Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3c1721d9-bcf4-40e1-bba8-a6f11e580d9b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

HAZOP jako narzędzie kontroli ryzyka w infrastrukturze transportu

Autorzy Borkowski, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Implementation of HAZOP as a risk control tool in transport infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł podejmuje problem skutecznego zarządzania niektórymi rodzajami ryzyka towarzyszącymi funkcjonowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem metod opartych na HAZOP (ang. Hazard and Operability Analysis). Większość aktualnie używanych metod identyfikacji i oceny ryzyka koncentruje się na fazie przed oraz fazie realizacji projektu infrastrukturalnego. Wdrożenie technik bazujących na HAZOP stanowi dobrą metodę poszerzenia spektrum analizy ryzyka także na fazę operacyjną – fazę funkcjonowania infrastruktury transportu. W fazie tej pojawia się problem kontroli ryzyka w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do infrastruktury transportowej. W artykule dyskutowana jest możliwość posłużenia się alternatywną wobec aktualnie stosowanych i ograniczających się do norm bezpieczeństwa, metodą kontroli ryzyka w funkcjonowaniu infrastruktury transportu - opartą na standardach HAZOP. Standardy te upowszechniły się w sektorze przemysłowym w anglosaskim kręgu kultury biznesowej. W artykule poruszany jest problem implementacji do sektora transportu techniki HAZOP oraz oceniana jest możliwość wykorzystania różnorodnych rozwiązań szczegółowych opartych o HAZOP na różnych etapach cyklu funkcjonowania infrastruktury transportu.
EN The article deals with the problem of developing efficient risk framework for management of transport infrastructure using HAZOP as risk management tool. Although there is certain number of risk techniques developed for pre-investment and investment phases while dealing with infrastructure projects, significant lack of adequate tools for infrastructure operations risk control could be noted. This paper proposes the HAZOP method known from industrial applications to be introduced as a risk control tool useful for transport infrastructure operators. Firstly the advantages and features of HAZOP technique are discussed, secondly range of its possible application into transport infrastructure sector is presented.
Słowa kluczowe
PL metoda HAZOP (hazard and operability)   infrastruktura transportu   analiza i ocena ryzyka   inwestycje infrastrukturalne w transporcie  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 5477--5484
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., pełen tekst na CD2
Twórcy
autor Borkowski, P.
  • Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Bibliografia
1. Bąk M. (red.), Koszty i opłaty w transporcie. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
2. Borkowski P., Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
3. Buckle P., Mars G., Smale S., New approaches to assessing vulnerability and resilience. Australian Journal of Emergency Management 2000, vol. 15, no. 2.
4. Einarsson S., Rausand M., An approach to vulnerability analysis of complex industrial systems. Risk analysis 1998, vol. 15, no. 5.
5. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA). A Bibliography. National Areonautics and Space Administration, Washington 2000.
6. Gould J., Glossop M., Ioannides A., Review of Hazard Identification Techniques. Health & Safety Laboratory, Sheffield 2000.
7. Hansson S.O., Helgesson G., What is stability? Synthese 2003, vol. 136, no. 2.
8. Kaplan S., Garrick B.J., On the quantitative definition of risk. Risk Analysis 1981, vol. 1, no. 1.
9. Risk Management Working Group Risk Management Training Guides – HAZOP, Product Quality Research Group, Manufacturing Technology Committee, Arlington 2010.
10. Załącznik do zarządzenia nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 4 marca 2002 roku, SOSN – wytyczne stosowania. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Biuro Studiów Sieci Drogowej, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3c1721d9-bcf4-40e1-bba8-a6f11e580d9b
Identyfikatory