Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3ac5c4ee-b3fe-4b71-88ec-02f1eb1d1a9e

Czasopismo

Przegląd Spawalnictwa

Tytuł artykułu

Wpływ energii liniowej na skłonność powstawania pęknięć gorących w procesie spawania stali S355J2WP metodą 135

Autorzy Pałubicki, S.  Karpiński, S. 
Treść / Zawartość http://www.pspaw.pl/
Warianty tytułu
EN Linear Energy Impact on Formation of Hot Cracks in the Welding Process of Steel S355J2WP by 135 Method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wytrzymałość i trwałość konstrukcji stalowych podczas eksploatacji zależy w dużej mierze od jakości wykonania złączy. Niedopuszczalne niezgodności i wady złączy spawanych mogą być przyczyną awarii. W artykule przedstawiono wybrane aspekty wpływu energii liniowej spawania metodą 135 stali trudnordzewiejącej S355J2WP na skłonność powstawania pęknięć gorących. Celem wykonanych prób spawania było określenie parametrów stanu optymalnego z uwzględnieniem zredukowania do minimum dostarczonej energii cieplnej oraz z wykorzystaniem nowoczesnych metod planowania eksperymentu i statystycznego opracowania wyników, pozwalających na wyznaczenie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. W artykule zwrócono też uwagę na wątpliwości dotyczące prawidłowego sposobu definiowania energii liniowej spawania.
EN The strength and durability of steel constructions during their exploitation depends on the quality of the joints. Unacceptable discrepancies and defects of welding joints may cause failures. This article presents selected aspects of the linear energy impact on the tendency for formation of hot cracks in the process of welding rust resistant steelS355J2WP by 135 method. The purpose of the welding attempts that have been made was to define the optimum state parameters, while reducing thermal energy supply to a minimum, using modern methods of experiment planning and statistical treatment of results, which allowed for developing a methematical research object model in the form of a regression function. The article also highlights certain doubts concerning the appropriate way of defining the linear energy of welding.
Słowa kluczowe
PL spawalność   parametr spawania   energia liniowa   pęknięcie gorące  
EN weldability   welding parameter   linear energy   hot crack  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Przegląd Spawalnictwa
Rocznik 2015
Tom R. 87, nr 4
Strony 21--27
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
autor Pałubicki, S.
autor Karpiński, S.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] PN-EN 1090-2: 2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
[2] PN-EN 10025-5: 2007: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących.
[3] E. Tasak, A. Ziewiec: Spawalność materiałów konstrukcyjnych, tom I, Spawalność stali. Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.
[4] E. Tasak, A. Ziewiec: Charakterystyka pęknięć w połączeniach spawanych i sposoby zapobiegania. Spajanie metali i tworzyw w praktyce, 2007, nr 2, s. 10-15.
[5] K. Ferenc: Spawalnictwo. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2007.
[6] M. Łomozik: Metaloznawstwo i spawalność metali. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 1997.
[7] L. Kukiełka: Podstawy badań inżynierskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
[8] S. Kukiełka: Experiment Planner 1.0 – komputerowy program planowania eksperymentów rozpoznawczych i właściwych oraz identyfikacji i analizy modelu matematycznego obiektu badań. Praca magisterska. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002.
[9] PN-EN ISO 17641-1: 2005: Badania niszczące spoin w metalach. Badania pękania na gorąco złączy spawanych - Metody spawania łukowego - Część 1: Postanowienia ogólne.
[10] E. Tasak: Metalurgia spawania. Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3ac5c4ee-b3fe-4b71-88ec-02f1eb1d1a9e
Identyfikatory