Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3b9ba266-07dd-488c-9065-e729fe403bbb

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Zastosowanie nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego jako klucz do uzyskania wysokich własności użytkowych powłok

Autorzy Szymański, K.  Szczucka-Lasota, B.  Gdesz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of modern thermal spraying methods as a key to coatings’ superior functional properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono podstawowe informacje o procesie natryskiwania cieplnego i jego odmianach, wskazano kierunki rozwoju nowoczesnych metod natryskiwania cieplnego oraz podano wybrane informacje o materiałach powłokowych stosowanych w procesach natryskiwania cieplnego. Wykazano również konieczność stosowania należytych procedur kontroli procesu które mogą być podstawą systemu zapewnienia jakości dla wytwarzanych powłok.
EN Basic information about thermal spraying and its varieties has been presented. The authors have pointed out the directions for the further development of thermal spraying methods. Selected information about coating materials used in the methods has been included. The need for using proper quality control assessment methods has been emphasized.
Słowa kluczowe
PL powłoki ochronne   natryskiwanie cieplne   HVOF   zużycie   korozja   erozja  
EN protective coatings   thermal spraying   HVOF   wear   corrosion   erosion  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2016
Tom nr 11
Strony 399--401
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Szymański, K.
autor Szczucka-Lasota, B.
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice
autor Gdesz, M.
  • Fabryka Kotłów RAFAKO S.A, Racibórz
Bibliografia
[1] Burakowski Tadeusz, Tadeusz Wierzchoń. 1995. „Inżynieria powierzchni metali” WNT, Warszawa.
[2] Formanek Bolesław, Krzysztof Szymański, Grzegorz Moskal, Bożena Szczucka-Lasota. 2010. „Kompozytowe proszki o wysokiej dyspersji faz międzymetalicznych i ceramicznych otrzymywanych aktywowaną syntezą wysokotemperaturową”. E-MRS 2010 Fall Meeting, Symposium “Nanosurface layers on metals and ceramics engineering”. Politechnika Warszawska, 13–17 września 2010.
[3] KBN- 4 T08C 008 25 „Kompozytowe materiały i powłoki natryskiwane cieplnie metodami naddźwiękowymi – HVOF i HVAF o wysokiej odporności na zużycie korozyjne i erozyjne”.
[4] Myalska Hanna, Grzegorz Moskal, Krzysztof Szymański. 2014. „Microstructure and properties of WC-Co coatings, modified by sub-microcrystalline carbides, obtained by different methods of high velocity spray processes”. Surface and Coatings Technology, 260 : 303–309.
[5] Projekt Strategiczny pt. „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania”, nr wniosku: POIG.01.01.02-00-015/09, Priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1 – „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.2 – „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”, Obszar I, Zadanie I.2: „Charakterystyka własności fizycznych, technologicznych oraz użytkowych proszków i warstw nanokrystalicznych odpornych na ścieranie i erozję”.
[6] Szymański Krzysztof, Grzegorz Moskal, Hanna Myalska, B. Hekner. 2013. „Microstructure and some properties of WC-Co coatings modified by additions of sub-microcrystalline carbides of WC, Cr3C2, TiC and B4C types and deposited by high velocity thermal spray processes, 6th RIPT”, Les Rencontres Internationales sur la Projection Thermique, Limoges 2013 11th to 13th December, 2013.
[7] Szymański Krzysztof. 2011. „Przygotowanie powierzchni stopów Al i Mg dla procesu natryskiwania cieplnego powłok” Inżynieria Materiałowa 2011 32 (4) : 764–767.
[8] Wielage Bernhard, Hanna Pokhmurska, Christian Rupprecht, Rico Drehmann, Stefan Schuberth, Thomas Lindner. 2011. „Aktualne kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego – materiały, technologie, zastosowanie”. Inżynieria Powierzchni, 16 (3) : 3-9.
[9] Żórawski Wojciech. 2011. „Nowe kierunki rozwoju natryskiwania cieplnego w produkcji części maszyn”. Inżynieria Powierzchni, 16 (3) : 10–17.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3b9ba266-07dd-488c-9065-e729fe403bbb
Identyfikatory
DOI 10.15199/40.2016.11.3