Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3b30fbff-cd3a-4ab8-981e-34f34b69eda3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ czasu transportu na przydatność przetwórczą i jakość mleka owczego

Autorzy Choroszy, K.  Tereszkiewicz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of transport time on processing adaptability and the quality of sheep’s milk
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem możliwości transportu świeżego mleka owczego od producenta do zakładów przetwórczych. Celem badań było ustalenie, z jaką szybkością postępuje samoukwaszanie surowego nieschłodzonego mleka owczego w okresie od doju do przyjęcia w zakładzie przetwórczym. Wyniki badań pokazują, że podstawowy warunek zachowania przydatności przetwórczej (oziębienie mleka do temperatury poniżej 5°C) jest trudny do spełnienia ze względu na brak możliwości schładzania, co w tym przypadku jest istotnym problemem technologicznym. Transport mleka owczego w stanie surowym powinien nastąpić bezpośrednio po udoju. Transport mleka surowego powinien być na tyle szybki, aby proces fermentacji mlekowej nie przekroczył stadium inkubacji.
EN The article discusses the possibility of transporting fresh sheep's milk from the producer to the processing plant. The purpose of the study was to determine the rate at which selfacidification of fresh uncooled sheep's milk occurs during the period from milking to adoption in the processing plant. The results show that the basic condition of preserving processing adaptability (cooling down to below 5°C) is difficult to meet due to the lack of cooling capability, which in this case is a significant technological problem. Delivery of fresh sheep's milk should take place immediately after milking. The transport of fresh milk should be sufficiently rapid to allow the lactic fermentation process not to exceed the incubation stage.
Słowa kluczowe
PL transport mleka   czas transportu   jakość mleka  
EN milk transport   transport time   quality of milk  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 64--67, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Choroszy, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, choroszy@prz.edu.pl
autor Tereszkiewicz, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, kteresz@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Rudziński R., Organizacja logistyki w zakładach przetwórstwa mleka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego W Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie. 2010, 14, s. 157-177.
2. Kędzior W., Owcze produkty spożywcze. Aspekty towaroznawcze. PWE, Warszawa 2005.
3. Danków R., Pikul J., Przydatność technologiczna mleka owczego do przetwórstwa. Nauka Przyroda Technologia 2011, 2, s. 1-20.
4. Guliński P., Salamończyk E., Światowy rynek mleka - stan obecny i perspektywy rozwoju. Wiadomości Zootechniczne, 2016, 4, s. 118-130.
5. Niżnikowski R., Znaczenie owiec i owczarstwa w Europie i na świecie. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2001, Supplement, 11, s. 35-46.
6. Bonczar G., Badania nad jakością i przydatnością do przetwórstwa mleka owczego. Przegląd Mleczarski, 2001, 3, s. 125-128.
7. Mac J., Szanse rozwoju produkcji przetworów ekologicznych z mleka koziego i owczego w województwie podkarpackim. Przegląd Hodowlany, 2004, 7, s.12-15.
8. Pieczonka W., Roborzyński M., The quality parameters of ewe milk products influencing the demand of different market segments. Annales of Animal Science, 2000, 2, s. 241-251
9. Nunez M., Medina M., Gaya P., Ewes’ milk cheese: technology, microbiology and chemistry. Journal of Dairy Research, 1989, 2, s. 303-321.
10. Ciuryk S., Molik E., Kaczor U., Wpływ czasu przechowywania mleka owczego na jego jakość mikrobiologiczną. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2001, Supplement, 11, s. 215- 224.
11. Gwoździewicz A. i in., Wydajność i skład chemiczny mleka polskiej owcy górskiej i jej krzyżówek z owca fryzyjską. Roczniki Naukowe Zootechniki, 1988, 1, s. 35-45.
12. Sawicka J. i in., Skład chemiczny i niektóre cechy fizyczne mleka towarowego długowełnistej owcy polskiej w typie owcy pogórza. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Zootechnika, 1987, 24, s.15-23.
13. Kołczak T. i in., Comparison of the physico-chemical and processing properties od ewe’s and cow’s milk. Acta Agraria et Silvestria, Zootechnica, 1993, 31, s. 45-54.
14. Pieczonka W., Zmiany kwasowości, przewodności elektrycznej i jakości organoleptycznej mleka koziego w czasie przechowywania. Przegląd Mleczarski, 1989, 4, s. 7-10.
15. Pieczonka W., Burek E., Trwałość surowego mleka koziego wzbogaconego w lizozym. Przemysł Spożywczy, 1994, 4, s. 112-114, 117.
16. Pieczonka W., Zmiany przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania w różnych temperaturach. Przegląd Mleczarski, 1983, 6, s. 16-18.
17. Pieczonka W., Stokłosa K., Kinetyka zmian kwasowości i przewodności elektrycznej mleka w czasie samoukwaszania. W: Konferencja Naukowa PTT n.t. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej. Trzemeśnia 1988, s. 66.
18. Sevi A. i in., Effects of litter management on airborne particulates in sheep houses and on the yield and quality of ewe milk. Livestock Production Science, 2003, 1, s. 1-9.
19. Peris C. i in., Variation in somatic cell count, California mastitis test, and electrical conductivity among various fractions of ewe’s milk. Journal Dairy Science, 1991, 5, s. 1553-1560.
20. Margetin M., Gyarmathy E., Mlieková a mäsová úžitkovost’ oviec plemena zošl’achtená valaška chovanych na Slovensku. Konferencja Międzynarodowa pt. Rola owczarstwa górskiego w realizacji krajowych programów hodowlanych dla owiec, Instytut Zootechniki, Balice, 1997, s. 85-98
21. Świderek W.P., Niżnikowski R., Skomorowska E., Możliwość wykorzystania elektronicznego wykrywacza podklinicznych stanów zapalnych wymienia u krów, firmy Dramiński, w diagnostyce mastitis u owiec. Zeszyty Naukowe PTZ., 1999, 43, s. 339-351.
22. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K., Bukała B., Kusz D., Transport drobiu rzeźnego, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3b30fbff-cd3a-4ab8-981e-34f34b69eda3
Identyfikatory