Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3cd44fd7-39fc-4053-8c2e-109153a61579

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego

Autorzy Kowalik, K.  Sykut, B.  Tomporowski, A.  Opielak, M.  Szuwarski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analisys of activity of public transport enterprise in the selected locality of Lublin province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Udział transportu drogowego w przewozie pasażerskim stanowi około 75%. Jest to wciąż duża wartość pomimo malejącego trendu obserwowanego w ostatnich latach. W dalszym ciągu znaczna ilość podróżnych, zarówno w obrębie miast jak i w komunikacji międzymiastowej, wybiera przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe zamiast transportu indywidualnego. Przemawiają za tym m.in. mniejszy koszt, szybszy dojazd do celu w godzinach szczytu komunikacyjnego, brak potrzeby poszukiwania miejsc parkingowych w miastach oraz wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania komunikacją autobusową. W pracy dokonano charakterystyki oraz analizy działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranym mieście województwa lubelskiego. Przedstawiono zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, kierunki rozwoju i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort podróżowania w autobusach wykorzystywanych do przewozu pasażerów.
EN The share of road transport in the transport of passengers is about 75%. It's still a great value, despite of the declining trend observed in recent years. Still a significant number of travelers, both in the cities and in the intercity, selects the companies providing transport services instead of individual transport. It is called for, inter alia, lower cost, faster access to the target during rush hour traffic, no need to search for parking spaces in urban areas and increase the safety and comfort of traveling by bus. The paper analyzes the characteristics and the activity of public transport enterprise in the selected locality of Lublin province. Shows the changes in the company, trends and solutions that increase the safety and comfort of traveling in buses used to transport passengers.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   autobus   tabor  
EN public transport   bus   bus rolling stock  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 2360--2367, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Kowalik, K.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36. Tel: 81 538-42-64, k.kowalik@pollub.pl
autor Sykut, B.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36. Tel: 81 538-42-64, b.sykut@pollub.pl
autor Tomporowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, 85-789 Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7, Tel. 52-340-84-53, Andrzej.Tomporowski@utp.edu.pl
autor Opielak, M.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36. Tel: 81 538-42-65, m.opielak@pollub.pl
autor Szuwarski, M.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, 20-618 Lublin; ul. Nadbystrzycka 36, m.szuwarski@wp.pl
Bibliografia
1. Chodkowska-Miszczuk J., Zmiany na rynku przewozów samochodowym transportem zbiorowym w wybranych miastach Polski, Przegląd geograficzny, Warszawa 2006, s. 261-284.
2. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 1
3. Szuwarski M., Transport zbiorowy w miastach do 100 tysięcy mieszkańców na przykładzie MZK Zamość oraz Chełmskich Linii Autobusowych, praca magisterska, Lublin 2014
4. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973, s. 11.
5. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, rozdział 1, art. 4, pkt. 1
6. http://www.mzk.zamosc.pl/
7. http://stat.gov.pl/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3cd44fd7-39fc-4053-8c2e-109153a61579
Identyfikatory