Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3cc615f4-2a6a-4fdc-b1b9-eff3cc2f01dd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Historia powstania i pierwszych sukcesów Stoczni Szczecińskiej Vulcan w Szczecinie w XIX wieku

Autorzy Banaszek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Establishing and first successes of Szczecin Shipyard Vulcan in Szczecin in XIX Century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono historię Stoczni Szczecińskiej Vulcan założonej w połowie XIX wieku, jej rozwój i pierwsze poważne sukcesy w wieku XIX. Wskazano genezę założenia stoczni przez króla Fryderyka Wilhelma IV, rozwój terytorialny zakładu oraz realizację pierwszych zamówień okrętowych. Opisano również wielki wpływ samego państwa pruskiego na rozwój stoczni, zwłaszcza na drodze wojskowych zamówień. Zwrócono uwagę na wpływ na rozwój stoczni pod koniec XIX wieku dyrektora Roberta Zimmermanna oraz otrzymanego zlecenia na budowę najbardziej luksusowego i szybkiego transatlantyku s/s Kaiser Wilhelm der Groesse , który zdobył dla Niemiec Błękitną Wstęgę Atlantyku.
EN Paper discussed the Szczecin Shipyard history, established in mid of XIX Century, development and first serious successes. process of ship fuel bunkering on open sea. The genesis of shipyard establishment by Preussen King Friderick Wilhelm IV, territorial development of shipyard and realization of first ship orders have been undertaken. Influence on the shipyard of Preussen Government, particularly by military orders was described. impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the shipyard development at end of XIX Century by Robert Zimmermann Company Director and by receiving of special order on most luxury and quickly passengers transatlantic ship s/s Kaiser Wilhelm der Groesse, which was winner in North Atlantic Blue Riband Competitions.
Słowa kluczowe
PL Stocznia Szczecińska Vulcan   historia stoczni   XIX wiek  
EN Szczecin Shipyard Vulcan   shipyard history   19th century  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 771--777
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Banaszek, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Zakład Projektowania Jachtów i Statków, 71-065 Szczecin Al. Piastów 41, andrzej.banaszek@zut.edu.pl
Bibliografia
1. Wuelle A., Der Stettiner Vulcan, Ein Kapitel deutscher Schiffbaugeschichte, Koehler,Herford 1989.
2. Czejarek R., Szczecin przełomu wieków XIX i XX., Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koloński , Łódż 2008.
3. Banaszek A., Zbiory własne.
4. Neue Stettiner Zeitung: roczniki 1897,1898-1907. (dostępne: Książnica Szczecińska).
5. Martin W. Sandler: Atlantic Ocean: The Illustrated History of the Ocean that Changed the World, New York/London: Sterling, 2008.
6. Jeff Newman: The Blue Riband of the North Atlantic westbound and eastbound holders, greatships.net. Retrieved 2 January 2008.
7. Stocznia Szczecińska, Stocznia Szczecińska 1948-1998, studio 69 Szczecin 1998.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3cc615f4-2a6a-4fdc-b1b9-eff3cc2f01dd
Identyfikatory