Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3c4a017a-6fc4-43d0-bebb-c855aa4efd97

Czasopismo

Archives of Transport

Tytuł artykułu

Simulation analysis of CO2emission for different land use development schemes

Autorzy Szarata, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analizy symulacyjne emisji CO2dla różnych scenariuszy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This study demonstrates possibility of simulation software application to modeling level of CO2emission as a result of different land use development scenarios as well as different level of private and public transport investments in the city. Application of simulation software Visum and four stage approach for transportation model of Krakow agglomeration gives detailed information about influence of different policy directions onto CO2emission in the city. This paper is focused rather on estimation of the vehicle kilometer travelled (VKT) then on modeling emission procedure and shows effects of different assumptions in planned transportation policy on emission level.
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych mających na celu sprawdzenie, jak zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wpłyną na poziom emisji dwutlenku węgla. Wykorzystano tutaj model symulacyjny aglomeracji krakowskiej wraz z prognozami. Modele prognostyczne zostały sporządzone dla trzech scenariuszy rozwoju miasta, parametryzowane przez różne rozmieszczenie zmiennych objaśniających model potencjałów ruchotwórczych (dane demograficzne, liczba miejsc pracy itp.). Dla każdego ze scenariuszy wyznaczono pracę przewozową, a następnie oszacowano poziom emisji CO2. W drugiej części referatu przedstawiono wpływ różnych wariantów rozwoju systemu transportu na pracę przewozową i w efekcie na poziom emisji CO2. W analizach uwzględniono pełne ujęcie czterostadiowe ze szczególnym uwzględnieniem podziału zadań przewozowych (zastosowano tutaj model potęgowy, kalibrowany przy wykorzystaniu układu wnioskowania rozmytego).
Słowa kluczowe
PL system transportu w mieście   emisja CO2   zagospodarowanie przestrzenne   aglomeracja krakowska   model symulacyjny  
EN transport system of the city   CO2 emissions   spatial planning   Krakow agglomeration   simulation model  
Wydawca Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Czasopismo Archives of Transport
Rocznik 2012
Tom Vol. 24, iss. 4
Strony 579--591
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Szarata, A.
Bibliografia
1. Bilan Carbone Companies and Authorities, Emission Factors Calculation and Bibliographical Sources Used, ADEME - Emission Factors Guide - Version 5.0, January 2007.
2. COPERT 4 software and manuals: www.emisia.com/copert/, (6.11.2011).
3. HBEFA manuals: www.hbefa.net (6.11.2011).
4. Ho B. Q., Clappier A.: “Road traffic emission inventory for air quality modeling and to evaluate the abatement strategies: A case of Ho Chi Minh City, Vietnam”, Atmospheric Environment 45, Elsevier, March 2011, www.elsevier.com/locate/atmosenv.
5. Kassenberg A.: Wytyczne do opracowania modelu prognozowania emisji CO2 dla m.st. Warszawy (Directions for forecast model of estimation CO2 emission for City of Warsaw)”, in Polish, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju (Institute for Sustainable Development), Warsaw, October 2008.
6. Kompleksowe Badania Ruchu Kraków 2003, Moduł: Modelowanie ruchu (Comprehensive Travel Study 2003, Part: Trip modelling), Pracownia Badań Społecznych, Sopot 2003.
7. Kompleksowe Badania Ruchu Strefy Podmiejskiej Krakowa 2007, Raport Końcowy (Comprehensive Travel Study of Krakow Agglomeration 2007, Final Report), Pracownia Badan Społecznych, Sopot - Warszawa 2007.
8. Kuzianik R.: Land Use Development Plan for City of Krakow, http://www.bip.krakow.pl/?id=48, (25.10.2011).
9. Lumbreras J., Valdes M., Borge R.: “Assessment of vehicle emissions projections in Madrid (Spain) from 2004 to 2012 considering several control strategies”, Transportation research Part A, 42 (2008), Elsevier, January 2008.
10. Mindali O., Raveh A., Salomon I.: „Urban density and energy consumption: a new look at old statistics”, Transportation research Part A, 38 (2004), Elsevier, October 2003.
11. Nejadkoorkia F., Nicholsonb K., Lakea I., Daviesa T.: “An approach for modeling CO2 emissions from road traffic in urban areas”, Science of the Total environment, Elsevier, September 2008.
12. Suchorzewski W.: “Wytyczne komunikacyjne do wariantów systemu transportowego Krakowa (Directions for transportaion variants of Krakow system development)” (in Polish), Warszawa, July 2008.
13. Szarata A.: „Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (P+R)”, Doctoral dissertation, Cracow University of Technology, Kraków, 2005.
14. Watterson T.: “Linked simulation land use and transportation systems: developments and experience in the Puget Sound region”, Transportation research Part A, 27A (1993), Pergamon, 1993.
15. Zadeh L.: The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. Inf. Sci. 8, 9, 1975.
16. Zanni A., Bristow A.: “Emissions ofCO2 from road freight transport in London: Trends and policies for long run reductions”, Energy Policy, 2009 Elsevier Ltd. www.elsevier.com/locate/enpol.
17. Wolfram Research, Mathematica Manual, ver. 5. Academic Copy, Wolfram Media, 2004.
18. White Paper “Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system”, European Comission, Brussels, march 2011.
19. Kwaśniak U., Janicki M., Kolanek Cz.: Emisja CO i NOx pochodzacych z silników spalinowych pojazdów samochodowych na tle norm EURO (CO and NOx emission from vehicles’ engines, in the light of the euro norms), in Polish, Transport Miejski i Regionalny, nr 8, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3c4a017a-6fc4-43d0-bebb-c855aa4efd97
Identyfikatory