Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3c847de2-cd36-4687-9b37-17ba79a60fac

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Kształtowanie parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową

Autorzy Dybowska, M.  Pawłowski, K. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Shaping the physical parameters of a connection of an outer wall with balcony plate
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą parametrów fizykalnych złączy dwuwarstwowych ścian zewnętrznych z płytami balkonowymi. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano karty katalogowe niezbędne w projektowaniu przegród z uwzględnieniem nowych wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN The article carried out a detailed comparative analysis of hygro-thermal parameters of two-layer joints exterior wall of the balcony slabs. On the basis of the results developed leaflets necessary in the design of partitions with the new hydro-thermal requirements.
Słowa kluczowe
PL ściana zewnętrzna   płyta balkonowa   połączenie   właściwości cieplno-wilgotnościowe   analiza   kształtowanie właściwości  
EN external wall   balcony slab   connection   hygrothermal properties   analysis   properties shaping  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 97--99
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., tab.
Twórcy
autor Dybowska, M.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszczy, mondyb000@utp.edu.pl
autor Pawłowski, K.
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszczy
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926).
[2] Program „Poprawa efektywności energetycznej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – Wymagania techniczne dla budynków.
[3] PN-EN ISO 10211:2008. Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
[4] Dylla A., Praktyczna fizyka budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych, Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz 2009.
[5] Pawłowski K., Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków, GRUPA MEDIUM, Warszawa 2013.
[6] PN-EN ISO 13788:2003, Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3c847de2-cd36-4687-9b37-17ba79a60fac
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2015.05.40