Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3ba1fabf-5eb5-45f8-99d5-47dd4ccd4d0f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Sieć neuronowa w optymalizacji zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie przejazdu pojazdu szynowego przez tor

Autorzy Kisilowski, J.  Kowalik, R.  Marek, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Neural network in optimization of physical appearance in the training of railway vehicles by the rails
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule autorzy przedstawią koncepcję wykorzystania sieci neuronowej w analizie danych uzyskanych z procesów symulacyjnych przedstawiających zjawiska fizyczne występujące w chwili przejazdu pojazdu szynowego przez tor. Głównymi parametrami na których skupiono całą uwagę są występujące siły normalne, wzdłużne i poprzeczne w obszarze kontaktowym powstającym w skutek kontaktu koła z szyną. Omówiono model matematyczny opisujący szereg zjawisk fizycznych zachodzący pomiędzy poszczególnymi podzespołami wchodzącymi w skład pojazdu szynowego. W dalszym ciągu artykułu po przedawnieniu własnej koncepcji sieci neuronowej i wyjaśnieniu jej funkcjonowania omówiono algorytm, który odpowiedzialny jest za eliminowanie wartości sił odbiegających znacząco od ustalonych wartości. Wyniki z badań symulacyjnych zaprezentowano w dwóch grupach, pierwsza odnosi się do wykresów uzyskanych w trakcie przeprowadzenia badań z wykorzystaniem oprogramowania Uniwersal Mechanism, w drugiej części przedawniono wyniki z danych otrzymanych w pierwszym etapie testów przez sieć neuronową, Na zakończenie artykułu umieszczono wnioski wynikające z zaprezentowanych w artykule badań.
EN In the article, the authors present the concept of using neural network in analysis of data obtained from simulation processes presenting physical phenomena occurring at the moment of passing a rail vehicle through the track. The main parameters in which attention is drawn are the normal, longitudinal, transverse and vertical forces in the contact area resulting from the contact of the wheel with the rail. After a brief introduction, a mathematical model describing a number of physical phenomena occurring between the various components of the rail vehicle is discussed. In the article, after aging of the neural network's own concept and explanation of its functioning, an algorithm has been described, which is responsible for elimination of values of forces deviating significantly from optimal values. Results from simulation studies are presented in two groups. The first one refers to the graphs obtained during the study using the Uniwersal Mechanism software. In the second part the results of the data obtained in the first stage of the test were passed through the neural network. research article.
Słowa kluczowe
PL sieć neuronowa   pojazd szynowy   dynamika pojazdu szynowego   badania symulacyjne  
EN neural network   rail vehicle dynamic   simulation tests  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 950--955, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kisilowski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Kowalik, R.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Lotnictwa, Katedra Awioniki i Systemów Sterowania
autor Marek, T.
Bibliografia
1. Iwnicki S. The Manchester benchmarks for rail vehicle simulators. Swets & Zeitlinger, Lisse, ISBN 90 2651551 0, (1999).
2. Kisilowski K., Kwiecień K., Kowalik R.: Analiza dynamiczna przejazdu pociągów szybkiej kolei przez rozjazd kolejowy. Logistyka nr 6/2014.
3. Kisilowski J.: Współpraca taboru z nawierzchnią w Kolejach Dużych Prędkości. Logistyka nr 3/2012.
4. Kisilowski J., Knothe K.: Advanced Railway Vehicle System Dynamics. WNT, Warszawa 1991.
5. Kisilowski J., Krukowski M., Szulczyk A.: Metoda wyznaczania masy zastępczej nawierzchni z podtorzem. Archiwum Inżynierii. Lądowej, t. XXX, z. 1, 1984.
6. Bieńczak, R. Janiszewski, J. Komorek, A. Kowalik, R. Rypulak, A. Smolak, M.: Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych w BSP, Logistyka 2014, Tom nr 6.
7. Malvezzi M.,·Meli E., Falomi S., Rindi A., Determination of wheel-rail contact points: comparison between classical and neural network based procedures, Meccanica (2009) 44: 661- 686.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3ba1fabf-5eb5-45f8-99d5-47dd4ccd4d0f
Identyfikatory