Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3c89cdbe-3870-45f4-8c4b-cf2359b9198d

Czasopismo

Journal of KONES

Tytuł artykułu

Controllable fluids : materials with the ability to changing their physical properties

Autorzy Bik, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Controllable fluids (smart liquids) are the substances that change their properties under the influence of external physical fields. Changes of these liquids properties take place in a controlled manner and they are fully reversible. The ability to changing nature of work is a very important aspect that determines their vast application possibilities. It also makes they are occupying significant place in the modern engineering. Content of this report has been in turn devoted to systematization information on the properties and work of magnetically activated controllable fluids. There have been highlighted some commonalities and differences between two basic types of magnetic fluids (ferro- and magnetorheological fluids). Essential areas of controllable fluids application and their production methods have also been presented within this notice. It seems to be more than reasonable to explore this title issue using new methods of research and observations. They in fact directly create another chances for discovery unknown features or simply adapting the existing ones to current technical expectations. What are also important, smart liquids can be threaten as highly advanced materials which synthesis cover manipulation on the already known substances and do not cause any environmental pollution. Discovered over sixty years ago, they still signalize a great potential to development.
Słowa kluczowe
EN controllable fluids   smart liquids   magnetorheological fluids (MRF)   ferrofluids (FF)  
Wydawca Institute of Aviation
Czasopismo Journal of KONES
Rocznik 2016
Tom Vol. 23, No. 2
Strony 45--51
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
autor Bik, T.
  • Rzeszow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautic Powstancow Warszawy Avenue 8, 35-959 Rzeszow, Poland , tomek.bik@gmail.com
Bibliografia
[1] Bajkowski, J., Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne, Właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.
[2] Bik, T., Ciecze sterowalne i ich aspekt nanotechnologiczny, Mechanik, Nr 11, s. 845-849, 2015.
[3] Bik, T., Techniczne zastosowania cieczy ferromagnetycznych, Mechanik, Nr 12, s. 905-909, 2015.
[4] Block, H., Kelly, J. P., Electro-Rheology, Journal of Physics, D: Applied Physics, Vol. 21, pp. 1661-1667, 1988.
[5] Frycz, M., Wpływ temperatury i stężenia cząstek magnetycznych Fe3O4 na wartość gęstości ferrocieczy wykonanej na bazie oleju Silikonowego, Zeszyty Naukowe AM, Nr 64, s. 51-58, Gdynia 2010.
[6] Fujita, T., Yoshimura, K., Seki, Y., Dodbiba, G., Miyazaki, T., Characterization magnetorheological suspension of seal, Journal of intelligent Materials Systems and Structures, Vol. 10, pp. 770-774, 1999.
[7] Homik, W., Zastosowanie cieczy reologicznych w technice, a w szczególności w tłumieniu drgań mechanicznych, Przegląd Mechaniczny, Nr 10, s. 26-31, 2006.
[8] Kurzydłowski, K., Lewandowska, M., Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
[9] Lewandowski, D., Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyfikacja, Praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wroclaw 2005.
[10] Lju, J. P., Ferromagnetic Nanoparticles: Synthesis, Processing, and Characterization, JOM, Vol. 62, Is. 4, 2010.
[11] Ławniczak, A., Milecki, A., Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznan 1999.
[12] Milecki, A., Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznan 2010.
[13] Osman, T. A., Nada, G. S., Safar, Z. S., Static and dynamic characteristics of magnetized Journal bearings lubricated with ferrofluid, Tribology International, 34, 2001.
[14] Potoczny, M., Ciśnienie krytyczne i opory ruchu w uszczelnieniach z cieczą magnetoreologiczną, Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Krakow 2012.
[15] Rabinow, J., Magnetic Fluid Clutch, National Bureau of Standards Technical News Bulletin, Vol. 32, No. 4, 1948.
[16] Rymarz, C., Mechanika ośrodków ciągłych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
[17] Shahmohammadi, A., Jafari, A., Application of different CFD multiphase models to investigate effects of baffles and nanoparticles on heat transfer enhancement, Frontiers of Chemical Science and Engineering, Vol. 8, Is. 3, pp. 320-329, 2014.
[18] Winslow, W., Electrorheological coupling, Journal Applied Physics, No. 20, 1949.
[19] Wiślicki, B., Ciecze magnetyczne – właściwości i zastosowania, Ciecze eksploatacyjne, Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, R. 11, Nr 93, s. 4-13, 2002.
[20] Yendeti, B., Thirupathi, G., Vudaygiri, A., Singh, R., Field-dependent anisotropic microrheological and microstructural properties of dilute ferrofluids, The European Physical Journal E. 37:70, 2014.
[21] Strona Internetowa: www.ferrolabs.com.
[22] Strona Internetowa: www.ferrotec.com.
[23] Strona Internetowa: www.monomers.basf.com.
[24] Strona Internetowa: www.searseating.com.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3c89cdbe-3870-45f4-8c4b-cf2359b9198d
Identyfikatory
DOI 10.5604/12314005.1213550