Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3ad9b948-9c89-42d8-b4e4-1ca667b1c52c

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Uncertainty in calculations at the reconstruction of road accidents

Autorzy Guzek, M. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
PL Niepewność w obliczeniach towarzyszących rekonstrukcji wypadków
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The study presents selected issues concerning the uncertainty of results of calculations carried out within analyses of road traffic accidents. The notion of uncertainty has been defined, with making use of the meaning of this term in the field of metrology. A set of seven methods, enabling the determination of uncertainty in calculations, has been presented. A computing example has been shown and a comparative assessment has been performed on these grounds. A selected problem concerning the estimation of parameters characterizing driver’s behaviour has been presented, i.e. a comparison has been made between the reaction time determined with the use of four different test methods. In the last part of the study, some aspects have been discussed that are related to the uncertainty of the estimation of vehicle motion parameters with the use of data recorded by increasingly popular automotive “black boxes”, i.e. Event Data Recorders (EDR). Based on examples of experimental and simulation tests, potential errors have been indicated that may emerge at the reconstruction of vehicle velocity and trajectory.
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące problematyki niepewności wyników obliczeń wykonywanych dla potrzeb analiz wypadkowych w ruchu drogowym. Zdefiniowano pojęcie niepewności, korzystając ze znaczenia tego terminu w zagadnieniach metrologicznych. Zaprezentowano zestaw 7 metod pozwalających na wyznaczanie niepewności podczas obliczeń. Pokazano przykład obliczeniowy i na jego podstawie dokonano oceny porównawczej. Przedstawiono wybrany problem w ocenie parametrów charakteryzujących działanie kierowcy – porównanie czasu reakcji uzyskanego za pomocą 4 różnych metod badawczych. W ostatniej części artykułu omówiono wybrane aspekty związane z niepewnością oceny parametrów ruchu samochodu za pomocą wielkości rejestrowanych przez coraz częściej spotykane tzw. samochodowe "czarne skrzynki" – rejestratory EDR. Posługując się przykładami badań eksperymentalnych oraz symulacyjnych wskazano na potencjalne błędy, jakie mogą się pojawić przy odtwarzaniu trajektorii ruchu i prędkości.
Słowa kluczowe
PL niepewność   wypadki drogowe   rekonstrukcja wypadków drogowych   analiza wypadku drogowego  
EN uncertainty   road accidents   road accident reconstruction   road accident analysis  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2016
Tom z. 5/109
Strony 117--139
Opis fizyczny Bibliogr. 58 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Guzek, M.
  • Faculty of Transport, Warsaw University of Technology
Bibliografia
[1] Arendarski J.: Uncertainty of measurement, Warsaw, 2003, OWPW
[2] Bąk-Gajda D., Bąk. J.: Psychology of transport and traffic safety, Warsaw; 2010, Difin
[3] Brach Raymond M.: Uncertainty in accident reconstruction calculation, SAE TP 940722
[4] Brach R. M., Dunn P. F.: Uncertainty analysis for forensic science, 2004, Lawyers and Judges Publishing Company Inc.
