Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3b953d41-8aaa-4612-84a8-0d0e1de487d1

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Zastosowanie biotestów we wstępnej ocenie jakości wody basenu szkolnego

Autorzy Łaskawiec, E.  Kudlek, M.  Dudziak, M.  Wyczarska-Kokot, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biotests in preliminary analysis of wafer quality in school swimming pools
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono oddziaływanie związków chemicznych, w tym ubocznych produktów dezynfekcji (DBP) występujących w wodach basenowych na wybrane organizmy wskaźnikowe. Ocenę toksykologiczną poprzedzono krótką analizą podstawowych parametrów fizykochemicznych. Wykonane biotesty obejmowały zróżnicowaną grupę organizmów, tj. bakterie Aliivibrio fischeri, skorupiaki Daphnia magna, larwy owadów Chaoborus fahicans oraz rośliny naczyniowe Lemna minor. Analizowano korelację pomiędzy wynikami testów, co w przyszłości umożliwi wybór organizmów wskaźnikowych przydatnych w ocenie jakości wód basenowych.
EN The study presents the impact of chemical substances present in swimming pool water, including disinfection by-products (DBP), on selected indicator organisms. Toxicological assessment was preceded by brief analysis of basic physicochemical parameters. The performed biotests involved a varied group of organisms, including bacteria (Aliivibrio fischeri), crustaceans (Daphnia magna), insect larvae (Chaoborus falvicans), and vascular plants (Lemna minor). Consideration was given to correlations between the results of the tests that will facilitate future selection of indicator organisms to be used in the assessment of quality of swimming pool waters.
Słowa kluczowe
PL biotesty   wody basenowe   uboczne produkty dezynfekcji   klasyfikacja toksykologiczna  
EN bioassay   swimming pool water   disinfection by-products   toxicity classification  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2016
Tom Nr 9
Strony 330--334
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Łaskawiec, E.
autor Kudlek, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska w Gliwicach
Bibliografia
[1] Afifi Mehrnaz Zare, Blatchley III Ernest R. 2015. “Seasonal dynamics of water and air chemistry in an indoor chlorinated swimming pool”. Water Research vol. 68: 771-783.
[2] Baudo Renato, Foudoulakis Manousos, Arapis, Gerassimos D., Lanneau Wouter, Paxinou Alexandra, Kouvdou Sozont, Persoone Guido. 2015. “History and sensitivity comparison of the Spirodela polyrhiza microbiotest and Lemna toxicity tests”. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems vol. 416 (23): 1-16.
[3] Blaise Christian, Ferard Jean-Francois. 2005. “Small-scale freshwater toxicity investigations”. Springer, Dordrecht vol. 1: 69-105.
[4] Boucherit Ahmed, Moulay Saâd, Ghemaout Djamel, Al-Ghonamy Abdulaziz Ibraheem, Ghemaout Badiaa, Naceur Mohmamed Wahib, Noureddine, Messaoudene Ait, Aichouni Mohamed, Mahjoubi Ammar Abdallah, Elboughdiri Noureddine Ali. 2015. “New trends in disinfection by-products formation upon water treatment”. Journal of Research & Developments in Chemistry vol. 2015: 1-27.
[5] Chowdhury Shakhawat, Alhooshani Khalid, Karanfil Tanju. 2014. “Disinfection by-products in swimming pool: Occurrences, implications and future needs”. Water Research vol. 53: 68-109.
[6] Cyril Catto, Simard Sabrina, Charest-Tardif Ginette, Rodriguez Manuel, Tardif Robert. 2012. “Occurrence and spatial and temporal variations of dis¬infection by-products in the water and air of two indoor swimming pools”. International Journal of Environmental Research and Public Health vol. 9: 2562-2586.
[7] “Daphnia sp., Acute Immobilization Test and Reproduction Test”. 1984. OECD Guideline for testing of chemicals. 202: 1-16.
[8] DIN 19643 Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Düsseldorf 1997.
[9] Hsieh Chi-Ying, Tsai Meng-Hsiun, Ryan David K., Pancorbo Oscar C. 2004. Toxicity of the 13 priority pollutant metals to Vibrio fisheri in the Microtox® chronic toxicity test. Science of the total environment vol. 320 (1): 37-50.
[10] Kanan Amer, Karanfil Tanju. 2011. “Formation of disinfection by-products in indoor swimming pool water: The contribution from filling water natural organic matter and swimmer body fluids”. Water Research vol. 45: 926-932.
[11] Mołczan Marek, Szlachta Małgorzata, Karpińska Anna, Biłyk Andrzej. 2006. „Zastosowanie absorbancji właściwej w nadfiolecie (SUVA) w ocenie jakości wody”. Ochrona Środowiska vol. 28 (4): 11-16.
[12] Pasquarella Cesira, Veronesi Licia, Napoli Christian, Silvana Castaldi Silvana, Pasquarella Maria Luisa, Saccani Elisa, Colucci Maria Eugenia, Auxilia Francesco, Galie Francesco, Di Onofrio Valeria, Tafuri Silvio, Signorelli Carlo, Liguori Giorgio. 2014. “What about behaviors in swimming pools? Results of an Italian multicentre study”. Microchemical Journal vol. 112: 190-195.
[13] Potter Billy, Wimsatt John. 2009. “Determination of total organic carbon and specific UV absorbance at 254 nm in source water and drinking water”. EPA Document, Method 415.3.
[14] Richardson Susan, DeMarini David, Kogevinas Manolis, Fernandez Pilar, Marco Esther, Lourencetti Carolina, Ballesté Clara, Heederik Dick, Meliefste Kees, McKague Bruce, Marcos Richard, Font-Ribera Laia, Grimait Joan, Villanueva Cristina. 2010. “What’s in the Pool? A Comprehensive Identification of Disinfection By-products and Assessment of Mutagenicity of Chlorinated and Brominated Swimming Pool Water”. Environmental Health Perspectives vol. 118 (11): 1523-1530.
[15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Dz. U. 2015. poz. 1989.
[16] “Test No. 221 : Lemna sp. Growth Inhibition Test”. 2006. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2: Effects on Biotic Systems: 1-22.
[17] Teo Tiffany, Coleman Heather, Khan Stuart. 2015. “Chemical contaminants in swimming pools: Occurrence, implications and control”. Environment International vol. 76: 16-31.
[18] Werle Sebastian, Dudziak Mariusz. 2013. Ocena toksyczności osadów ściekowych oraz produktów ubocznych powstających podczas ich zgazowania. Przemysł Chemiczny vol. 92 (7): 1350-1353.
[19] Wyczarska-Kokot Joanna. 2014. „Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej”. Ochrona Środowiska vol. 36 (2): 37-42.
[20] Wyczarska-Kokot Joanna. 2015. ’’Comparison of chloramine concentration in swimming pool water depending on swimming pool intended use. Ecological Chemistry and Engineering A vol. 22 (1): 27-37.
[21] Zweiner Christian, Richardson Susand, Demarini David, Grummt Tamara, Glauner Thomas, Frimmel Andfritzh. 2007. “Drowning in Disinfection Byproducts? Assessing Swimming Pool Water”. Environmental Science & Technology vol. 41 (2): 363-372.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3b953d41-8aaa-4612-84a8-0d0e1de487d1
Identyfikatory
DOI 10.15199/17.2016.9.3