Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3aa1549f-0996-457c-abee-6f397c1619c8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania emisji składników gazowych i cząstek stałych lekkiego pojazdu dostawczego w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Autorzy Nowak, M.  Rymaniak, Ł.  Fuć, P.  Andrzejewski, M.  Daszkiewicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Gaseous compounds and particulate matter exhaust emission measurements from light duty vehicle in real driving conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano porównania emisji związków szkodliwych spalin lekkiego pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającego normę Euro 5. Podczas badań dokonano pomiaru w dwóch cyklach, gdzie zastosowano różną masę przewożonego ładunku. Badania wykonano w warunkach drogowych, na trasie obejmującej cykl miejski, pozamiejski i autostradowy. Punkty pracy jednostek napędowych pojazdów podczas badań homologacyjnych, powinny jak najbardziej odzwierciedlać ich rzeczywistą eksploatację. Powszechnie wiadomo, że warunki pracy układów napędowych podczas testu NEDC w większości przypadków są inne niż ma to miejsce podczas codziennego użytkowania tych pojazdów. W związku z tym pomiary drogowe dostarczają nowej, cennej wiedzy w aspekcie rzeczywistego wpływu pojazdów silnikowych na środowisko naturalne. W pomiarach wykorzystano zaawansowaną technicznie aparaturę typu PEMS, która pozwoliła określić stężenie emitowanych składników gazowych i cząstek stałych. Na podstawie zebranych danych wyznaczono charakterystyki udziału czasu pracy pojazdu, przedstawiono natężenie emisji poszczególnych składników toksycznych w funkcji prędkość-przyspieszenie, a także określono zbiorcze zestawienie emisji drogowej. Na tej podstawie wykazano wpływ zmiany masy ładunku na uzyskiwane wskaźniki ekologiczne przez obiekt badawczy.
EN The article compares the exhaust emissions of light-duty commercial vehicles equipped with Euro 5 compressed ignition engine. The tests were carried out in two cycles where different vehicle load was used. The study was conducted in real driving conditions, the test route was covering urban, extra-urban and highway sections. The operating points of the vehicle's propulsion units during the approval tests should reflect as much as possible their real operation. It is well-known that the operating conditions of propulsion systems during the NEDC test are, in most cases, different than during the daily use of these vehicles. Road measurements therefore provide new, valuable insights into the real impact of motor vehicles on the environment. PEMS advanced technology was used to measure the concentration of emitted gaseous and particulate components. Based on the collected data, the characteristics of the vehicle's working time were determined, the emission intensity of the individual toxic components as a function of speed-acceleration was presented, as well as the summary of road emission. On this basis, the influence of the vehicle load change on the ecological indicators obtained by the research object is shown.
Słowa kluczowe
PL badanie emisji spalin   warunki rzeczywiste   silnik o zapłonie samoczynnym   eco-driving  
EN exhaust emission test   real conditions   self-ignition engine   eco-driving  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 327--331, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Nowak, M.
autor Rymaniak, Ł.
autor Fuć, P.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, pawel.fuc@put.poznan.pl
autor Andrzejewski, M.
autor Daszkiewicz, P.
Bibliografia
1. Fulper C., New Measurement Techniques & Procedures for Measuring “Real World” Emissions with PEMS and PAMS. 2013 PEMS Conference & Workshop University of California, River-side 2013.
2. Lijewski P., Merkisz J., Fuć P., Research of exhaust emissions from a harvester diesel engine with the use of portable emission measurement system. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering, 34(1), 113-122.
3. Merkisz J., Andrzejewski M., Pielecha J., The effect of applying the eco-driving rules on the exhaust emissions. Combustion Engines 2013, No 4.
4. Merkisz J., Kozak M., Lijewski P., Fuć P., Exhaust Emissions from Heavy-Duty Vehicles Under Actual Traffic Conditions in the City of Poznań. SAE Technical Paper 2013-01-0119.
5. Merkisz J., Pielecha J., Nowak M., Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Postępy Nauki i Techniki, nr 15, 2012.
6. Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S., Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.
7. Merkisz J., Rymaniak Ł., Ziółkowski A., The Analysis of the Emission from SUV Vehicle Fitted with CI Engine and Start-Stop System. Journal of KONBIN, nr 2/2012(22), 171-180.
8. Merkisz, J., Kozak M., Andrzejewski M., Wpływ sposobu rozpędzania samochodu ciężarowego na emisję dwutlenku węgla. Combustion Engines 2013, No 3.
9. Sensors Inc., Emissions Measurement Solutions. SEMTECH® DS On Board In-Use Emissions Analyzer. Erkrath 2010.
10. https://wego.here.com/?x=ep&map=52.4167,16.9667,10,normal (dostęp: 20.10.2017).
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3aa1549f-0996-457c-abee-6f397c1619c8
Identyfikatory