Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3bcb7894-0af1-4dda-84c6-2a35e1393965

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wymaganie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w odniesieniu do napraw i ochrony konstrukcji betonowych

Autorzy Czarnecki, L. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Requirement of the use of natural resources is sustainable – addressed to the concrete repair and protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykazano, że naprawy powinny nie tylko przywracać obiektowi stan użytkowania i służyć przedłużeniu jego trwałości. Obiekt naprawiony powinien odznaczać się podwyższonym stopniem zrównoważenia. Ponadto, sama naprawa musi odpowiadać definicji naprawy zrównoważonej. Istnieje potrzeba opracowania kryteriów doboru naprawy wg minimum zużycia energii i masy oraz minimalnego oddziaływania na środowisko podczas jej przeprowadzania.
EN A concrete repair should have returned usability state and prolong a durability of the given construction, but not only. The repaired construction should characterized higher level of sustainability as well. Moreover the repair process by itself should be adequate to the definition of a sustainable repair. There is a necessity to elaborate criteria of repair process selection according to the minimum energy and material mass consumption as well as minimal ecological impact.
Słowa kluczowe
PL konstrukcja betonowa   utrzymanie   naprawa   ochrona   zasoby naturalne   zrównoważoność   kryteria selekcji  
EN concrete structure   maintenance   repair   protection   natural resources   sustainability   selection criteria  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 11
Strony 140--142
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il.
Twórcy
autor Czarnecki, L.
Bibliografia
[1] Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2010. „Sustainable Construction as a Research Area”. International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources 17 (2): 99 – 106.
[2] Czarnecki Lech, Wiesław Kurdowski, S. Mindess. 2008. Future Development in Concrete [w:] Developments in the Formulation and Reinforcement of Concrete. Londyn. Woodhead Publishing. s. 270–284.
[3] Czarnecki Lech, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz. 2016. Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504. Warszawa. PWN (w druku).
[4] Czarnecki Lech, Zbigniew Paszkowski. 2016. „Naprawa, utrzymanie i rewitalizacja jako czynniki kształtujące zrównoważone budownictwo”. Materiały Budowlane 525 (5): 126 – 129.
[5] Czarnecki Lech, Zbigniew Paszkowski. 2016. „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Materiały Budowlane 525 (5): 138 – 140.
[6] Goodwin F., Concrete Repair: the Ultimate Sustainability, http://www.sspc.org/media/documents/ tech/feb_tech_12. pdf (dostęp 17.07.2016 r.).
[7] Lepech D.M., M. Geiker, H. Stang. 2014. „Probabilistic design and management of environmentally sustainable repair and rehabilitation of reinforced concrete structures”. Cement & Concrete Composites 47: 19 – 31.
[8] Łukowski Paweł, Grzegorz Adamczewski. 2013. „Self-repairing of polymer-cement concrete”. Bull. Pol. Ac.: Tech. 61 (1): 195 – 200.
[9] May T. Watts. Embodied Energy Calculator, The Greenest Building Is the One Already Built, http://thegreenestbuilding.org (dostęp 08.11.2016 r.).
[10] Paszkowski Zbigniew, Lech Czarnecki. 2016. „Problemy dotyczące technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Polsce”. Materiały Budowlane 525 (5): 113 – 114.
[11] Schlagen E., S. Sangadji. 2013. „Addressing Infrastructure Durability and Sustainability by Self-Healing Mechanism – Recent Advances in Self-Healing Concrete and Asphalt”. Procedia Engineering 54: 39 – 57 DOI: 10.1016/j.proeng.2013.03.005.
[12] Siwowski Tomasz. 2013. „Zintegrowana analiza cyklu życia w utrzymaniu mostów”. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane.
[13] Strzelecka E. 2011. „Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju”. Civil and Environmental Engineering – Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2): 661 – 668.
[14] Terlikowski Wojciech. 2016. „Diagnostyka i ocena budynków zabytkowych z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju”. IV Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych.
[15] Waris M. (et. al.). 2014. „Criteria for the Selection of Sustainable onsite Construction Equipment”. International Journal of Sustainable Built Environment vol. 3 (1): 96 – 110.
[16] Whiteley D. L. (et al.). Sustainability for Repairing and Maintaining Concrete and Masonry Buildings, ICRI Committee 160, www.icri.org,http://www.icri.org/resource/collection/1023A08D-21D0-4AE9-8F9A-5C0A-111D4AC9/ICRICommittee-160-Sustainability_whitepaper. pdf (dostęp 17.07.2016 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3bcb7894-0af1-4dda-84c6-2a35e1393965
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.11.61