Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3c401a62-955b-4420-a512-23800fccc47f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wielokryterialna systemów logistycznych zaopatrzenia w budownictwie

Autorzy Rzepecki, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multi-attribute decision making method to evaluate of logistics systems of supply in construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej do oceny trzech modeli systemu logistycznego zaopatrzenia przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W pierwszym modelu obsługę logistyczną zapewnia centrum logistyczne, utworzone na potrzeby danej inwestycji. W drugim modelu system logistyczny zarządzany jest przez generalnego wykonawcę przedsięwzięcia, zaopatrującego swoich podwykonawców. Trzeci model przewiduje zaopatrzenie indywidualne – podwykonawcy zaopatrują się w dany materiał za pomocą własnych służb logistycznych.
EN The paper presents the proposal of use a multi attribute decision making method to evaluate three models of the logistics system of supply during the implementation of a construction project. In the first model, logistics service is provided by logistics center, created for the project needs. In the second model, logistics system is managed by the general contractor of the project, supplying his subcontractors. The third model provides for individual supply – subcontractors and general contractor procure the material using their own logistics services.
Słowa kluczowe
PL logistyka zaopatrzenia   branża budowlana   modele logistyczne  
EN procurement logistics   construction industry   logistic models  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1527--1531
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rzepecki, Ł.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
1. Hamzeh F. R., Tommelein I. D., Ballard G, Kaminsky P. M.: Logistics Centers to Support Project-Based Production in the Construction Industry. Proceedings IGLC-15, July 2007, Michigan, USA, p. 181-191.
2. Miszczyński M., Wielokryterialna optymalizacja dyskretna. Wybrane metody. Uniwersytet Łódzki. Łódź 2007.
3. Nowak M., Metody Electre w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych. Decyzje nr 2, 12/2004.
4. Nowakowski T., Niezawodność systemów logistycznych, systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
5. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne, ILiM, Poznań 1998.
6. Puszko-Machowczyk K., Bujak A., Modelowanie systemów logistycznych w budownictwie, „Logistyka” 2011, nr 3.
7. Sąsiadek D., Logistyka zaopatrzenia w budownictwie, „Logistyka” 2012, nr 3.
8. Sobotka A., Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
9. Sobotka A., Zarządzanie logistyczne w przedsięwzięciach budowlanych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 29, Zeszyt 3/1, 2005.
10. Sobotka A., Czarnigowska A., Stefaniak K.: Logistics of construction projects. Foundations of Civil and Environmental Engineering, No. 6, 2005, p. 203-2016.
11. Stachowiak K.: Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach ekonomiczno-przestrzennych. http://www.zprie.amu.edu.pl/pliki/stachowiak_td.pdf.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3c401a62-955b-4420-a512-23800fccc47f
Identyfikatory