Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3bc55a4c-0eef-49b5-a6a4-23457f50eae3

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride

Autorzy Duda, U. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Overview of kiss and ride zones signs in selected countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych piktogramów. Nie można jednak na ich podstawie karać nieprawidłowego postępowania użytkowników stref. Aby wymusić odpowiednie zachowanie uczestników ruchu, w strefach, oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub postoju, obowiązujące prawnie. Kontynuując omawianie problemów stref kiss and ride2, w artykule przedstawiono analizę możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania stref kiss and ride, obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Na przykładach z konkretnych państw przedstawiono przyjmowane tam sposoby ich oznakowania. Omówienie uzupełniono zestawieniem różnego rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride funkcjonujących w Polsce rozpatrzono, tak jak w pozostałych przypadkach, pod względem formalnym. Przedstawiono przykłady stosowanego oznakowania. Zaznaczono, że tę samą funkcję co strefa kiss and ride, pełnią w Polsce również strefy oznakowane wyłącznie znakiem B-35 – zakaz postoju. Zebrano i przedstawiono przykłady takich stref zorganizowanych w różnych miastach w Polsce wraz z analizą ich organizacji i oznakowania.
EN Kiss and ride zone signs have been determined in legal regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms. However they cannot be used as a measure to punish against the law behavior of drivers. To make drivers use kiss and ride zones properly, together with K+R pictograms, also no parking road signs are applied. Thus there is also indication of legal regulation concerning parking in these special zones. In this article author shows possibilities of kiss and ride zones marking in selected countries. There are included examples of measures from several countries. This article is complemented with the list of pictograms that are used to mark kiss and ride zones in different countries. In the article Polish kiss and ride zones signs have been considered in reference to formal issues. Several examples of kiss and ride signs in our country have been presented. It is also emphasized that areas of the kiss and ride zone are provided as well with the Polish road sign, B-35. The article describes several examples of these zones in different Polish cities.
Słowa kluczowe
PL kiss and ride   K+R   zachowania komunikacyjne   węzły przesiadkowe  
EN kiss and ride   K+R   travel behaviors   interchanges  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2015
Tom nr 1
Strony 3--8
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Duda, U.
Bibliografia
1. VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2010, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemníc komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Rijssen B., Bouwman M., Zoektocht naar de betekenis en toepassing van K+R, Bijlage van rapport Kiss and Ride, Rijsbouw Trafic Solutions.
4. Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland, Ministerie ven Infrastructuur en Milieu, źródło: http://www.rijksoverheid.nl (14.05.2014).
5. Rijssen B., Bouwman M., Locatiebezoekboek, Zoektocht naar de betekenis en toepassing van K+R, Bijlage van rapport Kiss and Ride, Rijsbouw Trafic Solutions
6. Duda U., Strefy krótkiego postoju kiss and ride, praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem prof. W. Starowicza, Politechnika Krakowska, Zakład Transportu, Kraków 2014.
7. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
8. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
9. Duda U., Starowicz W., Strefy krótkiego postoju kiss and ride, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3bc55a4c-0eef-49b5-a6a4-23457f50eae3
Identyfikatory