Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3b89185f-8cfa-499c-8bd0-86c25d6b4edb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Szanse rozwojowe dla działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego w XXI wieku

Autorzy Luft, R.  Król, U.  Kotwicki, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Developmental chances for the business activity of the enterprise transport in the 21st century
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw transportowych, które obecnie funkcjonują na rynku. Przedstawione zostały szanse rozwojowe związane z sytuacją polskiej gospodarki jak i gospodarki Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo transportowe oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub związek lub grupę osób nieposiadającą osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy działa zarobkowo, lub jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną, która zarobkowo lub na potrzeby własne wykonuje przewozy drogowe. W XXI wieku rozwój technologii sprzyja w znacznym stopniu szansom rozwojowym tego typu przedsiębiorstw. Zmiany w tym zakresie odbywają się praktycznie na naszych oczach. W artykule omówione zostały zarówno kwestie związane z rozwojem informatycznym, technologicznym jak i infrastrukturalnym.
EN In the article developmental prospects of transport enterprises which at present are functional on the market were discussed. The developmental chances associated with the situation of the Polish economy as well as the economy were presented to the European Union. A transport enterprise means the natural person, the legal person or the connection or the without group of people of the legal personality, irrespective of, whether he is acting for money, or state-owned unit, irrespective of, whether she has a legal personality, whether is also reporting to the body having a legal personality which for money or to own needs performs cartages. In the 21st century the development of the technology is supporting developmental chances of enterprises of this type to a considerable degree. Changes in this respect take place practically before our very eyes. In the article they were discussed both the issues associated with the computer, technological as well as infrastructure development.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo transportowe   polski rynek transportowy   rozwój transportu  
EN transport company   polish transport market   development of transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1426--1430
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Luft, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny; 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31, r.luft@uthrad.pl
autor Król, U.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny; 26-600 Radom; ul. Chrobrego 31, u.krol@uthrad.pl
autor Kotwicki, P.
Bibliografia
1. Burnewicz J., „Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030”, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
2. Brzeziński, A., „Zrównoważony rozwój systemów transportowcy miast i aglomeracji w kontekście rosnącej mobilności”, [w:] Transport Miejski i regionalny nr 1/2011.
3. Jasiak M., Kulinicz M., „Nowoczesne systemy informacji podróżnych w transporcie kolejowym”, [w:] Zeszyty Naukowo Techniczne SITK RP, Nr 96, Zeszyt 158, Kraków 2011.
4. Koźlak A., „Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu”, [w:] Logistyka, nr 2/2008, Gdańsk 2008.
5. Krawiec S., „Szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego w otoczeniu wirtualnym”, [w:] Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Szczecin 2006.
6. Majecka B., „Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku przewozów rzeczy”, Gdańsk 2014.
7. Oskarbski J., JamrozK., „Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w systemie Tristar”, Gdańsk 2006.
8. Planning a modern transport system. A guite to Intelligent Transport System architecture. EuropeanCommunities, 2004.
9. Romanow P., „Nowe technologie w branży logistyczno – spedycyjnej”, Warszawa 2013.
10. Rucińska D., „Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie, przemiany, rozwój”, Warszawa 2012.
11. Ślubowski S., „Rynek transportu i logistyki wPolsce”, Warszawa 2007.
12. Teluk T., „E-biznes. Nowa gospodarka”, Helion, Gliwice 2000.
13. https://www.gddkia.gov.pl/pl/2547/Sprawdz-na-mapie-przygotowanie-drog-i-autostrad [dostęp z dnia 16,02.2016 roku].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3b89185f-8cfa-499c-8bd0-86c25d6b4edb
Identyfikatory