[5] Brach R. M., Guzek M., Lozia Z.: Uncertainty of road accident reconstruction computations, XVI EVU Annual Meeting Proceedings, Cracow, 2007, pp. 35-50
[6] Bułka D., Walczak S., Wolak S.: Uncertainty of modelling of typical defensive manoeuvres discussed for models used in road accident reconstruction as examples, XVI EVU Annual Meeting Proceedings, Cracow, 2007, pp. 303-312
[7] Day T. D.: Validation of the SIMON model for vehicle handling and collision simulation - comparison of results with experiments and other models, SAE TP 2004-01-1207
[8] Gabler H. C., Hinch J., Steiner J. (ed.): Event Data Recorders: a decade of innovation, Warrendale, Pensylvania, USA, 2008, SAE International, PT-139
[9] Guzek M.: Evaluation of the effect of ADR2/EDR2 type device position on the vehicle on motion reconstruction accuracy, Technical Journal Mechanics 8-M/2008, No. 12 (105), Cracow University of Technology, pp. 71-86
[10] Guzek M.: Comparison of driver reaction time evaluated in different research environments, No. 10/2013, pp. 117-129
[11] Guzek M.: Simplex and complex reaction time of male drivers in various age - results of research with use of reflexometer, The Archives of Automotive Engineering, Vol. 65, No. 3, 2014, pp. 19-28
[12] Guzek M.: Determining of driver reaction time on the “autoPW-T” test machine. The Archives of Automotive Engineering, Vol. 69, No. 3, 2015, pp. 19-30
[13] Guzek M. Uncertainty in the analysis of road accidents, Warsaw, 2016, OWPW
[14] Guzek M., Lozia Z.: The error assesment of straight-line braking process parameters, Proceedings of the Kielce University of Technology, Mechanics 64, 1998, pp. 69-76
[15] Guzek M., Lozia Z.: Vehicle motion trajectory reconstruction based on "black boxes" records - simulation research, Proceedings of the Institute of Vehicles, No. 2 (57)/2005, pp. 21-44
[16] Guzek M., Lozia Z., Pieniążek W.: Accident reconstruction based on EDR records – simulation and experimental study, SAE TP 2007- 01-0729
[17] Guzek M., Lozia Z., Wicher J.: Uncertainity of road accident reconstruction calculation results, Proceedings of the II Conference "Development of automotive technology and motor insurance ", Radom, 2006, pp. 159-188
[18] Guzek M., Lozia Z., Zdanowicz P., Jurecki R., Stańczyk T., Pieniążek W.: Assessment of driver’s reaction times in diverisified research environments, The Archives of Transport, Vol. XXII, No 2/2012, pp. 149-164
[19] Guzek M., Maniowski M., Pieniążek W.: Reconstruction of vehicle motion during straight-line braking based on car "black boxes" records - experimental research, Proceedings of the Institute of Vehicles, No. 2 (57)/2005, s. 45-58
[20] Guzek M., Pieniążek W.: The use of cars’ black boxes records for the reconstruction of kinematics of road accidents, Proceedings of the 10th Mini VSDIA 2006, Budapest, 2008, pp. 397-406
[21] Hansson S. O.: Decision theory. A brief introduction, Stockholm, 1994, Royal Institute of Technology (KTH)
[22] Hänsel H.: Basics of error calculation, Warsaw, 1968, WNT
[23] Hynd D., McCarthy M.: Study on the benefits resulting from installation of Event Data Recorders, Transport Research Laboratory (TRL). Final project report PPR707 prepared for European Commission, 2014
[24] Janczur R.: Comparison of results of road tests and their simulation by program V-SIM on the example of extreme braking of car equipped with ABS, Paragraf na drodze, No. 10/2004
[25] Jurecki R.: Design and experimental verification of driver model for the analysis of the preaccident situations, Proceedings of the Kielce University of Technology, Mechanics, No. 79, 2004
[26] Lozia Z.: Analysis of biaxial car motion based upon dynamic models. Monograph, Proceedings of the Warsaw University of Technology, No 41/1998
[27] Lozia Z.: Vehicle dynamics and motion simulation versus experiment. SAE TP 980220
[28] Lozia Z., Guzek M.: Uncertainty study of road accident reconstruction - computational methods, SAE TP 2005- 01-1195
[29] Muttart J. W.: Quantifying driver response times based upon research and real life data, Proceedings of 3rd International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training, and Vehicle Design. June 27-30, 2005, Rockport Maine. pp. 9-17
