Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3abdc0a8-792c-4a85-9757-8289e0a9bb78

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

140 lecie urodzin Mieczysława Pożaryskiego (1875-1945)

Autorzy Hickiewicz, J.  Sadłowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 140th anniversary of birth of Mieczysław Pożaryski (1875-1945)
Konferencja I Sympozjum Historia Elektryki. Część 2 (I; 29-30.06.2015; Gdańsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono sylwetkę profesora Mieczysława Pożaryskiego, inżyniera elektryka, współtwórcę, pierwszego i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1919-1928). Od 1899 r. nauczał w szkole im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Od 1902 r. był asystentem w katedrze elektrotechniki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego Od 1919 r. profesor elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, był tam kilkukrotnie wybierany na dziekana Wydziału Elektrycznego. Działał również w wielu stowarzyszeniach związanych z elektrotechniką. Wieloletni redaktor „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”, autor wielu podręczników i artykułów.
EN The paper presents a profile of Professor Mieczyslaw Pożaryski (1875-1945), an electrical engineer, co-founder and the first and long-time President of the Association of Polish Electrical Engineers (1919-1928). From 1899, he worked as a lecturer at Wawelberg and Rotwand school in Warsaw. From 1902, he was an assistant at the Department of Electrical Engineering of Warsaw Polytechnic Institute . From 1919, he worked as a professor of electrical engineering at the Warsaw University of Technology, where he was repeatedly elected Dean of the Faculty of Electrical Engineering. He was also active in many associations related to electrical engineering. Long-term editor-in-chief of Electrical Review and Electrical Engineering News, author of many books and articles.
Słowa kluczowe
PL historia elektryki   Politechnika Warszawska   Wydział Elektryczny  
EN electrical engineering history   Warsaw University of Technology   Faculty of Electrical Engineering  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2015
Tom Nr 44
Strony 49--54
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Hickiewicz, J.
autor Sadłowski, P.
Bibliografia
1. 75 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1919-1974, SEP, Zeszyt Historyczny nr 1, pod red. T. Skarżyńskiego, Warszawa 1994
2. 150 lat Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Warszawie, 1826-1976, Warszawa 1979
3. Politechnika Warszawska 1915-1925, Księga Pamiątkowa, pod red. L. Staniewicza, Warszawa 1925
4. Eytner T. J., Monografia Szkoły Mechaniczno-Technicznej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie 1895-1907, Warszawa 1908
5. Sadłowski P., Hickiewicz J., Mieczysław Pożaryski (1875-1945) Pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, „Analecta Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, R. XXIII, 2014, z. 1, s. 183-194
6. Historia elektryki polskiej, t. 1, Nauka piśmiennictwo i zrzeszenia, pod red. K. Kolbińskiego, Warszawa 1976
7. Zarys historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981. Materiały Sympozjum Listopad 1981, pod red. Z. Grunwalda ,Warszawa 1983
8. Programy Politechniki Warszawskiej 1921-1939, Warszawa 1921-1939
9. „Przegląd Elektrotechniczny” roczniki 1921-1931,1933,1934,1936,1937,1939
10. Jakubowski J. L., Fragmenty autobiografii. Od połowów motyli do badania sztucznych piorunów, „Kwartalnik Historii Nauki i Technik”, 1988 nr 3, s. 589-561
11. Bibliografia publikacji pracowników (polaków) Warszawskiego Instytutu Politechnicznego, opr. W. Płosińska, Warszawa 1985
12. Jankowerny W., Jasińska M., Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1915-1965, Warszawa 1972
13. Dudzińska E., Mieczysław Pożaryski (1875-1945), Sylwetki Profesorów Politechniki Warszawskiej, Prace Historyczne Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, nr 27
14. Historia Politechniki Warszawskiej 1915-1965, przewodniczący komitetu redakcyjnego K. Kolbiński, Warszawa 1965
15. Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959, pod red. J. Pląskowskiego, Warszawa 1959
16. Kubiatowski J., Jakubowska A., Mieczysław Pożaryski [w:] Słownik Biograficzny Techników Polskich, t. 1, s. 121-122
17. Orłowski B., Słownik polskich pionierów techniki, Katowice 1986
18. Piłatowicz J., Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 1999
19. Piłatowicz J., Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898-1918, cz. I 1898-1918, Warszawa 1993
20. Staniewicz L., Nauki Elektrotechniczne, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej, pod red. M. Dąbrowskiego, Kraków- Warszawa 1928
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3abdc0a8-792c-4a85-9757-8289e0a9bb78
Identyfikatory