Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3c4b8162-fbd8-44ba-8826-420b68a00b54

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Procesy logistyczne w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w wybranym przedsiębiorstwie

Autorzy Smolnik, P.  Kozerska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Logistic processes in the municipal waste management in selected companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W obecnych czasach gospodarka odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi, staje się coraz ważniejsza. Ze względu na to, że odpady stanowią coraz większy problem, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym ich liczba rośnie z każdym rokiem, ważne jest więc podjęcie działań w celu poprawnego postępowania z odpadami. Nieużytkowane odpady są kierowane na składowiska odpadów i mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko ekologiczne, ale także środowisko społeczne - składowiska mogą mieć znaczący wpływ również na warunki życia społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie procesów gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska. Opisano procesy zachodzące w czasie gospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o działalność wybranego przedsiębiorstwa. Wzrost świadomości ekologicznej, recyklingu, pozyskiwania surowców wtórnych wpływa na racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby móc odpady poddać recyklingowi należy zebrać je oraz przetransportować do zakładów utylizacji, sortowni lub bezpośrednio na wysypiska odpadów.
EN Paper discussed the processes of municipal waste management in line with the principles of sustainable economic development and environmental protection. The processes involved in the management of municipal waste are described on the basis of the selected activity enterprise. Increasing environmental awareness, recycling, and recycling of raw materials will affect the rational management of municipal waste. In order to be able to recycle waste, it is necessary to collect and transport it to disposal plants, sorting centres or directly to landfill sites.
Słowa kluczowe
PL zagospodarowanie odpadów   odpady komunalne   recykling   odzysk surowców   ochrona środowiska   logistyka odpadów  
EN waste management   municipal waste   recycling   materials recovery   environmental protection   waste logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1614--1621, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., schem.
Twórcy
autor Smolnik, P.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa, pawelsmolnik@yahoo.com
autor Kozerska, M.
Bibliografia
1. Bajdur W., Iwaszczuk N. (red.), Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko. Innowacje w zarządzaniu, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016
2. Krzywda D., Struktura podmiotowa gospodarki stałymi odpadami komunalnymi a procesy logistyczne, „Logistyka” 2011, nr 6
3. Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Wyd. Instytut logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
4. Korzeń Z., Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001
5. Starostka-Patyk M., Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, Wyd. PWE, Warszawa 2016
6. Witkowski K., Processes of Reverse Logistics and Recycling of Plastic in Automotive Industry, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012
7. Reverse Logistics Association, http://www.reverselogisticstrends.com/reverse-logistics.php [dostęp 14.10.2017]
8. Mesjasz-Lech A., Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
9. Lee D.H., Dong M., Dynamic network design for reverse logistcs operations under uncertainty, Transportation Research Part E 45, 2009
10. El-Sayed M., Afia N., El-Kharbotly A., A stochastic model for forward-reverse logistics network design under risk, Computers & Industrial Engineering 58, 2010
11. Leboda R., Oleszczuk P., Odpady komunalne I ich zagospodarowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2002
12. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. PWN, Warszawa 2010
13. Art. 3.1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. Nr. 0, poz. 21)
14. Łuniewska A., Łuniewski S., Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011
15. Lipiński A., Elementy prawa ochrony środowiska, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Odział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2001
16. Materiały udostępnione przez badane przedsiębiorstwo.
17. Dzięcielska S., Kaizen - wschodnia strategia na europejskim rynku na przykładzie LG Electronics Wrocław w Biskupicach Podgórnych, (w:), K. Mazurek-Łopacińska (red.) Nauki o zarządzaniu, t. 2. Badania rynkowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3c4b8162-fbd8-44ba-8826-420b68a00b54
Identyfikatory