[30] NHTSA, Event Data Recorder (EDR) Research Applications of Articles, Products and Research {available - 8.11.2016: http://www.nhtsa.gov/EDR}
[31] Prochowski L.: Road vehicles. Motion mechanics, 2008, Warsaw, WKŁ
[32] Prochowski L., Unarski J., Wach, W., Wicher J.: Road vehicles. Basics of road accident reconstruction, Warsaw, 2014, WKŁ
[33] Smith R. A., Noga J.T.: Accuracy and sensitivity of CRASH, SAE TP 821169
[34] Stańczyk T.: Driver’s action in critical situations. Experimental research and modeling, 2013, Kielce University of Technology
[35] Stańczyk T., Jurecki R.: Precision in estimation time of driver reaction in car accident reconstruction, XVI EVU Annual Meeting Proceedings, Cracow, 2007, pp. 325-334
[36] Stawicki R., Wicher J.: Uncertainty problem of vehicle speed estimation based on tire tracks. Proceedings of VI Conference Autoprogres’98. Jachranka, Vol 1, pp. 142-149
[37] Świder P., Wach K.: Extreme manoeuvre simulation in PC-CRASH and V-SIM programs and experimental verification of results. Proceedings of the Institute of Vehicles, Vol. 1(77)/2010
[38] Świder P., Wolak S.: Example of verification of the traffic incident course using the V-SIM program, Paragraf na drodze, No. 2/2005
[39] Trusca D., Soica A., Benea B., Tarulescu S.: Computer simulation and experimental research of the vehicle impact. WSEAS Transactions on Computers, Issue 7, Volume 8, July 2009, pp. 1185-1194
[40] Tubergen G.: The technique of uncertainty analysis as applied to the momentum equation for accident reconstruction. SAE Technical Paper 950135
[41] Varat M. (red.): Crash reconstruction research: 20 years of progress (1998-2007), 2008, SAE International,
[42] Wach W.: Vehicle collision analysis in the aspect of modeling uncertainty, Proceedings of Kielce Uniwersity of Technology, No. 8/2008, pp. 273-285
[43] Wach W.: Verification of vehicle collision simulation due to uncertainty modeling, Paragaf na drodze, No 2/2011
[44] Wach W.: Uncertainty in calculations using Lambourn's critical speed procedure. SAE TP2013-01-0779.
[45] Wach W.: Structural reliability of road accidents reconstruction, IES Publishers, Cracow 2014
[46] Wach W., Unarski J.: Uncertainty of calculation results in vehicle collision analysis, Forensic Science International 167 (2), 2007, pp. 181-188
[47] Wach W., Unarski J.: Uncertainty analysis of the preimpact phase of a pedestrian collision, SAE TP 2007-01-0715
[48] Wach W., Unarski J.: Determination of collision location - uncertainty analysis by means of Monte-Carlo simulation. XVI EVU Annual Meeting Proceedings, Cracow, 2007, pp. 73-94
[49] Wach W., Zębala J.: Vehicle collision parameters. Reality versus calculations on the example of four similar crash tests. Forensic Science International 136, 2003, pp. 192-193
[50] Wicher J.: Unreliability of vehicle speed estimation on the basis of pedestrian throw distance, Proceedings of the VI Conference “Problems of Road Accidents Reconstruction”, 1998, pp. 149-156
[51] Wicher J.: Influence of the second order partial derivatives in total differential method, XVI EVU Annual Meeting Proceedings, Cracow, 2007, pp. 23-26
[52] Wierciński J., Reza A. (ed.): Road accidents. Vademecum for forensic expert, Cracow, 2011, IES Publishers
[53] Zębala J., Wach W., Ciepka P., Janczur R.: Car motion with reduced tire pressure - experiment vs. simulation, Problems of Forensic Sciences 2014, vol. 97, pp. 34-47
[54] Zębala J., Wach W., Ciępka P., Janczur R., Walczak S.: Verification of ABS models applied in programs for road accident simulation, SAE TP 2010-01-0070
[55] Zięba A.: Data analysis in science and technology, Warsaw, 2014, PWN
[56] JCGM_100: Guide to Expression of Uncertainty in Measurement. ISO, Geneva 1993
[57] PN-EN ISO 10012:2004 Measurement management systems - Requirement for measurement processes and measuring equipment
[58] U. S. Department of Transportation, NHTSA: Event Data Recorders. 49 CFR Part 563, Docket No. NHTSA-2004-18029
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3ad9b948-9c89-42d8-b4e4-1ca667b1c52c
Identyfikatory