Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3b45a9fc-e924-457d-8f2f-d6dad7437f1b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Log „NavQuest 600” oraz żyrokompas „KVH 1750” jako system nawigacyjny do wyznaczania współrzędnych pozycji

Autorzy Naus, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Log "NavQuest 600" and gyrocompass "KVH 1750" as a navigation system for determining position coordinates
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano badania mające na celu ocenę przydatności systemu nawigacyjnego złożonego z logu „NavQuest 600” oraz żyrokompasu optycznego „KVH 1750” do wyznaczania współrzędnych pozycji w warunkach morskich. W pierwszej części przedstawiono system pomiarowy, metodę badań oraz sposób wykonywania pomiarów w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Część zasadnicza przedstawia analizę dokładności wyznaczania parametrów ruchu i pozycji testowanym systemem nawigacyjnym polegającą na porównywaniu wyników pomiarów wzorcowych – wykonanych kompasem satelitarnym „NovAtel OEM617D-D2S-Z0G-0T0” oraz Inercjalnym Systemem Nawigacyjnym wspomaganym „VN-200” z pomiarami ocenianymi – wykonywanymi logiem „NavQuest 600” oraz żyrokompasem „KVH 1750”. Część końcowa zawiera uogólnione wnioski wyprowadzone na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.
EN This article describes the research that was aimed at evaluating suitability of the navigation system consisting of Doppler Velocity Log "NavQuest 600" and Fiber Optic Gyros "KVH 1750" to determining position coordinates in marine conditions. The first part shows the measurement system, the test method and the way of performing measurements in difficult hydrometeorological conditions. The main part contains analysis of the accuracy of determination of the parameters of motion and position tested by the navigation system performed by comparing the results of the reference measurements - made with the satellite compass "NovAtel OEM617D-D2S-Z0G-0T0" and the Inertial Navigation System assisted "VN-200" with test measurements - performed DVL "NavQuest 600" and FOG "KVH 1750". The final section contains generalized conclusions derived from the results of the studies.
Słowa kluczowe
PL Inercjalny System Nawigacyjny   analiza parametrów   żyrokompas optyczny  
EN Inertial Navigation System   motion analysis   optic gyrocompass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1159--1162, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys.,wykr.
Twórcy
autor Naus, K.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Zakład Urządzeń Nawigacyjnych, k.naus@amw.gdynia.pl
Bibliografia
1. Felski A., Naus K., Wąż M., The problem of the instrument stabilization during hydrographic measurements. Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016, vol. 100/2016; pp. 55-65, DOI:10.1515/rgg-2016-0006.
2. Naus K., Szymak P., Accuracy of positioning autonomous biomimetic underwater vehicle using additional measurement of distances. Gdynia 2016/ DOI: 10.1515/aon-2016-0001.
3. Naus K., Narloch A., Distribution of the accuracy of position coordinates fixed using coastal navigation methods against two and three navigational markers. Logistyka No. 3, Institute of Logistics and Warehousing, pp. 4606-4614, Radom 2014.
4. Naus K., Wąż M., Precision in determining ship position using the omnidirectional map to visual shoreline image comparative method. Journal of Navigation, DOI: 10.1017/S0373463315000739, Cambridge 2015.
5. Naus K., Nowak A., The Positioning Accuracy of BAUV Using Fusion of Data from USBL System and Movement Parameters Measurements. Sensors 2016, 16(8), 1279; DOI:10.3390/s1608127.
6. http://www.link-quest.com
7. http://www.kvh.com
8. http://www.navtechgps.com/novatel_oem617d_gnss_receiver
9. http://www.vectornav.com/products/vn-200
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3b45a9fc-e924-457d-8f2f-d6dad7437f1b
Identyfikatory