie w stanie nadkrytycznym blachownic bisymetrycznych użebrowanych poprzecznie, Inżynieria i Budownictwo, nr 12, 1997, s. 628-630.
[15] Sinur F., Beg D., (2012), Intermediate transverse stiffeners in plate girders, Steel Construction, Vol. 5, Issue 1, 2012, pp. 23-32.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3cd79440-2445-487b-babc-c3177be71142
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2015.153