Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3afafd17-e004-4487-a71c-19fec853e14c

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Odwrotna filtracja Q wbudowana do głębokościowej sejsmicznej migracji przed składaniem

Autorzy Kowalski, H. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Inverse Q filtering built into the pre-stack depth migration
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tradycyjna technologia wpływu kompensacji ośrodka skalnego na kształt propagującego elementarnego sygnału sejsmicznego polega na aplikacji odpowiedniego modułu przetwarzania w domenie czasu. Innowacyjne oprogramowanie przenosi to działanie w domenę głębokości, do wnętrza migracji sejsmicznej w domenie kątowej. Aplikacja odwrotnej filtracji Q do danych przed składaniem w domenie czasu jest często odrzucana na etapie testów w trakcie przetwarzania. Powodem jest nadmierne wzmacnianie szumu dla wysokich częstotliwości. Jak wskazują prezentowane testy, użycie odwrotnej filtracji Q w trakcie migracji pozwala na zredukowanie tego problemu. Praktyczne znaczenie tego rozwiązania pokazane jest na przykładach aplikacji do danych syntetycznych oraz rzeczywistych.
EN The traditional method of compensating impact of earth on the shape of traveling seismic signal is based on the appropriate application of processing module in time domain. Innovative software brings this action in the depth domain, inside the seismic migration. Application of inverse Q filtering to the data before stacking in the time domain is often rejected from processing flow. The reason for these decisions is excessive amplification of the noise at high frequencies. The use of inverse Q filtering inside migration can help to reduce this problem. Application of new inverse Q method is presented with examples of real and synthetic data.
Słowa kluczowe
PL odwrotna filtracja Q   sejsmika   ośrodek skalny  
EN inverse Q filtering   seismics   migration  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 205--209
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr., zdj.
Twórcy
autor Kowalski, H.
  • Geofizyka Toruń S.A.
Bibliografia
[1] Carlos A. Montaña, Gary F. Margrave – Compensating for attenuation by inverse Q filtering. CREWES Research Report 2004, vol. 16.
[2] Carlos Lopo Varela, Andre L.R. Rosa, Tadeusz J. Ulrych – Modeling of attenuation and dispersion. Geophysics 1993, vol. 58, pp. 1167–1173.
[3] Yanghua Wang – Inverse-Q filtered migration. Geophysics 2008, vol. 73.
[4] Yanghua Wang, Jian Guo – Seismic migration with inverse Q filtering. Geophysical Research Letters 2004, vol. 31.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 2. Sejsmika stosowana
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3afafd17-e004-4487-a71c-19fec853e14c
Identyfikatory